Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innenfor rammen av Fosen DMS, som består av: Desentraliserte spesialisthelsetjenester Avdeling for observasjon og etterbehandling Helhetlig kompetanseutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innenfor rammen av Fosen DMS, som består av: Desentraliserte spesialisthelsetjenester Avdeling for observasjon og etterbehandling Helhetlig kompetanseutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innenfor rammen av Fosen DMS, som består av: Desentraliserte spesialisthelsetjenester Avdeling for observasjon og etterbehandling Helhetlig kompetanseutvikling Felles legevakt Folkehelse Med telemedisin som et viktig verktøy! Interkommunalt samarbeid - kompetanseheving via IKT

2 St. Olavs Hospital Fosen DMS 8 Fosen- kommuner Fosen distriktsmedisinske senter - Samarbeid for bedre helsetjenester Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser Bedre utnytting av helseressurser Bedre samfunnsøkonomi Bedre samfunnsøkonomi Bedre samlet kompetanse Bedre samlet kompetanse

3 Helseforetaket og kommunene er likestilte partnere DMS er for alle Fosen-kommuner, men en kommune trenger ikke å være med i alle tiltak DMS er ikke ett bygg, men består av mange ”byggeklosser” som kan flyttes etter behov Alle skal dra nytte av samarbeidet: pasienter og pårørende, kommuner og helseforetaket Verdier og prinsipper

4 Fosen DMS - området 8 kommuner - 26.000 innbyggere Sogner til 2 helseforetak - 4 sykehus Avstander:  Ørland – Osen: 2,5 – 3 timer  til Trondheim: 1-2 t. (ferge)  til Orkdal: 1–2 t. (ferge)  til Namsos/Levanger: 1.5 – 2 t.  Fra Hitra til Ørland med kystekspress: 40min.-1,5 t.

5 –Pasientbehandling over avstand Fosen legevaktsenter og Avdeling for observasjon og etterbehandling (kompetanseutveksling også her!) –Møter –Kompetanse Ukentlig akuttmedisinsk kompetanseheving felles for legevakt, ambulanse, forsvaret, helsepersonell Nettbasert utdanning (Lær demens med bredbånd, videreutdanning i kreftomsorg m.m.) Undervisningsprogram planlagt av en interkommunal arbeidsgruppe Prosjektet Overvekt, livsstil og mestring i regi av RSSO Fosen DMS på Nett

6 Lære bruk av videokonferanse – nytt verktøy! Tema for forelesninger –Våren -07: rus, psykisk helse, angst, sykelig overvekt –Høsten -07: diabetes –2008: kreft og lindrende behandling Ca 200 deltakere årlig Kun 6 av 8 kommuner har videokonferanseutstyr Erfaring: behov for en mer helhetlig kompetansesatsning Fosen DMS på Nett – videokonferanseforelesninger

7 Søknad om NettOpp Fosen En kompetansekoordinator En kompetanseplan Kommunale ressursbaser Eget kursrom/fagnett i Helsekompetanse.no

8 Aldring på nett – en pilot for NettOpp Fosen Etterutdanning over 1,5 år med tre moduler Eldreomsorg og forebyggende tiltak Aldringsprosess og sykdom Helhetlige tjenester for den gamle

9 Eksempel fra Overvekt, livsstil og mestring

10 Et nasjonalt pilotprosjekt gjennom AV Arena Norway ? – større muligheter for små kommuner Arbeidspakker / Work Packages – WP –WP-1 Digitale visningsrom og digital kino –WP-2 Medisin og medieteknologi –WP-3 Nye digitale tjenester og digital infrastruktur –WP-4 Globalisering / internasjonalisering –WP-5 E- og M-Læring –WP-6 Spill, opplevelsesnæringer og Pop & Rock Senter Digitale Fosen

11 AV Arena Norway Brobygging mellom FoU, industri,næringsliv og forvaltning –Nasjonalt program for innovasjon og nyskaping –Tverrfaglig nettverk –Klynger –Pilotering –Industrialisering –Kommersialisering

12 Etablere digitale kommunikasjonsløsninger mellom pasienten hjemme og hjemmesykepleien, de distriktsmedisinske sentre og spesialisthelsetjenesten Infrastruktur: Bygge et kommunikasjonsnett med god kapasitet mellom kommunene Anvendelsesmuligheter i alle samfunnssektorer Pilot Digitale Fosen? Bilde om Min helsestasjon NST/Heidi Jacobsen 23.09.08, Fosen

13 Framtidens boliger Ulike funksjoner i huset kan styres via et nettverk –sensorsystem for å styre lys, varme, alarmer, TV, CD/DVD spillere –fallalarm –sensorer for lokalisering, posisjon –sensorer for å registrere aktivitet –Reinhold kommunikasjon internt / eksternt (sentral)

14 –Helsefremming og forebygging –Pasienten i sentrum Kunnskap gir makt Et verdig liv –Samhandling – felles forståelse –Tjenesteutvikling - kvalitet –Kompetanseheving på arbeidsplassen –Mangel på helsepersonell –Økonomi IKT som strategisk kompetanseverktøy


Laste ned ppt "Innenfor rammen av Fosen DMS, som består av: Desentraliserte spesialisthelsetjenester Avdeling for observasjon og etterbehandling Helhetlig kompetanseutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google