Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Blåbærskogen / Togskogen” Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Blåbærskogen / Togskogen” Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Blåbærskogen / Togskogen” Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon

2 Blåbærskogen, Togskogen, Kollen vår- Kjært barn mange navn.

3 Det regulerte området fortettes av småhusbebyggelse Stovnerskogen brl Hagastubben sameie Stovnerbakken brl Stovnerbakken Stasjonsfjellet skole Villabebyggelse

4 Manglende infrastruktur  Stovnerbakken eneste vei inn / ut, allerede tungt belastet. Bygging medfører en økt belastning på over 1000 biler i døgnet.  Ingen butikker eller service tilbud.  Vanskelig å komme frem for gående og kjørende.  Ingen kollektive tilbud, kun tog til begrensede tider.  Det blir hevdet at adkomstveier og kollektivtilbudet ikke har noe med byggesaken å gjøre.

5 Det var en gang en skog …… ?  Trygt miljø blir borte  Skolens undervisnings- og bruksområde går tapt  Barns mulighet for å skape egne lekemiljøer forsvinner  Kollens bålplass og samlingspunkt blir borte  Barna føler ansvar for skogen sin og utvikler forståelse og respekt for naturen  Hverdagens materialistiske sus erstatter skogens sus og fuglesang

6 Historikk  1966 Tokerudplanen  1984 Bygging av sykehjem vedtatt  1997 Reguleringsplan for småhusbebyggelse i Oslo ytre by  2005 Utredning av rehabilitering for Stovner sykehjem  2005 JuliInformasjonsmøte om nytt sykehjem i Blåbærskogen  2005 Sept.Nytt forslag til sykehjem fremmes som byggesak  2006 Jan.Byutviklingskomiteens befaring av tomten  2006 Mai.Rammetillatelse for bygging gis

7 Motiv :  Bygging av nytt hjem frigjør eksisterende hjem til gevinst for bydelen.  Over 100 mill. i statlig tilskudd for ferdigstilling innen 31.12.07 (senere utvidet til 30.06.08). Metodikk :  Ulovlig bruk av ”forenklet saksbehandling”.  Omgjort reguleringssak til byggesak.  Rammetillatelse gitt på sviktende grunnlag (jfr. vår advokat). Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon - en økonomisk hastesak

8 Arbeidsmetodikk Interessegruppen  Datainnsamling  Utarbeidelse av ”Kompetansemappe” basert på dokumenterbar informasjon  Innlevering av planinitiativ for varig vern av Blåbærskogen  Søkt bistand vedrørende håndtering av planinitiativssaken  Jevnlige status-/arbeidsmøter for oppdatering  Søkt juridisk bistand  Jevnlig kontakt med grupper som representerer: Barn, eldre og naboer  Tett kontakt med media om fremdrift

9 Usaklig argumentasjon i prosessen  ”Jeg har aldri sett et barn i denne skogen, og jeg kan forsikre dere om at den brukes minimalt”  ”Du må være klar over at dette ikke er din skog og at den tilhører kommunen. Jeg kjenner sånne som deg, som sier de eier alt, og som tar seg til rette”  ”Vet dere hva dere har kostet oss allerede” ?  ”Nå må dere snart innse at dere har tapt, og slutte å arbeide med en sak som dere aldri kan vinne. Her blir det bygget uansett !”  ”De eldre som har skrevet under oppropet mot bygging av sykehjem i Blåbærskogen, er enten forledet av demonstranter eller demente ”

10 Konklusjoner  Vårt planinitiativ må behandles av bystyret  Fullstendige kart over byens grøntområder må utarbeides  Politiske diktater må opphøre  Svake grupper må ikke settes opp mot hverandre  Viktigere å støtte lokale beslutninger enn å etterleve valgløfter  For få samfunnsøkonomiske betraktninger legges til grunn  Berørte parters syn må tillegges større vekt  Vage og foreldete reguleringsplaner må revideres og være i pakt med tiden  Grønne lunger må vernes for etterslekten


Laste ned ppt "”Blåbærskogen / Togskogen” Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google