Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

100982 – 1.2 Leverandørkonferanse – Varmedistribusjon i passivhus – skolebygg i Oslo VELKOMMEN! Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "100982 – 1.2 Leverandørkonferanse – Varmedistribusjon i passivhus – skolebygg i Oslo VELKOMMEN! Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 100982 – 1.2 Leverandørkonferanse – Varmedistribusjon i passivhus – skolebygg i Oslo VELKOMMEN! Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo KF

2 Et skolebygg å være stolt av! 2 Fyrstikkalleen 8-13 skole på Helsfyr

3 Fakta om Undervisningsbygg -  Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo  Ca. 1,3 millioner kvadratmeter  Våre bygg benyttes av ca. 93.000 elever og ansatte  Investeringsbudsjett 2013: 3 milliarder kroner  Investeringer på over 20 mrd. kr. de kommende ti år  150 fast ansatte 3 Kjelsås skole, ferdig til skolestart 2012

4 4

5 5 Organisasjon Bilde av alle ansatte 2012 Adm. dir. ProsjektEiendom ØkonomiInnkjøp/juridisk OrganisasjonKommunikasjon

6 Langsiktige mål  Planlegge og bygge 17 600 nye fremtidsrettete elevplasser innen 2022  En effektiv og nyskapende leverandør av skolebygg  En attraktiv arbeidsgiver 6 Lindeberg Hauketo Oppsal Vetland

7 Ferdigstilte prosjekter 2012  Totalprosjekter: 7 prosjekter  Generell rehabilitering: 11 prosjekter 7

8 Superkuben på Skøyen 8 Superkuben på Skøyen ble tatt i bruk av 1.-4. klasse ved Majorstuen skole etter høstferien.

9 Investeringsprosjekter 2012 Per desember var det 89 prosjekter fordelt på:  31 utbyggings- og totalrehabiliteringsprosjekter  33 større og mindre rehabiliteringsprosjekter  25 utviklingsprosjekter hvorav seks var tomtevurderinger 9

10 Gymbygget på Østensjø Skole 10 Undervisningsbyggs første passivhus ble tatt i bruk fra skolestart 2012. Pilotprosjekt på 3D-prosjektering (BIM).

11 AdvertoprisenVarmepumpeprisen 11 I konkurranse med Statoil og AC Enko Klima og Energi AS vant Undervisningsbygg for bruk av innovative og miljøvennlige varmeløsninger. Rekrutteringskampanje i 30 leskur vant Advertoprisen. Seksjonsleder for Energi og miljø, Bjørn Antonsen, mottar prisen.

12 Hva er innovasjon?  I Norge legger Regjeringen og Innovasjon Norge til grunn følgende definisjon for innovasjon: [1]RegjeringenInnovasjon Norge [1] «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»  Introduksjon av en ny vare, ny metode for produksjon, nytt marked, ny kilde av råvare eller halvfabrikata, ny organisasjon 12

13 Hvorfor innovasjon i Undervisningsbygg?  Verdigrunnlag – profesjonell, nytenkende, modig, redelig  Langsiktig mål – en effektiv og nyskapende leverandør og forvalter av skolebygg  UBF - den største utbygger (landbasert) – målt i investeringer 2013/2014.  Skaper positivt omdømme 13

14 Politiske vedtak  Oslo kommune skal være en foregangsby for utvikling av og utprøving av nye energi- og miljøeffektive løsninger og produkter. Det skal også stilles miljøkrav ved innkjøp/anskaffelser.  Oslo kommune skal gå foran som et godt eksempel for å nå målet om 50 % reduksjon av Oslos klimautslipp (i forhold til 1990-nivå) innen 2030.  Det skal stilles krav om at alle kommunale nybygg som hovedregel skal bygges etter og tilfredsstille krav til passivhusstandard fra 2014, der dette er mulig og hensiktsmessig. 14

15 Innovasjon i UBF Superkuben  Prefabrikkert modulbygg  Utviklet 2008 – 2010  Skøyen, Rødtvedt ferdigstilt 2012  Trasopp 2013  Hva skjer videre? 15

16 Nye kontraktsformer  Samspillkontrakter i tidligfase - Nordpolen, Hersleb  Prosjektkonkurranse - Tokerud, Vollebekkveien 16

17 FutureBuilt – to forbildeprosjekter 17 Nye Bjørnsletta 1-10 skole, ferdigstillelse skolestart 2014. Rehabiliteringen av Stasjonsfjellet skole, ferdigstillelse skolestart 2014. Nye Bjørnsletta skole og rehabilitering av Stasjonsfjellet skole – redusere klimagassutslipp med 50 prosent.

18 Utfasingsprosjektet  Utfase av oljefyring som grunnlast innen innen 2011  Innovasjon i offentlige anskaffelser og leverandørutvikling 18

19 Målsetning med etablering av toppsystemet 19 Toppsystemet skal utformes slik at det er tilpasset driften og tjenestene til eiendomsavdelingen, ved at den enkelte seksjon kan hente ut nødvendig informasjon for å kunne forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene så godt og effektivt at totale kostnader minimaliseres, samtidig som innemiljø, energiforbruk og komfort ivaretas etter brukernes spesifikasjoner.

20 UTVIKLE ELLER AVVIKLE STATUS QUE INTET ALTERNATIV 20

21 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "100982 – 1.2 Leverandørkonferanse – Varmedistribusjon i passivhus – skolebygg i Oslo VELKOMMEN! Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør, Undervisningsbygg Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google