Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF
Leverandørkonferanse – Varmedistribusjon i passivhus – skolebygg i Oslo VELKOMMEN! Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF

2 Et skolebygg å være stolt av!
Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr

3 Fakta om Undervisningsbygg -
Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo Ca. 1,3 millioner kvadratmeter Våre bygg benyttes av ca elever og ansatte Investeringsbudsjett 2013: 3 milliarder kroner Investeringer på over 20 mrd. kr. de kommende ti år 150 fast ansatte Kjelsås skole, ferdig til skolestart 2012

4

5 Organisasjon Adm. dir. Prosjekt Eiendom Økonomi Innkjøp/juridisk
Kommunikasjon Bilde av alle ansatte 2012

6 Langsiktige mål Planlegge og bygge nye fremtidsrettete elevplasser innen 2022 En effektiv og nyskapende leverandør av skolebygg En attraktiv arbeidsgiver Lindeberg Hauketo Oppsal Vetland

7 Ferdigstilte prosjekter 2012
Totalprosjekter: 7 prosjekter Generell rehabilitering: 11 prosjekter

8 Superkuben på Skøyen Superkuben på Skøyen ble tatt i bruk av klasse ved Majorstuen skole etter høstferien.

9 Investeringsprosjekter 2012
Per desember var det 89 prosjekter fordelt på: 31 utbyggings- og totalrehabiliteringsprosjekter 33 større og mindre rehabiliteringsprosjekter 25 utviklingsprosjekter hvorav seks var tomtevurderinger

10 Gymbygget på Østensjø Skole
Undervisningsbyggs første passivhus ble tatt i bruk fra skolestart 2012. Pilotprosjekt på 3D-prosjektering (BIM).

11 Advertoprisen Varmepumpeprisen
Seksjonsleder for Energi og miljø, Bjørn Antonsen, mottar prisen. Rekrutteringskampanje i 30 leskur vant Advertoprisen. I konkurranse med Statoil og AC Enko Klima og Energi AS vant Undervisningsbygg for bruk av innovative og miljøvennlige varmeløsninger.

12 Hva er innovasjon? I Norge legger Regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende definisjon for innovasjon:[1] «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Introduksjon av en ny vare, ny metode for produksjon, nytt marked, ny kilde av råvare eller halvfabrikata, ny organisasjon

13 Hvorfor innovasjon i Undervisningsbygg?
Verdigrunnlag – profesjonell, nytenkende, modig, redelig Langsiktig mål – en effektiv og nyskapende leverandør og forvalter av skolebygg UBF - den største utbygger (landbasert) – målt i investeringer 2013/2014. Skaper positivt omdømme

14 Politiske vedtak Oslo kommune skal være en foregangsby for utvikling av og utprøving av nye energi- og miljøeffektive løsninger og produkter. Det skal også stilles miljøkrav ved innkjøp/anskaffelser. Oslo kommune skal gå foran som et godt eksempel for å nå målet om 50 % reduksjon av Oslos klimautslipp (i forhold til 1990-nivå) innen   Det skal stilles krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel skal bygges etter og tilfredsstille krav til passivhusstandard fra 2014, der dette er mulig og hensiktsmessig.

15 Innovasjon i UBF Superkuben Prefabrikkert modulbygg Utviklet 2008 – 2010 Skøyen, Rødtvedt ferdigstilt 2012 Trasopp 2013 Hva skjer videre?

16 Nye kontraktsformer Samspillkontrakter i tidligfase - Nordpolen, Hersleb Prosjektkonkurranse - Tokerud, Vollebekkveien

17 FutureBuilt – to forbildeprosjekter
Nye Bjørnsletta skole og rehabilitering av Stasjonsfjellet skole – redusere klimagassutslipp med 50 prosent. Nye Bjørnsletta 1-10 skole, ferdigstillelse skolestart 2014. Rehabiliteringen av Stasjonsfjellet skole, ferdigstillelse skolestart 2014.

18 Utfasingsprosjektet Utfase av oljefyring som grunnlast innen innen 2011 Innovasjon i offentlige anskaffelser og leverandørutvikling

19 Målsetning med etablering av toppsystemet
Toppsystemet skal utformes slik at det er tilpasset driften og tjenestene til eiendomsavdelingen, ved at den enkelte seksjon kan hente ut nødvendig informasjon for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene så godt og effektivt at totale kostnader minimaliseres, samtidig som innemiljø, energiforbruk og komfort ivaretas etter brukernes spesifikasjoner.

20 UTVIKLE ELLER AVVIKLE STATUS QUE INTET ALTERNATIV

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google