Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hovedinntrykket En god rapport som forklarer mekanismene som er sentrale for levealdersjusteringen, og begrunner valg av metode Litt for ”politisk korrekt”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hovedinntrykket En god rapport som forklarer mekanismene som er sentrale for levealdersjusteringen, og begrunner valg av metode Litt for ”politisk korrekt”"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hovedinntrykket En god rapport som forklarer mekanismene som er sentrale for levealdersjusteringen, og begrunner valg av metode Litt for ”politisk korrekt” 14.07.2014Aktuar Knut Bratland2

3 Matematikken og symbolbruken Et enkelt eksempel: W A =α. ΣI t. (1+r) A-t l K,N,x er sannsynligheten for at en person fra kohort K overlever fra nedre aldersgrense N til eksakt alder x, hvor l K,N,N = 1. sannsynligheten for å overlevelse fra alder 62 til x (p62,x) 14.07.2014Aktuar Knut Bratland3

4 Sparelignende versus ytelsesbasert system Ingen reell betydning for levealdersjusteringen Lettere å forstå sammenhengen mellom oppsparing og de årlige ytelser i et sparelignende system Dvs høy oppsparing gir høy pensjon Men – kapitalen ”forsvinner” ved dødsfall 14.07.2014Aktuar Knut Bratland4

5 Arvegevinst Fra lovutkastet: Pensjonsbeholdningen tilføres årlig en arvegevinst som beregnes ved å multiplisere pensjonsbeholdningen med en arvegevinstfaktor. Faktoren fastsettes årlig på grunnlag av utviklingen i dødelighet for det enkelte årskull. Arvegevinsten er anslått til 2,4% i departementets presentasjon av pensjonssystemet 14.07.2014Aktuar Knut Bratland5

6 14.07.2014Aktuar Knut Bratland6

7 2005 © Statistisk sentralbyrå7 Påvirkning av en pandemi

8 Prinsipper for premiebetaling Forslaget: Fast premie 18,1 % + arvegevinst Gir mest pensjon til tidlig opptjening Tradisjonell pensjonsforsikring Lav premie for tidlig opptjening og høy premie for sein opptjening gir like pensjonsytelser Kommunal tjenestepensjon: Utjevning gir like premier og like pensjonsytelser for samme inntekt 14.07.2014Aktuar Knut Bratland8

9 Prognoser vs. observasjoner Observasjoner gir faktiske tall Prognoser gir forventede fremtidige tall Utviklingen, senest i 2005 – 2007 demonstrerer usikkerheten med prognoser, og gir en god begrunnelse for anbefalingen om bruk av observasjoner 14.07.2014Aktuar Knut Bratland9

10 Kjønnsnøytrale delingstall Politisk vedtatt kjønnsnøytrale delingstall Burde vist virkningene av ikke-nøytralt uttak av pensjon, f eks Overvekt at f eks menn som tar ut pensjon tidlig Overvekt av personer i yrker med tradisjonelt høy dødelighet som tar ut pensjon tidlig Overvekt av personer i landsdeler med tradisjonelt høy dødelighet som tar ut pensjon tidlig etc 14.07.2014Aktuar Knut Bratland10

11 Indeksering og delingstall Garantipensjon vs. inntektspensjon Konsekvenser av ulike reguleringsprinsipper Garantipensjonen reguleres årlig ut fra endring i levealder og lønn Inntektspensjonen reguleres årlig med lønnsendring fratrukket 0,75 %-poeng 14.07.2014Aktuar Knut Bratland11

12 Øvrige forhold Glatting Tidspunkt for beregning av levealdersjusteringen Faktisk alder versus alder ve utgangen av året Kontinuerlig alder versus alder på årsbasis Korreksjonsfaktor for gjenstående tid til indeksering 14.07.2014Aktuar Knut Bratland12


Laste ned ppt "Hovedinntrykket En god rapport som forklarer mekanismene som er sentrale for levealdersjusteringen, og begrunner valg av metode Litt for ”politisk korrekt”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google