Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011. Egen bakgrunn  Utdanning: Cand.psychol., UiO; dr.philos, UiT  Stilling: Professor UiT; professor II, Diakonhjemmet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011. Egen bakgrunn  Utdanning: Cand.psychol., UiO; dr.philos, UiT  Stilling: Professor UiT; professor II, Diakonhjemmet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011

2 Egen bakgrunn  Utdanning: Cand.psychol., UiO; dr.philos, UiT  Stilling: Professor UiT; professor II, Diakonhjemmet høgskole Rogaland  Forskningsgruppeleder, kognitiv psykologi  Forskningstema  Læringspsykologi, atferdsanalyse  Kognitiv psykologi  Evaluering  Faglige interesser ellers  Lærebøker – generell psykologi, metode  Sosial kognisjon  Forskningsmetoder

3 uit.no/forskning/kognitiv

4 Prosjekter for master  Pågående  2 masterstudenter evaluerer treningsprogram for sosial kompetanse (FamilieART), leverer avhandling neste år  Tidligere  2 masterstudenter har evaluert HelskoleART i Larvik kommune  1 skrevet om om mobbing  1 skrevet om motiverende intervju i fengsler  …

5 Prosjekter for master: Forslag 1. Evaluering av undervisning ved IPS 2. Validering av SSIS – et instrument for å måle sosial kompetanse og problematferd 3. Evaluering av sosial ferdighetstrening: SPT 4. Kontrafaktisk tenkning

6 Evaluering av undervisning Tove Dahl & Frode Svartdal  Utgangspunkt  Pålegg om undervisningsevaluering  IPS gjennomfører ikke systematisk evaluering av undervisning, og den som gjennomføres er ikke god  Siktemål  Kartlegge forskning rundt undervisningsevaluering  Utvikle en forskningsbasert evalueringsform: State of the art  Prøve ut ved IPS  Implementere ved IPS; ambisjoner om mer generell anvendelse (Helsefak, UiT, …)  Publikasjon  Tidsplan  Prosjektplan H 2011 (Tove Dahl, Frode Svartdal)  Gjennomføring 2012 

7

8 Validering av SSIS Frode Svartdal, Knut Gundersen, Børge Strømgren  Ulike instrumenter for måling av sosial kompetanse og atferdsproblemer; vi har brukt SSRS i flere år  SSRS – Social Skills Rating System (Gresham & Elliott, 1990)  Oversatt til norsk og validert (Ogden, 2004)  Enkelt å administrere, enkelt å skåre  Meningsfullt som mål på sosial kompetanse og problematferd, og – ikke minst – på endring av disse

9 SSRS

10  Ulike skjemaer for førskolebarn, barneskole, ungdomsskole  Multi-informant  Eleven selv  Foreldre  Lærer  Subskalaer  Fra enkeltskårer oppsummeres ulike egenskaper, eks. COOPERATION, SELF CONTROL, osv.

11

12 SSIS  SSRS er 20+ år gammelt  SSIS – ny og forbedret utgave  Social Skills Improvement System – Rating scales (Gresham & Elliott, 2010)  Utviklet og validert i USA  For å kunne brukes i Norge må instrumentet oversettes og valideres

13 SSIS – dette prosjektet  Oversettelse (er delvis gjennomført)  Utvikle design for validering  I prinsippet  Samme gruppe av deltakere vurderer ved både SSRS og SSIS  Vi beregner samsvar mellom svarene på de to instrumentene  Gjennomføring  Samlet 50-100 elever ved skoler i Tromsø, Oslo, Rogaland (elevene selv, foreldre, lærere) deltar  Skåring og analyse  Publikasjon

14

15 Evaluering av sosial ferdighetstrening – SPT Knut Gundersen, Frode Svartdal  Sosial kompetanse bygger på en rekke basale ferdigheter  Det foreligger ulike programmet for trening av sosiale ferdigheter  ART – Aggression Replacement Training  FamilieART  SPT - SituasjonsPersepsjonsTrening

16 Publiserte artikler, alle vedr. ART Gundersen, K. & Svartdal, F. (2005). Evaluation of a Norwegian postgraduate training programme for the implementation of Aggression Replacement Training. Psychology, Crime and Law, 435- 444.Evaluation of a Norwegian postgraduate training programme for the implementation of Aggression Replacement Training Gundersen, K. & Svartdal, F. (2006). Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 Norwegian student projects. Scandinavian Journal of Educational Research, 50, 1, 63-81.Aggression Replacement Training in Norway: Outcome evaluation of 11 Norwegian student projects Gundersen, K. & Svartdal, F. (2010). Diffusion of treatment interventions: Exploration of "secondary" treatment diffusion. Psychology, Crime, and Law, 16, 233-249. Langefeld, J., Gundersen, K. & Svartdal, F. (2011). Social competence as a mediating factor in reduction of behavioral problems. Scandinavian Journal of Educational Research, in press.

17 SPT  SPT er helt nyutviklet, men ikke evaluert  Evaluering  SPT vs. kontroll (randomisert design)  Måling av sosiale ferdigheter og problematferd før og etter intervensjon  Publikasjon


Laste ned ppt "Proseminar H-2011 Frode Svartdal 6. 10. 2011. Egen bakgrunn  Utdanning: Cand.psychol., UiO; dr.philos, UiT  Stilling: Professor UiT; professor II, Diakonhjemmet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google