Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleutbygging og kapasitetsutvikling Av ass. direktør i Utdanningsetaten,Kjell R. Andersen, og avdelingsdirektør for skoleanlegg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleutbygging og kapasitetsutvikling Av ass. direktør i Utdanningsetaten,Kjell R. Andersen, og avdelingsdirektør for skoleanlegg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleutbygging og kapasitetsutvikling Av ass. direktør i Utdanningsetaten,Kjell R. Andersen, og avdelingsdirektør for skoleanlegg, Harald Øvland.

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Planlegging av skolekapasitet Planleggingsgrunnlag (Kommuneplan, Statistikk, Bygningskrav, læreplaner osv) Skolebehovsplan 10-årsperspektiv Økonomiplanen 4-årsperspektiv Enkeltprosjekter 1-årsperspektiv (budsjettet) Alle disse planene behandles politisk!

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevtallsutviklingen i Oslo (basert på offisiell Oslo- statistikk) 2005: 3 600 nye elever fram mot 2015 2007: 10 000 nye elever fram mot 2017

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Vedtak i skolebehovsplanene Skoletilbudene skal dimensjoneres etter forventet elevtall, arealeffektive mål, tilgang på læreplasser og arbeidslivets behov.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Prisutvikling og framdrift – nye utfordringer Kraftig prisøkning på prosjektene fra Undervisningsbygg –Utvikling i markedet –Usikkerheter og utsettelser – stor økonomisk risiko –Endringer i det politiske bildet

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo vokser sterkt – byen i endring: Byomfattende skolebehovsplan: -Nytt planleggingsverktøy fra 2005 -Samlet vurdering for hele byen -Ser kapasitet i grunnskole og videregående skole i sammenheng

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Byen i endring: Kan ikke forvente at elever om noen år vil gå på den skolen som nå er nærmest eller gaten har historisk tilhørighet til. Skolebehovsplanen har et planmål om 85-90 % oppfyllingsgrad, vesentlig mer enn de fleste skolene de siste årene.

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Nærmiljøskole Hvilken skole som er nærmiljøskolen etter opplæringsloven, tar utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til andre relevante forhold, for eksempel om søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolene og om skoleveien er trygg.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Vedtak i skolebehovsplanene (skolebeh.pl. s. 7) Ved fulle skoler skal det først vurderes å regulere inntaksgrensene. Der oppfyllingsgraden i et ”større logisk sammenhengende område” blir for høy, vurderes å bygge – enten nybygg eller utvidelse av eksisterende anlegg. Hvorvidt skolen er tjent med midlertidige eller varige løsninger, vurderes på bakgrunn av elevtallsfremskrivning og elevtallsutvikling over tid.

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Politisk tilslutning til prinsippene Den nye skolebehovsplanen første gang behandlet av bystyret 2006, rullert to ganger –Ingen merknader fra bystyret om forannevnte prinsipper –Justeringene som bystyret har bedt om gjelder i hovedsak ønsker om rehabilitering eller plassering av utdanningsprogrammer i videregående skole –Nåværende skolebehovsplan ble vedtatt av bystyret 2. april 2008, planen skal revideres annethvert år.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Kapasitetsproblemer I årene fremover kan det bli kapasitetsproblemer i enkelte områder av Oslo. Spesielt i områdene rundt Ullevål, Hasle, Grefsen, Løren og Veitvet vil det bli behov for økt skolekapasitet. Mer informasjon om dette finner du i SkolebehovsplanenSkolebehovsplanen

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 2008-2011: Bestum Elvebakken vgs Frydenbergveien 48 Fyrstikkalléen 21 Hauketo Høybråten Kjelsås Lambertseter vgs Lindeberg Løren 1-7 byggetrinn 2 Marienlyst Munkerud Nydalen vgs Oppsal/Vetland Rommen Tåsen Stovner vgs

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 2012-2016: Bjerke vgs Bjørnsletta Ensjø 2/Oslo Podium (Teglverkstomta) Etterstad vgs fase 2 Gran/Furuset Hellerud vgs Løren 8-10 Majorstuen Nydalen/Voldsløkka 8-10 Ris Risløkka vgs Sandaker Ullern vgs Veitvet Flerbrukshall/kultursal for Hartvig Nissen vgs


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleutbygging og kapasitetsutvikling Av ass. direktør i Utdanningsetaten,Kjell R. Andersen, og avdelingsdirektør for skoleanlegg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google