Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Annette Os FoU leder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Annette Os FoU leder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingssenter for sykehjem som utvikler og kulturbygger for kunnskapsbasert praksis
Kari Annette Os FoU leder Lørenskog sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Akershus

2 Lørenskog sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
7 sykehjemsavdelinger 2 dagsentra 154 pasienter 145 stillinger i sykepleietjenesten 3 leger Laboratorium, fotterapeut Kjøkken, vaskeri Administrasjon Lørenskog sykehjem Undervisningssykehjemmet i Akershus

3 «…fagmiljøene må i større grad bygge sine beslutninger om behandling på det som har dokumentert virkning» «Det er en lang vei fra forskning til kunnskapsbasert praksis og det er en utfordring å få helse- og omsorgstjenesten til å ta i bruk ny kunnskap»

4 Hensikten med satsingen
•Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat. •Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring – ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke. •Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt.

5 Visjon: «Utvikling gjennom kunnskap» Et ideal om
kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de ansatte reflekterer over praksis, og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap

6 4 delmål Pådriver for fag- og tjenesteutvikling
Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene

7 Hva er rett overskrift her??
«Å jobbe kunnskapsbasert – et kompetanseprosjekt» ..? «Kunnskapsbasert praksis – et spørsmål om ledelse» ..? «Innføring av kunnskapsbasert praksis – et fag- og kvalitetsprosjekt» ..?

8 Kart - kompass - terreng

9

10 iverksette - innarbeide
Implementering iverksette - innarbeide …arbeidsmetoder …retningslinjer …forskningsresultater Ingen lineær, ensartet prosess

11 Forutsetninger for vellykket implementering
Hvem er interessenter? «Stakeholders» Hvem bryr vi med vårt initiativ? Hvem bryr seg om vårt initiativ? Hva er barrierene for endring? Hvordan evaluere og følge opp? «Audit og feedback» Grol & Wensing, 2004 ; Iles & Sutherland, 2001,DiCenso, Guyatt & Ciliska, 2005, Jamtvedt m fl 2011

12 Implementering av KBP…….
Hva sier forskningen? Begreper og arbeidsmetode må ledelses forankres Det må identifiseres ildsjeler og rollemodeller som gis økt kompetanse og ansvar for å fremme arbeidsmetoden i praksis Undervisning i metoden må ta utgangspunkt i den aktuelle kliniske praksis Undervisning i temaet må benytte ulike pedagogiske tilnærminger rettet mot å gi økt kunnskap, nye ferdigheter og hensiktsmessige holdninger DiCenco, A et al (2005),Flores-Mateo G. & Argimon J. (2007): Grol, R., Eccles, M. & Wensing, M. (2005), les, V. & Sutherland, K. (2001) Kahn K & Coomarasamy A (2006

13 4 delmål Pådriver for fag- og tjenesteutvikling
Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene

14 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling:
2012: Læringsnettverk for alle Utviklingssentra for sykehjem i Norge. Vår 2013: Ferdigstille implementering av tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger i sykehjem i egen kommune Høst : Gjennomføre læringsnettverk for resten av fylket

15 for sykepleiere og sykepleiestudenter
Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: Juni-Aug Klinisk fagring – for sykepleiere og sykepleiestudenter Sept/okt Mars/april Nov/des Feb/mars Januar

16

17 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte «Fagdag før ferien»

18

19

20 Vi må dele raust på kunnskap og erfaringer - vi må lære av hverandre
iMed samarbeid er alt mulig!

21

22 Referanser Aoki Y. & Davies S. (2002): Survey of continuing professional education within nursing homes. British Journal of Nursing, 2002; vol 11; (13); Baker, R., Camosso-Stefinovic, J., Gillies, C., Shaw, E. J., Cheater, F., Flottorp, S. & Robertson, N. (2010) Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev, (3), s. CD Bjørndal, A., Flottorp, S. & Klovning, A. (2007): Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk Coomarasamy A & Kahn K (2004): What is the evidence that postgraduate teaching in evidence based medicine changes anything? A systematic review. BMJ, 2004;(329); Dalin, Å. (2004): Veier til den lærende organisasjon. Oslo: Cappelen akademiske forlag. DiCenco, A et al (2005): Evidence based nursing. A guide to clinical practice, St. Louis, Elsevier Mosby Flores-Mateo G. & Argimon J. (2007): Evidence practice in postgraduate healthcare education: A systematic review. BMC Health Service Research, 2007;7 Grol, R., Eccles, M. & Wensing, M. (2005) Improving patient care : the implementation of change in clinical practice. Edinburgh, Elsevier. Iles, V. & Sutherland, K. (2001) Organisational change: a review for health care managers, professionals and researchers [Internett], London, National Coordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation R&D. Tilgjengelig fra: <http://www.sdo.nihr.ac.uk/managingchange.html> [Nedlastet ]. Kahn K & Coomarasamy A (2006): A hierarchy of effective teaching and learning to acquire competence in evidence-based medicine. BMC Health Service Research, 2006; 6:59 Newman M., Papadoupolos, I. & Melifonwu, R (2000): Developing organisational systems and culture to support evidence-based practice: the experience of the Evidence-Based Ward Project. Evidence Based Nursing 2000; (3); Nortvedt, M., Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar, LM. (2007): Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. O’Brien MA, Freemantle N, Oxman AD, Wolf F, Davis DA & Herrin J (2001): Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No: CD DOI: / CD003030 Vratny A. & Shriver D (2007): A Conceptual Model for Growing Evidence-Based Practice. Nursing Administration Quarterly, 2007; vol 31; (2);


Laste ned ppt "Kari Annette Os FoU leder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google