Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen Vil den få oss til å jobbe mer? v/ Axel West Pedersen Institutt for samfunnsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen Vil den få oss til å jobbe mer? v/ Axel West Pedersen Institutt for samfunnsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen Vil den få oss til å jobbe mer? v/ Axel West Pedersen Institutt for samfunnsforskning

2 Økonomisk bærekraft gjennom •Innsparinger og utgiftskontroll... •...og økt arbeidstilbud - opptjening proporsjonal med livsinntekt større arbeidstilbud gjennom hele livsløpet - aktuarisk nøytrale regler for uttak av pensjon+ levealdersjustering høyere pensjoneringsalder

3 Anslag på reformens sysselsettingsvirkninger Pensjonskommisjonens Rapport* SSB 2007** Nytt opptjeningssystem4%2,5%*** Nøytralt uttakssystem+ levealdersjustering 4%5,0% Samlet effekt i år 20508%7,5%*** * NOU 2004:1. s. 128-129, **Fredriksen, Stensnes og Stølen (2007), *** Tallene refererer til utførte timeverk og inkluderer en antatt økning i timeverk per sysselsatt på 1,25%

4 Proporsjonalt opptjeningssystem Statistisk sentralbyrå har anslått at pensjons- reformen øker sysselsettingen for de yrkesaktive med 4 pst. (St.meld.nr. 5. 2006- 2007). Forutsetning: den sterkere og klarere sammenheng mellom lønn og pensjon tilsvarer en allmenn økning i lønnsatsene på 8% (Økonomiske analyser 5/2004)

5 Justerte anslag Stensnes (2007) Simulerer effekten av en lønnsøkning på 10 000 kroner for hele modellbefolkningen i MOSART •Fører til en gjennomsnittlig økning i nåverdien av pensjonsrettighetene på 1 000 kroner med det gamle system og 1600 kroner med nytt system •Tilsvarer en senkning av marginalskatten på om lag 5 prosent •Antas å føre til en økning av arbeidstilbudet på 2,5 prosent ---------------------------------------------------------------------------------------- Forutsetninger: •Diskonteringsrente på 1,5% •Tilpasninger ut fra full informasjon om hvor man til slutt havner opp som pensjonist

6 Høyere yrkesdeltakelse? •Forenklet bilde av insentiv-strukturen i det nye systemet – sammenhengen mellom lønn og pensjon blir ikke sterk for alle –Garantipensjon –Omsorgspoeng ------------------------- –Økt minstepensjon –Nye skatteregler for pensjonister –Videreføring av brutto-samordning i offentlig sektor •Gevinsten ved økt arbeidsmarkedsdeltakelse uklar underveis – også i det nye systemet •Svak pedagogikk: ingen øremerket pensjonspremie •Tvilsomt om tilvekst i pensjonsrettigheter har samme effekt som høyere nettolønn blant yngre mennesker •Generell usikkerhet om arbeidstilbudets følsomhet for endringer i nettolønn

7 Ny folketrygd Enslig pensjonist: 40 år med jevn lønnsinntekt

8 Ny folketrygd Enslig pensjonist: 40 år med jevn lønnsinntekt

9 Ny folketrygd Enslig pensjonist: 40 år med jevn lønnsinntekt Forskjellen mellom høyeste og laveste pensjon i kroner og (prosent) Uten opptrapping=154 000 (113%) Med opptrapping=138 000 ( 91%) Etter skatt= 83 900 ( 55%)

10 Økonomiske analyser 4/2008

11 Pensjonsopptjening i prosent av livslønn Ikke garantipensjonister=18,1% Garantipensjonister etter avkortning= 3,6% Garantipensjonister Etter skatt= 2,0%

12 Høyere yrkesdeltakelse? •Forenklet bilde av insentiv-strukturen i det nye systemet – sammenhengen mellom lønn og pensjon blir ikke sterk for alle –Garantipensjon og omsorgspoeng –Økt minstepensjon –Nye skatteregler for pensjonister –Videreføring av brutto-samordning i offentlig sektor •Gevinsten ved økt arbeidsmarkedsdeltakelse uklar underveis – også i det nye systemet •Svak pedagogikk: ingen øremerket pensjonspremie •Tvilsomt om tilvekst i pensjonsrettigheter har samme effekt som høyere nettolønn blant yngre mennesker •Generell usikkerhet om arbeidstilbudets følsomhet for endringer i nettolønn

13 Høyere yrkesdeltakelse? •Forenklet bilde av insentiv-strukturen i det nye systemet – sammenhengen mellom lønn og pensjon blir ikke sterk for alle –Garantipensjon og omsorgspoeng –Økt minstepensjon –Nye skatteregler for pensjonister –Videreføring av brutto-samordning i offentlig sektor •Gevinsten ved økt arbeidsmarkedsdeltakelse uklar underveis – også i det nye systemet •Svak pedagogikk: ingen øremerket pensjonspremie •Tvilsomt om tilvekst i pensjonsrettigheter har samme effekt som høyere nettolønn blant yngre mennesker •Generell usikkerhet om arbeidstilbudets følsomhet for endringer i nettolønn

14 Høyere yrkesdeltakelse? •Forenklet bilde av insentiv-strukturen i det nye systemet – sammenhengen mellom lønn og pensjon blir ikke sterk for alle –Garantipensjon og omsorgspoeng –Økt minstepensjon –Nye skatteregler for pensjonister –Videreføring av brutto-samordning i offentlig sektor •Gevinsten ved økt arbeidsmarkedsdeltakelse uklar underveis – også i det nye systemet •Svak pedagogikk: ingen øremerket pensjonspremie •Tvilsomt om tilvekst i pensjonsrettigheter har samme effekt som høyere nettolønn blant yngre mennesker •Generell usikkerhet om arbeidstilbudets følsomhet for endringer i nettolønn

15 Høyere yrkesdeltakelse? •Forenklet bilde av insentiv-strukturen i det nye systemet – sammenhengen mellom lønn og pensjon blir ikke sterk for alle –Garantipensjon og omsorgspoeng –Økt minstepensjon –Nye skatteregler for pensjonister –Videreføring av brutto-samordning i offentlig sektor •Gevinsten ved økt arbeidsmarkedsdeltakelse uklar underveis – også i det nye systemet •Svak pedagogikk: ingen øremerket pensjonspremie •Tvilsomt om tilvekst i pensjonsrettigheter har samme effekt som høyere nettolønn blant yngre mennesker •Generell usikkerhet om arbeidstilbudets følsomhet for endringer i nettolønn

16 Høyere pensjoneringsalder? •Fjerning av subsidiert tidligpensjon må åpenbart antas å ha effekt, men… •Ikke gjennomført for ansatte i offentlig sektor •Effekten antakelig sterkt konjunkturavhengig •Betydningen av inntektseffekter ikke konsistent vurdert –ingen diskusjon av de mulige effekter av økt velstand –forenklete antakelser om tilpasning til levealdersjusteringen


Laste ned ppt "Pensjonsreformen Vil den få oss til å jobbe mer? v/ Axel West Pedersen Institutt for samfunnsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google