Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NYTT FRA POLICY GRUPPA SAMHANDLINGSSEMINAR 15. JUNI 2010 BJØRN ERIK SELNES.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NYTT FRA POLICY GRUPPA SAMHANDLINGSSEMINAR 15. JUNI 2010 BJØRN ERIK SELNES."— Utskrift av presentasjonen:

1 NYTT FRA POLICY GRUPPA SAMHANDLINGSSEMINAR 15. JUNI 2010 BJØRN ERIK SELNES

2 Bakgrunn - policygruppe bransjekontakt Fokusområder første fase –Etikk og ledelse –Kapasitet og forutsigbarhet –Kontraktstyper og samarbeidsformer Innretning –Målbar langsiktig produktivitetsforbedring for sektoren og bransjen –Skape tillit og gode relasjoner –Identifisere og gjennomføre ”umiddelbare” forbedringstiltak

3 Grunnlagsdokument for bransjesamarbeid (1)

4 Grunnlagsdokument for bransjearbeid (2)

5 Grunnlagsdokument for bransjesamarbeid (3)

6 Omdømme- måling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomførings- modeller Prosjekt- og kontrakts- portal Arbeidsutvalg Policygruppe for bransjekontakt Jernbaneverket Fylkeskommunene Vegdirektør - Repeterende spørreundersøkelse hvert andre år - Trendanalyse Elisabeth Schjølberg - Evaluere, prøve ut i pilot nye modeller - Identifisere forbedringer innenfor dagens praksis ………….. - Felles etter- utdanningsopplegg - Samordne basis- opplæring - Felles rekrutterings- samling Samferdselsskolen Trond Bølviken - Etablere sam- handlingsopplegg plan for gradvis økning og kompetanse- oppbygging Jan Eirik Henning - Utarbeide og samordne halvårlige analyser Eirik Øvstedal Etikk og holdninger Kapasitet i bransjen - Etablere og systematisere en portal for bransjen - Samordne store prosjekter - Leverandør informasjon (bransjemøter) Geir Saxebøl Forutsigbarhet og kapasitetKontraktstyper og samarbeidsformer Prioriterte tiltak policygruppe for bransjekontakt

7 Bygg.no 14. juni 2010

8 Bygg.no forts.

9 MANDAT, MÅL ARBEIDSGRUPPE

10

11 UTÖKAD SAMVERKAN (www.fiasverige.se)

12

13 Vejdirektoratet Danmark Krav om at partnering skal vurderes i offentlige kontrakter Lang erfaring med partnering og økonomisk mest fordelaktige tilbud –Særlig drift og vedlikehold Opplegg for partnering og prosessoptimering inngår i tildeling driftskontrakter Nordisk samarbeid – kontraktspraksis drift Men: Nytt opplegg basert på Mc Kinsey-anbefalinger

14 Norske erfaringer Enkle partneringavtaler SVV anlegg (inspirasjon for svensk FIA nivå 1) Målpriskontrakter SVV anlegg – videreutvikles til samhandlingskontrakter OPS, konkurransepreget dialog Samspillkontrakter bygg (Statsbygg, Helsebygg, kommuner) felles prosjektutvikling, trimmet prosjektering, trimmet bygging norsk variant av alliansemodell

15 Erfaringer, innspill viktige: Entreprenør- og rådgivererfaringer Andre byggherrer nasjonalt/internasjonalt Egne erfaringer Momenter Holdninger, kompetanse Systematikk, struktur Inspirerende, mye å hente ved å utvikle forholdet byggherre, rådgiver, entreprenør - resultatforbedringer Krever arbeid, initiativ, støtte operativt nivå

16 Det vi skal gjøre er viktig Det er opp til oss Vi har full støtte fra ledelsen ”Vårt virke er handling mer enn ord” GÅ I GANG LYKKE TIL !

17 Vi må gjøre det vi sier


Laste ned ppt "NYTT FRA POLICY GRUPPA SAMHANDLINGSSEMINAR 15. JUNI 2010 BJØRN ERIK SELNES."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google