Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingssenter for sykehjem som utvikler og kulturbygger for kunnskapsbasert praksis Kari Annette Os FoU leder Lørenskog sykehjem – Utviklingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingssenter for sykehjem som utvikler og kulturbygger for kunnskapsbasert praksis Kari Annette Os FoU leder Lørenskog sykehjem – Utviklingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingssenter for sykehjem som utvikler og kulturbygger for kunnskapsbasert praksis Kari Annette Os FoU leder Lørenskog sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Akershus kari.os@lorenskog.kommune.no

2 Lørenskog sykehjem Undervisningssykehjemmet i Akershus Lørenskog sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Akershus 7 sykehjemsavdelinger 2 dagsentra 154 pasienter 145 stillinger i sykepleietjenesten 3 leger Laboratorium, fotterapeut Kjøkken, vaskeri Administrasjon

3 «…fagmiljøene må i større grad bygge sine beslutninger om behandling på det som har dokumentert virkning» «Det er en lang vei fra forskning til kunnskapsbasert praksis og det er en utfordring å få helse- og omsorgstjenesten til å ta i bruk ny kunnskap»

4 Hensikten med satsingen Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat. Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring – ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke. Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt.

5 Visjon: «Utvikling gjennom kunnskap» Et ideal om kunnskapsbaserte tjenester i kontinuerlig forbedring og utvikling, tjenester der de ansatte reflekterer over praksis, og omdanner konkrete praktiske erfaringer til kunnskap

6 4 delmål 1.Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 2.Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3.Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4.Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene

7 Hva er rett overskrift her?? «Å jobbe kunnskapsbasert – et kompetanseprosjekt »..? «Kunnskapsbasert praksis – et spørsmål om ledelse».. ? «Innføring av kunnskapsbasert praksis – et fag- og kvalitetsprosjekt».. ?

8 Kart - kompass - terreng

9

10 Implementering iverksette - innarbeide …arbeidsmetoder …retningslinjer …forskningsresultater Ingen lineær, ensartet prosess

11 Forutsetninger for vellykket implementering Hvem er interessenter? «Stakeholders» Hvem bryr vi med vårt initiativ? Hvem bryr seg om vårt initiativ? Hva er barrierene for endring? Hvordan evaluere og følge opp? «Audit og feedback» Grol & Wensing, 2004 ; Iles & Sutherland, 2001,DiCenso, Guyatt & Ciliska, 2005, Jamtvedt m fl 2011

12 1.Begreper og arbeidsmetode må ledelses forankres 2.Det må identifiseres ildsjeler og rollemodeller som gis økt kompetanse og ansvar for å fremme arbeidsmetoden i praksis 3.Undervisning i metoden må ta utgangspunkt i den aktuelle kliniske praksis 4.Undervisning i temaet må benytte ulike pedagogiske tilnærminger rettet mot å gi økt kunnskap, nye ferdigheter og hensiktsmessige holdninger Implementering av KBP……. Hva sier forskningen? DiCenco, A et al (2005),Flores-Mateo G. & Argimon J. (2007): Grol, R., Eccles, M. & Wensing, M. (2005), les, V. & Sutherland, K. (2001) Kahn K & Coomarasamy A (2006

13 4 delmål 1.Pådriver for fag- og tjenesteutvikling 2.Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter 3.Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte 4.Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene

14 Pådriver for fag- og tjenesteutvikling: 2012: Læringsnettverk for alle Utviklingssentra for sykehjem i Norge. Vår 2013: Ferdigstille implementering av tiltakspakke for systematiske, tverrfaglige legemiddelgjennomganger i sykehjem i egen kommune Høst 2013-2014: Gjennomføre læringsnettverk for resten av fylket www.pasientsikkerhetskampanjen.no

15 15 Juni-Aug Sept/okt Nov/des JanuarFeb/mars Mars/april Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter: Klinisk fagring – for sykepleiere og sykepleiestudenter

16 16

17 Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte «Fagdag før ferien»

18

19

20 iMed samarbeid er alt mulig! Vi må dele raust på kunnskap og erfaringer - vi må lære av hverandre

21

22 Referanser Aoki Y. & Davies S. (2002): Survey of continuing professional education within nursing homes. British Journal of Nursing, 2002; vol 11; (13);902-912 Baker, R., Camosso-Stefinovic, J., Gillies, C., Shaw, E. J., Cheater, F., Flottorp, S. & Robertson, N. (2010) Tailored interventions to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev, (3), s. CD005470. Bjørndal, A., Flottorp, S. & Klovning, A. (2007): Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal Akademisk Coomarasamy A & Kahn K (2004): What is the evidence that postgraduate teaching in evidence based medicine changes anything? A systematic review. BMJ, 2004;(329);1017-1021 Dalin, Å. (2004): Veier til den lærende organisasjon. Oslo: Cappelen akademiske forlag. DiCenco, A et al (2005): Evidence based nursing. A guide to clinical practice, St. Louis, Elsevier Mosby Flores-Mateo G. & Argimon J. (2007): Evidence practice in postgraduate healthcare education: A systematic review. BMC Health Service Research, 2007;7 Grol, R., Eccles, M. & Wensing, M. (2005) Improving patient care : the implementation of change in clinical practice. Edinburgh, Elsevier. Iles, V. & Sutherland, K. (2001) Organisational change: a review for health care managers, professionals and researchers [Internett], London, National Coordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation R&D. Tilgjengelig fra: [Nedlastet 15.03.]. Kahn K & Coomarasamy A (2006): A hierarchy of effective teaching and learning to acquire competence in evidence-based medicine. BMC Health Service Research, 2006; 6:59 Newman M., Papadoupolos, I. & Melifonwu, R (2000): Developing organisational systems and culture to support evidence-based practice: the experience of the Evidence-Based Ward Project. Evidence Based Nursing 2000; (3);103-104 Nortvedt, M., Jamtvedt, G., Graverholt, B. & Reinar, LM. (2007): Å arbeide og undervise kunnskapsbasert – en arbeidsbok for sykepleiere. Oslo: Norsk Sykepleierforbund. O’Brien MA, Freemantle N, Oxman AD, Wolf F, Davis DA & Herrin J (2001): Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1. Art. No: CD003030.DOI:10.10002/14651858.CD003030 Vratny A. & Shriver D (2007): A Conceptual Model for Growing Evidence-Based Practice. Nursing Administration Quarterly, 2007; vol 31; (2); 162-170


Laste ned ppt "Utviklingssenter for sykehjem som utvikler og kulturbygger for kunnskapsbasert praksis Kari Annette Os FoU leder Lørenskog sykehjem – Utviklingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google