Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser
Advokat Ole Lykke Kjernlie 25. november 2009

2 Forskrift om tariffavtale på byggeplass
Hjemmel: Lov om allmenngjøring av tariffavtaler kom i 1994 (EØS) Formål: ”Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.” Tariffnemnda: Behandler krav om allmenngjøring av tariffavtaler Forskriften er gitt av Tariffnemnda (2006)

3 Forskrift om tariffavtale på byggeplasser i Norge
Tariffavtale: Fellesoverenskomsten for byggfag – FOB Def.: Toårig avtale om lønns- og arbeidsvilkår Deler av FOB allmenngjort Parter : Fellesforbundet og BNL

4 5 temaer Omfang: Hvem gjelder forskriften for Lønnsbestemmelser
Reise, kost og losji Spise- og hvilerom og innkvartering Arbeidstøy 6. Avsluttende merknader

5 Omfang Forskriften gjelder for bygningsarbeid på byggeplasser
Def.: Bygge- og byggeteknisk virksomhet Offshore Fagområder: Anleggsgartnere, betongfagene, tømrer, murere, rørleggere, kobber- og blikkenslager, maler og byggtapetserer, isolatører, taktekker, stillas og industrimaler

6 Omfang forts. Faglært arbeidstaker: Offentlig godkjent fag- eller svennebrev i fagfeltet de jobber i. I praksis fagbrev godkjent av norske myndigheter. Privatrettslig avtale Norge – Sverige om gjensidig lønnsmessig å anerkjenne fagbrev.

7 Omfang forts. Ufaglært arbeidstaker, har ikke fag eller svennebrev FOB: Arbeidstaker uten fag eller svennebrev Forskriften gjelder ikke for lærlinger

8 Lønnsbestemmelser Faglært arbeidstaker minstelønn kr. 142,75 p/t
Ufaglært arbeidstaker uten bransjeerfaring minstelønn kr 128,50 p/t Ufaglært arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring minstelønn kr 133,50 p/t Arbeidstaker under 18 år kr 86,00 Overtidsbetaling: 50 % før kl og 100% mellom og av timesats

9 Reise, kost og losji Reise: forskriftens § 6, 1 ledd: ”For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser.” Etter avtale skal arbeidsgiver dekke: Nødvendige reiseutgifter Billetter og forpleining Oppstart og avslutning av prosjektet Rimelig antall hjemreiser i prosjektperioden FOB: 17 hjemreiser per år (§7-1.nr 4)

10 Reise, kost og losji, forts.
Hva er hjemsted? Forholdet til riksgrensen/territoriet Utenlandsk arbeidstaker Dom Oslo tingrett 30.september 2009 Forskriftens § 6, 1 ledd kommer til anvendelse Hjemsted i Norge eller utland? Tolkingsmomenter: - Arbeidsavtalen AML § 14-6: ”partenes identitet” - navn og bosted. - Lov om folkeregistrering § 7: melding om flytting innen 8 dager - Fysisk oppholdssted - I hvis interesse er arbeidstaker i Norge - Praksis etter FOB § 7-1.nr. 4.

11 Reise, kost og losji, forts.
Kost og losji: forskriftens § 6, 2 ledd: Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji. Det kan avtales ordninger om kost og losji. Brakkerigg Krav til losji: Uttalelse i Tariffnemndas vedtak 2006: 1. Enkeltrom 2. Ved 2,4 meter takhøyde: min. 6,25 kvadratmeter flate pluss 15 kubikkmeter luftvolum 3. Minst 2 rømningsveier til sikkert sted, vindu 4. God tilgang til toalett, dusj og vaskested 5. Gulv, vegger og himling som er lette å holde rene Hovedregel er enkeltrom Krav til kost: Dekket utgifter til forpleining i prosjektperioden

12 Arbeidstøy Forskriftens § 8: ”Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen” Krav til arbeidstøy: Uttalelse i Tariffnemndas vedtak 2006: ”Med nødvendig arbeidstøy menes vanlig arbeidstøy, varmetøy, regntøy og hansker. Arbeidstøy er bedriftens eiendom. Utlevering skal skje før arbeidet starter opp, og det forutsettes at arbeidstøyet byttes ut ved behov. Av sikkerhetsmessige hensyn kan det være naturlig å merke arbeidstøyet med firmanavn.”

13 Avsluttende merknader
Forskriftens § 9 om unntak Arbeidsforhold med lønns- og arbeidsvilkår som på ett eller flere punkter avviker fra forskriften kan være i overensstemmelse med den. En konkret vurdering må vise at vilkårene samlet sett er minst like gunstige som de vilkårene som følger av forskriften. Allmenngjøringslovens formål: Samme som norske arbeidstakere Dom Oslo tingrett Ansvaret for gjennomføring av forskriften (§2) Arbeidsgiver Tilsyn Arbeidstilsynet fører tilsyn med at forskriften følges (Allmenngjøringslovens § 11)

14


Laste ned ppt "Allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google