Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hefte AFP • Bestilt av Forsvar offentlig pensjon • Skrevet av Stein Stugu/Paul Bjerke fra De Facto • Hovedpunkter: • Konkrete eksempler på hvordan afp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hefte AFP • Bestilt av Forsvar offentlig pensjon • Skrevet av Stein Stugu/Paul Bjerke fra De Facto • Hovedpunkter: • Konkrete eksempler på hvordan afp."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hefte AFP • Bestilt av Forsvar offentlig pensjon • Skrevet av Stein Stugu/Paul Bjerke fra De Facto • Hovedpunkter: • Konkrete eksempler på hvordan afp i privat og offentlig sektor virker • Hvem taper, hvem vinner? • Problemer med privat afp • Kan offentlig tjenestepensjon (som afp er en del av) videreføreres?

3 Trine Børresen – hjelpepleier ansatt på sykehjem som Oslo har vedtatt å privatisere

4 Katrine Jakobsen – hjelpepleier Oslo Kommune

5 Ann Kristin Kvaløsund – hovedtillitsvalgt Nortura Tønsberg • Ca. 450 ansatte • Har forsvart vask, renhold, kantine m-m- som en del av egne ansatte • Har 10 – 15 ansatte som har fått beskjed om at de ikke kan gå av med ny afp – for lite opptjening • Føler seg lurt, ville stemt nei til ny afp hvis hun hadde visst om utslagene

6 Bjørg Fadum – kjøttindustriarbeider Nortura • Ansatt på deltid hos Nortura siden 1990 • Har i tillegg hatt noe inntekt fra gård • Født 1953, fått beskjed fra Nav om at afp ikke mulig før 64 år • Hun fikk sjokk – klubbleder trodde ikke det hun leste – ingen mulighet for å gå av før ved 64 år er riktig

7 Therese Thynness Fagerhaug – lektor Oslo

8 AFP og pensjon i offentlig sektor

9 AFP og folketrygd i privat sektor

10 Krav for å få privat AFP • Pensjon over minstepensjonsnivå ved 67 år • 7 av siste 9 år i AFP-bedrift • AFP-bedrift hovedarbeidsgiver • Ansatt på avgangstidspunkt • Kan ikke kombineres med uføretrygd • Ansatt siste tre år før uttak, opphold tillat i 26 uker, kan utvides ved sykdom

11

12 Garantipensjon – ny ”minstepensjon” Pensjon Lønn Inntektspensjon, opptjening i alleårsregel 18,1 % opp til 7,1 G Garantipensjon – minstepensjon avkortes 80 % mot opptjent inntektspensjon 2 G, reduseres når levealder stiger

13 AFP – kommer på toppen, også av garantipensjon – prinsippskisse – tidlig uttak Pensjon Lønn Inntektspensjon, opptjening i alleårsregel 18,1 % opp til 7,1 G Minstepensjon 2 G, reduseres når levealder stiger Garantipensjon AFP – tillegg fra 67

14 Hvem jobber deltid – og kan vi forvente at andelen deltidsansatte vil gå ned?

15 Mange lavtlønnede og med deltid i kommune-Norge Dette vil henge med også når pensjon skal beregnes

16 Alternativ til AFP – tilbake til uføretrygding

17 Sperrer offentlig AFP for «arbeidslinja»?

18 Sperrer offentlig AFP for «arbeidslinja»? 2

19 Barnehagesektoren – privat sektor – «offentlig» AFP • Kompenserer for tapt innbetaling i tjenestepensjonsordning fram til 67 år • 4 dagers uke med full lønn fra 62 år – differanse betales av pensjonskassa

20 NHOs innlåsningseffekter – kan fjernes i morgen • Ansettelse i offentlig sektor kan gi ansiennitet i private sektor • Samordning av afp i privat sektor med oppsatt rett – ville blitt kalt ran hvis en hadde praktisert samme mellom fripolise fra ytelsespensjon og afp • Tak på pensjon på 66 % - et politisk valg fagbevegelsen var mot

21 Pensjon etter 67 år i % av inntekt ved forskjellig avgangsalder. Prinsippskisse, lang opptjening – eksempel (sml. Katrine Jakobsen)

22 Katrine Jakobsen – hjelpepleier Oslo Kommune

23 Therese Thynness Fagerhaug – lektor Oslo

24 Hva slags pensjon vil vi ha? • I et gammelt indiansk visdomsord heter det: I alle mennesker er det to ulver som slåss. Den ene kjemper for det gode: kjærlighet, ydmykhet, fred. Den andre slåss for det onde: smerte, tap, død. Barnet: Hvem vinner? Bestefaren svarte: Den du mater. Lett omskrevet, la oss mate solidaritet og kollektivt ansvar. I vår tid får mammon og egoisme mer enn nok likevel.


Laste ned ppt "Hefte AFP • Bestilt av Forsvar offentlig pensjon • Skrevet av Stein Stugu/Paul Bjerke fra De Facto • Hovedpunkter: • Konkrete eksempler på hvordan afp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google