Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Med hjerte i kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Linn Jenny Morsund Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Med hjerte i kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Linn Jenny Morsund Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester."— Utskrift av presentasjonen:

1 Med hjerte i kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Linn Jenny Morsund Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester i Sandøy Kommune

2 • Sandøy Kommune ligger i Møre og Romsdal • Består av 872 øyer, holmer og skjær ∙Sandoy.kommune.no

3 Bakgrunn • Samhandlingsreformen – Virkning fra januar 2012 – Særlig fokus på forebyggende helsearbeid – Endring av helsetjenester ∙St.melding nr 47; 2008-2009. ∙Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2010.

4 Kan kommunen oppnå samme gode resultat? ∙Mårtensson et al. Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden. 2009 ∙Hole T, et al. Improved quality of life in Norwegian heart failure patients after follow-up in outpatient heart failure. 2010

5 Oppfølging i dag Oppfølgingen i dag • Fastlegen • Hjertesviktpoliklinikk ∙Anna Strømberg et al. Vård vid hjärtsvikt.2009. ∙Mårtensson, et al. Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden. 2009 ∙Jarsma T, et al. Heart Failure Management Programmes in Europe. 2006

6 kco Resultat • Fastlegen har ca. 15 pasienter pr 1000 listepasienter • Hva er den beste oppfølgingen for denne pasientgruppen? ∙Jarsma T, et al. Heart Failure Management Programmes in Europe. 2006 ∙Norsk legemiddelhåndbok,2010. ∙Cline C.M.J, et al. The management of heart failure in Sweden.2002

7 Resultat • Best mulig tjeneste til denne pasientgruppen • De fleste pasienter med diagnosen over 75 år blir behandlet i kommunehelsetjenesten • God flyt i helsetjenesten skaper trygghet for alle parter ∙Anna Strømberg et al. Vård vid hjärtsvikt.2009. ∙Mårtensson, et al. Nurse-led heart failure follow-up in primary care in Sweden. 2009 ∙Jarsma T, et al. Heart Failure Management Programmes in Europe. 2006 ∙Betihavas V, et al. Implications for the nurses`role in chronic heart failure management.2011

8 Resultat • I 1995 starter Sverige med sin første sykepleie- ledet hjertesvikt oppfølging i primærhelsetjenesten. • Oppgaven til sykepleieren i oppfølgingen ∙Anna Strømberg et al. Vård vid hjärtsvikt.2009

9 Resultat • Betablokker blir gitt i for lav dose. Mangelfull effekt • Færre sykehusinnleggelser og bedre overlevelse • Forutsetning for oppfølging i kommunehelsetjenesten er godt samarbeid ∙Jarsma T, et al. Heart Failure Management Programmes in Europe.2006 ∙Driscoll A, et al. Nurse-Led Titration of β- Adrenoreceptor Blocking Agents in Chronic Heart Failure Patients in the Community.2011 ∙Strømberg A, et al. Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behavior in patients with heart failure.2003

10 Resultat • Livskvalitet og depresjon blir påvirket av hjertesvikten og hvilke oppfølging en har. • Medikamentell oppfølging • Pasientsentrert kommunikasjon og empowerment ∙Mårtensson J,et al. Patients with heart failure in primary health care: effects of a nurse-led intervention on health-related quality of life and depression.2005 ∙Tveiten S. Den vet best hvor skoen trykker…Om veiledning i empowermentprosessen.2007 ∙Thornquist E. Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten.2009

11 Verktøy for god samhandling • Elektronisk meldingsutveksling • Egen prosedyre for pasientgruppen gir trygghet ∙Meldingsløftet i Kommunene 2010-2011. Handlingsplan 2011. ∙Jarsma T, et al. Heart Failure Management Programmes in Europe. 2006

12 Legeoppgaver? • Handholdt ultralyd apparat i behandlingen? • Reduserer arbeidsbyrden til fastlegene ved at sykepleieren gjør legeoppgaver? ∙Mjølstad O C, et al. Asessment of left ventrikular function by GP`s using pocket-sized ultrasound. 2012 ∙Gundersen, G. Enkel ekkokardiografi-en ny sykepleieoppgave!! 2007. ∙Kirkpatrick J.N, et al. Effectivness of echocardiographic Imaging by Nurses to Identify Left Ventricular Systolic Dysfunction in High-Risk Patients. 2005 ∙Laurant M, et al. Substitution of doctors by nurses in primary care. 2009

13 Utfordringer • Flyt i kommunikasjon • Lang vei til sykehusene • Kartlegging av hjertesviktpasienter i kommunen • Gevinst for kommunene

14 Ulike perspektiv • Medikamentell og ikke-medikamentell plan. • Tverrfaglig samarbeid • Fokus og informasjon • Nytte ressursene ∙Pihl E, et al.Exercise in elderly patients with chronic heart failure in primary care: effects on physical capacity and health-related quality of life. 2011 ∙Duffy J R, et al. Nonpharmacological Strategies for Improving Heart Failure outcomes in the Community. 2004. ∙Dickstein K, Cohen-Solal A, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. ∙Lambrinou, E., et al., Effectiveness of heart failure management programmes with nurse-led discharge planning in reducing re-admissions.2011

15 Modeller for oppfølging • Case management intervensjon • Hjertesvikt poliklinikk • Tverrfagelig intervensjon Takeda A, taylor SJC, Taylor RS, Khan F, Krum H, Underwood M. Clinical service organisation for heart failure. Cochrane Database of systematic reviews 2012, Issue 9.

16 Hva nå? • Sykepleierens rolle i behandlingen av hjertesviktpasientene i kommunehelsetjenesten er sentral • Hvordan jobbe videre for å bruke ressursene godt og få et godt samarbeid mellom helsetjenestene? • Behov for videre forskning ∙Hobbs F D R, Davis R C, Lip G Y H. ABC of Heart failure in general practice. 2000 ∙Duffy J R, Hoskins L M, Chen M-C. Nonpharmacological Strategies for Improving Heart Failure outcomes in the Community: A Systematic Review. 2004.

17 Bilde er hentet fra et innlegg av Stein A. Evensen, Konferans Helse i utvikling, 2010. Nordstrand-ap.no

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Med hjerte i kommunehelsetjenesten MED I KOMMUNEHELSETJENSTEN Linn Jenny Morsund Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie Eining for Helse- og omsorgstjenester."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google