Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGISK KOMPETANSE Regiondirektør Svein Ove Slinde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGISK KOMPETANSE Regiondirektør Svein Ove Slinde."— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGISK KOMPETANSE Regiondirektør Svein Ove Slinde

2 ANTALL ANSATTE 2004-2008 Kilde:SSB

3 ANSATTE I ENERGIBRANSJEN De tekniske utdanningsgruppene utgjør 69 pst. Rekrutteringsbehov de kommende 10 år anslagsvis 4000

4 UTDANNINGSNIVÅET ØKER Kilde:SSB

5 ENDRING I ALDERSSAMMENSETTINGEN 2004-2009 5 Kilde:SSB

6 GJENNOMSNITTSALDEREN ØKER Kilde:SSB

7 Får vi tak i den kompetansen vi har behov for? 1500 nye ansatte hvert år Nok folk med riktig kompetanse til rette tid 7

8 K-2020 STATKRAFT Strategisk kompetansekartlegging mot 2020

9 KOMPETANSE 2020 Beskrive mulige retninger for kompetanseutvikling mot 2020 i form av scenarioer Definere kritiske kompetanseområder mot 2020 Vurdere allokering av ressurser mot 2020 Statkraft har ett overordnet mål med sin kompetanseutvikling: Å sikre kompetansegrunnlaget for fortsatt god drift i 2020. 9 Statkraft presentasjon

10 NOEN TRENDER Høyere formell utdanning og minimumskompetanse, økt kompetanse på system og analyse Fleksibilitet og spesialisering Språk- og kulturkompetanse Endring i energisystemer og markeder Økte krav til drift, vedlikehold og produksjon: sikkerhet, sertifiseringer, effekt, styring og kontroll Leverandører ekspanderer globalt Endringer i arbeidsmarkedet 10 Statkraft presentasjon

11 REKRUTTERINGS -POLICY Tentativ avgang: Avgang alder (neste 10 års periode) ca 20/ år Avgang uførhet annet ca 5/ år Avgang turnover (3%)ca 5/ år Totalt ca 30/ år Tilgang: Totaltca 30/ år Vil bli rekruttert som en kombinasjon av gode lærlinger/ fagarbeidertraineer og erfarne iht vurderinger i den enkelte krv.gruppe 11 Statkraft presentasjon

12 MULIG AVGANG FREMOVER 12 Statkraft presentasjon

13 LÆRLINGER I STATKRAFT I DAG Antal LærlingerAntall fagarbeidere % vis andel Totalt i dag213496% Iht 10% målsetting35 stk34910% 13 Statkraft presentasjon - Målsetting om antall lærlinger/ fagarbeidere i spennet 5-10% - Gode lærlinger bør kunne tilbys kontrakt etter læretid hvis behov i Kraftverksgruppen - Alle kraftverksgrupper bør over tid ha lærlinger

14 side 14STAKRAFT 2008

15 BRANSJESAMARBEID Bransjefinansiering mot NTNU - Institutt Vassdrag og Miljø

16 ALDERSPROFIL – VASSDRAGSTEKNISKE ANSVARLIGE (VTA)

17 BAKGRUNN FOR BRANSJESAMMARBEID Kompetanseundersøkelser – over lang tid Stort etterslep av studenter innen vannkraftkonstruksjoner Berging av vassdragslaben Økende aktivitet (forventer betydelig større) innenfor vannkraftutbygging nasjonalt og internasjonalt Lovpålagte kompetansekrav VTA, prosjektering, ledelse m.m.

18 MÅLET MED RAMMEAVTALEN – EN FELLES FORPLIKTELSE 20 - 25 masterstudenter pr år Phd utdanning Fagkombinasjon Etterutdanningskurs

19 STATUS Etablert bransjesammensatt styringsgruppe, 2 møter pr. år. Oppstart høsten 2009 Rammeavtale mellom bransjen og NTNU er på plass, sikrer i overkant av 3 MNOK pr år i 5 år Vassfiks 2010 – introduserte sommerjobbgaranti Sommerjobbgarantien innfridd, 25 studenter fikk jobb i energiselskapene Registrerer betydelig flere studenter til studiet SVÆRT POSITIVT

20 STATUS - NTNU Dei fleste 5.klassestudentane har no fått seg jobb, Status er slik på dei 10 som går ut no: Konsulentselskap 6 IVM 1 Anleggsbransjen 1 Usikre - 2 Prognoses 2011/12: 15 – 20 masterstudentar (5.klasse) på Vassdragsteknikk til hausten. 20 Statkraft presentasjon


Laste ned ppt "STRATEGISK KOMPETANSE Regiondirektør Svein Ove Slinde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google