Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS

2 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Stortingsmelding nr ”Resept for et sunnere liv” Stortingsmelding nr ”Samhandlingsreformen ” Rett behandling – på rett sted – til rett tid” Aktivitetshåndboka Fysisk aktivitet i forebygging og behandling Helsedirektoratets visjon ”God helse – gode liv” Rapport Folkehelse i endring HUNT 1, HUNT 2, HUNT3

3 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Folkehelsearbeid ; Forhindre sykdom Forhindre videre sykdomsutvikling Forebyggende helsearbeid :  ” FOREBYGGE MER - FOR Å REPARERE MINDRE ”

4 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging til å endre levevaner – livsslang livsstilsendring Forankres i kommunehelsetjenesten i hver kommune  Lavterskeltilbud - er lett tilgjengelig fysisk, sosialt og kulturelt Lokale lavterskeltilbud i regi av ulike lag og foreninger eller andre kommunale tilbud er viktig samarbeidspartnere  

5 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
En frisklivssentral skal ha kjennskap til, stimulere og legge til rette for ulike tiltak i nærmiljøet f.eks. innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk Henvisere til frisklivssentralen er bl.a. lege/fastlege, BHT, NAV, spesialisthelsetjeneten, arbeidsgiver - eller å møte uten henvisning Helsedirektoratets målsetting er 30 min. aktivitet pr. dag for voksne

6 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Ca 100 kommuner i Norge har en frisklivssentral  Første frisklivssentral i 1996 – Modum kommune  I Trøndelag er det frisklivssentral i Trondheim ( 2010) Det jobbes med etablering av frisklivssentral i :  Innherred Namdalensregionen Fosen Melhus  Værnesregionen DMS

7 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Opprinnelse til frisklivssentral Værnsregionen DMS er et samarbeid mellom rådmenn i kommunene : Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal Målsetting: Samhandle helse- og omsorgstjenester i Værnesregionen Frisklivssentral Værnesregionen DMS omfatter kommunene : Meråker Selbu Stjørdal Tydal. Ca innbyggere Tydal og Selbu – Sør-Trøndelag, Stjørdal og Meråker – Nord-Trøndelag

8 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Prosjektleder for frisklivssentral Værnesregionen DMS startet 1.februar 2011 og har kontor ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) Stjørdal Nåværende organisering av frisklivssentralen: - Ann Sissel Helgesen Daglig leder DMS - Monica Devle (80 %) Leder Vend Risk prosjekt - Ylva Jonasson (50 %) Ernæringsfysiolog - Lillian Hernes (100 %) Prosjektleder Vend Risk prosjekt startet 1. januar 2010 2 grupper pr. kommune i 2010 2 grupper pr. kommune i 2011 DMS Stjørdal har bred fagkompetanse, tilgang på lege og tett samarbeid med Sykehuset Levanger og St. Olav`s Hospital DMS Stjørdal har godt samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Nord –og Sør Trøndelag

9 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Frisklivssentral Værnesregionen DMS har kontor i lokalene til Distrikstsmedisinsk senter (DMS) Stjørdal DMS har bred fagkompetanse, tilgang til lege og samarbeid med Sykehuset Levanger og St. Olavs Hospital DMS har tett samarbeider med Lærings –og mestringssenteret i Nord –Trøndelag og Sør-Trøndelag Videokonferanser mellom kommunene /DMS / sykehus DMS jobber med forskning og utvikling

10 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Oppstartsfasen : Besøke hver kommunene – opprette kontakter og starte samarbeid Hva er hver kommunenes behov ? - samme behov i alle kommuner ? - forskjellige behov ? Ta vare på kompetanse i kommunene Frisklivsresept

11 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Planlegging til nå : Kurslederkurs - for helsepersonell med ansvar for gruppeopplæring bl.a. til kronisk syke Bra-mat-kurs - for deltakere på Vend Risk, barnehager, skoler osv Frisklivssentral - fysisk oppstart høsten 2011 Folkehelseuke - planlegges ut fra hver kommune sitt behov

12 Frisklivssentral i Værnesregionen DMS
Delprosjektgruppe Representert ved : Folkehelsekoordinator fra hver kommune Folkehelsekoordinator organiserer tverretatlig og tverrfaglig folkehelsegruppe i egen kommune Lærings- og mestringssenteret Helse Nord-Trøndelag St. Olav`s Hospital Brukerrepresentant Leder ved DMS Prosjektleder

13 Frisklivssentral Værnesregionen DMS
Finansiering : Prosjektmidler for 2011 videre for 3-5 år fra 2012

14 Vend Risk Selbu Tydal Meråker Stjørdal
14

15 Vend Risk Værnesregionen:
Samarbeid på tvers av kommune og fylkesgrensen Interkommunalt samarbeid innen ulike helse og omsorgsprosjekt der Værnesregionen distriktsmedisinske senter DMS er sentral Frisklivssentral Værnesregionen - Vend Risk

16 Vend Risk Bakgrunn for prosjektet:
Sterk økning i befolkningen av overvekt/fedme og utvikling av diabetes type 2 (HUNT). Større andel av befolkningen er inaktiv (Kan 1) Stortingsmelding nr. 47; Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid Tiltak der folk bor!

17 Vend Risk Prosjektleder: Samarbeidspartnere:
Dr. Bård Kulseng – St. Olavs hospital, leder for Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO) Samarbeidspartnere: Helse Midt Norge Værnesregionen (Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal) Værnesregionen distriktsmedisinske senter RSSO Laboratoriemedisinsk klinikk, St.Olavs hospital Regional forskningsbiobank Midt Norge NTNU

18 Vend Risk Inklusjonskriterier: Menn og kvinner Over 18 år Overvekt
Økt risiko for å utvikle diabetes type 2 - Finn Risc score Må kunne delta i fysisk aktivitet

19 Vend Risk Mål for prosjektet:
1. Deltakerne Forebygge utvikling av diabetes type 2 til personer med overvekt i Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommune. 2. Helsepersonell Kompetanseutveksling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom blant annet deltakelse i ”Kompetanseprogrammet” ved RSSO

20 Vend Risk Deltakerne får følgende tilbud:
Tilrettelagt fysisk aktivitet i sin kommune Individuelle samtaler Diverse målinger/blodprøvetakinger Spørreskjema Temamøter Fysisk test (max VO2) Ernæringsfysiolog Psykisk helse Oppfølgingen foregår i ulike intervaller i til sammen 5 år

21 Vend Risk Helsepersonell:
En kontaktperson i hver kommune – sykepleier/fysioterapeut Tilrettelegger fysisk aktivitet utifra kommunens ressurser og eksisterende tilbud (basseng, gåturer, spinning, styrketrening, intervalltrening, zumba, yoga, vannaerobic, dans) Kompetanseutveksling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom deltakelse i ”Kompetanseprogram” i regi av RSSO - fysiske samlinger - tilgang til nettbasert kursrom Temamøter Andre aktuelle kurs

22 Trivsel og sosialt samvær!
Vend Risk Livsstilsendring Skape motivasjon til en varig livsstilsendring Små endringer gir stor helsegevinst på sikt! Positiv opplevelse av fysisk aktivitet Økt selvfølelse og mestringsopplevelse Fysisk aktivitet - psykisk helse Ta sunne valg! Trivsel og sosialt samvær!

23 Vend Risk Status i prosjektet:
Totalt 103 deltakere i 2010 – 2 nye grupper inkluderes i 2011 Nettside under etablering Facebookgruppe Arrangere fjelltur som passer for alle uansett nivå Delta på ”Jentebølgen 2011” ”Veien videre” Frisklivssentral Værnesregionen: Vend Risk barn, Vend Risk ungdom,Vend Risk gravide, Vend Risk familie ……

24


Laste ned ppt "FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google