Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Endring i folkehelse - Hvordan kan vi samhandle for en friskere befolkning Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Endring i folkehelse - Hvordan kan vi samhandle for en friskere befolkning Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Endring i folkehelse - Hvordan kan vi samhandle for en friskere befolkning Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt St. Olavs Hospital

2 2 Endring i insidenser og sykdomspanorama

3 . Lilly Diabetes Company Confidential © 2008 Eli Lilly and Company 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30%

4 . Lilly Diabetes Company Confidential © 2008 Eli Lilly and Company Nå har ca 1 av 4 fedme i Norge! Age 20+ H2: 18.6% H3: 23.5% Age 20+ H2: 14.4% H3: 22.5%

5 Lancet. PMC 2011 April 11. Childhood Obesity – 2010: Progress and Challenges Joan C. Han,1 Debbie A. Lawlor,2 and Sue Y.S. Kimm3 Kulseng 2013

6 CMAJ. 2011 October 4; 183(14): e1059–e1066. Risiko for død med økende fedmekomplikasjoner Kulseng 2013

7 7 Hvorfor endring i befolkningen •Økt energi inntak (fett og sukker). Feil mat •Mindre fysisk aktivitet •Sykdom? •Miljøforurensninger? •Påvirket foster •Arv og endring i gener som aktiveres •????????

8 . Lilly Diabetes Company Confidential © 2008 Eli Lilly and Company Klasse 6B 1960

9 . Lilly Diabetes Company Confidential © 2008 Eli Lilly and Company Livsstil Slåttonn på Klefsås,

10 Livsstil Kulseng 2013

11 Fattigdom/matmangel Kulseng 2013

12 Hvorfor Samhandle • Redusere sykdom og uførhet – Utvikle nye og bedre tiltak for å bedre folkehelsen • Bedre ressursutnyttelse – Mindre dobbeltarbeid • Øke kompetanse • Øke trygghet

13 Kulseng 2013 Hvor vil vi

14 Kulseng 2013 Sammen om målet ?

15 Kulseng 2013

16

17 Primærhelsetjeneste Folkehelse Spesialisthelsetjenesten Mangel på felles mål Helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, pedagogisk ledere i barnehage og fastleger Kulseng 2013

18 Primærhelsetjeneste Folkehelseorganisering Spesialisthelsetjenesten Kulseng 2013

19 • Spesialisthelsetjenesten skal levere spesialiserte helsetjenester av høy internasjonal kvalitet. • Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanse ut til kommunene men også ta imot lærdom fra kommunene.

20 Kulseng 2013 Hvordan kan spesialisthelsetjenesten samarbeide Fra ide til handling • Utvikle en god strategiplattform og forankring i RHF,HF, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, KS, NAV, helsepolitikere og brukere • Strategier etterfølges av konkrete prosjekter/tiltak • Medvirke til å fordele oppgaver ved kroniske lidelser • Sterk ledelsesforankring med bevisstgjøring om samhandlingsstruktur og praktisk tilrettelegging innad i tjenesten. • Hvem skal henvises og hva er forventningene. • Kjenne til de tilbud som finnes slik at tiltak som forventes er reelle. • Sårbarhets forståelse • Stort informasjons behov

21 Kulseng 2013 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av kommunene • Bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. – Utvikle arena for møte mellom fagfolk – Ny teknologi – Kurs og tverrfaglige møter – HF resurser ut i Frisklivssentraler for kompetanseheving – Faglig støtte/diskusjonspartner – Erfaringsoverføring/begge veier – Hospitering hos hverandre • Bli kjent med aktørene for å få gode pasientforløp • Logistikk

22 Kulseng 2013 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller • Behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten – Utredning – Hvilken behandling – Psykolog/psykiater – Endokrinolog – Kirurgi som en del av livstilsbehandlingen • Frisklivsentral med spesialkompetanse • Langsiktig behandlingsplan (Individuell plan) – samordne tiltak der det er nødvendig • Etterspørre løsninger

23 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av kommunene • Forskning. – Fra celle til adferd – Familien, barn og unge voksne – Hvilke miljøtiltak – Kostnader – Logistikk – Sykdomsregistre Kulseng 2013

24 Modeller for samhandling og kompetansebygging • Kommunelege i sykehus • Spesialist møter fastleger (Henvisninger) • Helhetlig pasientforløp i 1. og 2. linjetjenesten • Diabetes sykepleier • Frisklivssentral • IKT og Kompetanseprogram • Fagnettverk • Masterstudie Fedme og helse (NTNU) Kulseng 2013

25 Økte kostnader • Fedme har blitt en av våre største helseutfordringer, mener WHO. • Fedmereleaterte problemer står for 2- 6 av de totale helsekonstnadene i industrialiserte land. • Totalt koster fedmen i Sverige 6 milliarder kroner hvert år. • I 1999 sa daværende helseminister Dagfinn Høybråten at hver norske diabetespasient koster 100.000 kroner per år • Det er en 3 dobling av diabetes fra 1985 til nå ca 300 000 Kulseng 2013

26 Frisklivsentralene • Mere enn 35 kommuner er tilsluttet nettbasert kompetanse program. • Vend risk prosjekt i Værnesregionen • Kunnskapsspredning fra rehabiliteringssentra (Muritun og Røros) • Helsefremmende arbeid i befolkningen • Overføre oppgaver som sykehuspoliklinikker gjør i dag til fisklivsentralene Kulseng 2013

27 Samhandling med NTNU • Masterstudie i fedme og helse Framtidsplaner • Akademia for bedre helse • Nasjonal kunnskapstjeneste med fokus fedme og samhandling Kulseng 2013

28 Primærhelsetjenesten Medisinsk ansvar Frisklivssentral Trening, motivasjon, pasientmedvirkning, gruppe behandling, Formål 1) Forebygge vektøkning hos overvektige pasienter. 2) Forebygge residiv av overvekt hos pasienter etter kirurgisk eller medisinsk behandling Henvisning Samarbeid Forskning og evaluering Henvisning/samarbeid med andrelinjetjenesten Pasientgrupper likemann brukermedvirkning Plan Arbeid, attføring og samordning av behandling forpliktende avtaler

29 Helsepersonell i kommunene Kulseng 2013

30 Frisklivssentral Frivillige organisasjoner Diabetessykepleier DMS Fastlegen HF Folkehelsetiltak Kulseng 2013

31 Andre studier/prosjekter • Diabetes sykepleier og spesialist i primærhelsetjenesten • Fastleger ved obesitaspoliklinikken • Standardisert pasientforløp. Med poliklinikk sammen med primærhelsetjenesten • Fedmepoliklinikken Barn-Voksne. • Muritun tiltenkt oppgaver som hjelpemotor i Møre og Romsdal • Master i Fedme og helse • Kompetansetilbud ved høyskolene Kulseng 2013

32

33 Hjelp på veien... Kulseng 2013

34 Styrk - et program som ledes av RSSO tar sikte på å styrke kompetanse mellom tjenestenivåer i helsevesnet og i folkehelsearbeid Kulseng 2013

35 St Olavs Hospital • Opprettet felles poliklinikk barn,ungdom og voksen. • Utvikle pasientforløp • Helseskoler for barn, voksne og familie • Diabetessykepleier i 1.linjetjenesten • Family prosjektet • Fedmebehandling- en 5 års oppfølging Kulseng 2013

36 Fastlegeprosjektene • Fastleger som arbeider ved diabetes og fedmepoliklinikken(Ålesund,Trondheim,Namsos) • IKT verktøy • Kurs • Elektronisk kompetansegivende kurs • Bidrar i tverrfaglige kurs og seminarer i kommunen • Utarbeidelse av standariserte pasientforløp Kulseng 2013

37 Helsefremmende prosjekter • BLIMEDNO • Oppvekst, skole og fritid • Helsesøstre • Skolehelsetjenesten • Frisklivspraksis for helse- og oppvekstfag Kulseng 2013

38 Konklusjon Folkehelse i endring må styres i riktig retning basert på kunnskap. Vi trenger en dugnad over tid og ikke bare skippertak Kulseng 2013


Laste ned ppt "1 Endring i folkehelse - Hvordan kan vi samhandle for en friskere befolkning Overlege Dr.Med Bård Kulseng Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google