Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Okkenhaug og Dina von Heimburg, Røstad, 17.02.11 Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen trinn 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Okkenhaug og Dina von Heimburg, Røstad, 17.02.11 Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen trinn 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Okkenhaug og Dina von Heimburg, Røstad, 17.02.11 Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen trinn 1

2 Klar tale – lokalt og nasjonalt! Dagens situasjon, med stort trykk på behandling av sykdom og senkomplikasjoner, er ikke bærekraftig for framtiden. Nye tilnærminger er nødvendig for å løse morgendagens utfordringer. Vi må forebygge mer for å reparere mindre Samhandlingsreformen (2008-2009) løfter fram ulike former for frisklivstilbud som ett av flere hovedelementer i satsningen. Levanger kommune Verdal kommune

3 Målet er et frisklivstilbud i alle kommuner! – Med den nye folkehelseloven vil kommunene få et større ansvar for å drive forebyggende og helsefremmede arbeid. Frisklivssentralene vil være til stor hjelp i dette arbeidet – Ved å etablere frisklivssentraler flere steder vil vi kunne forebygge og begrense sykdom. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker, og en god samfunnsøkonomisk investering, sier helse- og omsorgsministeren. Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, Pressemelding, 11.02.2011 Levanger kommune Verdal kommune ”Vil spre friskhet over hele landet”

4 Folkehelsearbeid og helsedeterminanter

5 Friskliv på Innherred – en partnerskapsmodell Hva har vi gjort så langt? Private aktører Frivillige lag og organisasjoner

6 Aktivitetstrappa

7 Forskning og utvikling Veiviser – oversikt over relevante tilbud og tiltak i offentlig, frivillig og privat regi Kursarrangør Mottak og oppfølging for henvisninger Kraftsenter for endring av levevaner for hele befolkningen FoU

8

9 Hvordan få det til – fra forprosjekt til virkelighet? Forankring av frisklivssentralen Involvering av samarbeidspartnere (inkl. fastleger) Finansiering Lett tilgjengelige lokaler i begge kommuner som innbyr til aktivitet (fysisk og sosialt) Følge beste praksis med gode rutiner for oppfølging av deltakere og FoU-arbeid Oppdaterte, kompetente og engasjerte fagfolk Tverrfaglig og tverretatlig samhandling! Levanger kommune Verdal kommune

10 Hvordan få fugler til å ”fly” igjen?


Laste ned ppt "Arne Okkenhaug og Dina von Heimburg, Røstad, 17.02.11 Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen trinn 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google