Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoleutbygging og kapasitetsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoleutbygging og kapasitetsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoleutbygging og kapasitetsutvikling
Av ass. direktør i Utdanningsetaten,Kjell R. Andersen, og avdelingsdirektør for skoleanlegg, Harald Øvland.

2 Planlegging av skolekapasitet
Planleggingsgrunnlag (Kommuneplan, Statistikk, Bygningskrav, læreplaner osv) Skolebehovsplan årsperspektiv Økonomiplanen årsperspektiv Enkeltprosjekter årsperspektiv (budsjettet) Alle disse planene behandles politisk!

3 Elevtallsutviklingen i Oslo (basert på offisiell Oslo-statistikk)
2005: nye elever fram mot 2015 2007: nye elever fram mot 2017

4 Vedtak i skolebehovsplanene
Skoletilbudene skal dimensjoneres etter forventet elevtall, arealeffektive mål, tilgang på læreplasser og arbeidslivets behov.

5 Prisutvikling og framdrift – nye utfordringer
Kraftig prisøkning på prosjektene fra Undervisningsbygg Utvikling i markedet Usikkerheter og utsettelser – stor økonomisk risiko Endringer i det politiske bildet

6 Oslo vokser sterkt – byen i endring:
Byomfattende skolebehovsplan: Nytt planleggingsverktøy fra 2005 Samlet vurdering for hele byen Ser kapasitet i grunnskole og videregående skole i sammenheng

7 Byen i endring: Kan ikke forvente at elever om noen år vil gå på den skolen som nå er nærmest eller gaten har historisk tilhørighet til. Skolebehovsplanen har et planmål om % oppfyllingsgrad, vesentlig mer enn de fleste skolene de siste årene.

8 Nærmiljøskole Hvilken skole som er nærmiljøskolen etter opplæringsloven, tar utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er trygg.

9 Vedtak i skolebehovsplanene (skolebeh.pl. s. 7)
Ved fulle skoler skal det først vurderes å regulere inntaksgrensene. Der oppfyllingsgraden i et ”større logisk sammenhengende område” blir for høy, vurderes å bygge – enten nybygg eller utvidelse av eksisterende anlegg. Hvorvidt skolen er tjent med midlertidige eller varige løsninger, vurderes på bakgrunn av elevtallsfremskrivning og elevtallsutvikling over tid.

10 Politisk tilslutning til prinsippene
Den nye skolebehovsplanen første gang behandlet av bystyret 2006, rullert to ganger Ingen merknader fra bystyret om forannevnte prinsipper Justeringene som bystyret har bedt om gjelder i hovedsak ønsker om rehabilitering eller plassering av utdanningsprogrammer i videregående skole Nåværende skolebehovsplan ble vedtatt av bystyret 2. april 2008, planen skal revideres annethvert år.

11 Kapasitetsproblemer I årene fremover kan det bli kapasitetsproblemer i enkelte områder av Oslo. Spesielt i områdene rundt Ullevål, Hasle, Grefsen, Løren og Veitvet vil det bli behov for økt skolekapasitet. Mer informasjon om dette finner du i Skolebehovsplanen

12 2008-2011: Bestum Elvebakken vgs Frydenbergveien 48 Fyrstikkalléen 21
Hauketo Høybråten Kjelsås Lambertseter vgs Lindeberg Løren 1-7 byggetrinn 2 Marienlyst Munkerud Nydalen vgs Oppsal/Vetland Rommen Tåsen Stovner vgs

13 2012-2016: Bjerke vgs Bjørnsletta Ensjø 2/Oslo Podium (Teglverkstomta)
Etterstad vgs fase 2 Gran/Furuset Hellerud vgs Løren 8-10 Majorstuen Nydalen/Voldsløkka 8-10 Ris Risløkka vgs Sandaker Ullern vgs Veitvet Flerbrukshall/kultursal for Hartvig Nissen vgs


Laste ned ppt "Skoleutbygging og kapasitetsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google