Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Blåbærskogen / Togskogen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Blåbærskogen / Togskogen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Blåbærskogen / Togskogen”
Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon

2 Blåbærskogen, Togskogen, Kollen vår-Kjært barn mange navn.

3 Det regulerte området fortettes av småhusbebyggelse
Stovnerskogen brl Hagastubben sameie Villabebyggelse Stovnerbakken Stovnerbakken brl Stasjonsfjellet skole

4 Manglende infrastruktur
Stovnerbakken eneste vei inn / ut, allerede tungt belastet. Bygging medfører en økt belastning på over 1000 biler i døgnet. Ingen butikker eller service tilbud. Vanskelig å komme frem for gående og kjørende. Ingen kollektive tilbud, kun tog til begrensede tider. Det blir hevdet at adkomstveier og kollektivtilbudet ikke har noe med byggesaken å gjøre.

5 Det var en gang en skog …… ?
Trygt miljø blir borte Skolens undervisnings- og bruksområde går tapt Barns mulighet for å skape egne lekemiljøer forsvinner Kollens bålplass og samlingspunkt blir borte Barna føler ansvar for skogen sin og utvikler forståelse og respekt for naturen Hverdagens materialistiske sus erstatter skogens sus og fuglesang

6 Historikk 1966 Tokerudplanen 1984 Bygging av sykehjem vedtatt
1997 Reguleringsplan for småhusbebyggelse i Oslo ytre by 2005 Utredning av rehabilitering for Stovner sykehjem 2005 Juli Informasjonsmøte om nytt sykehjem i Blåbærskogen 2005 Sept. Nytt forslag til sykehjem fremmes som byggesak 2006 Jan. Byutviklingskomiteens befaring av tomten 2006 Mai. Rammetillatelse for bygging gis

7 Bygging av nytt sykehjem ved Høybråten stasjon - en økonomisk hastesak
Motiv : Bygging av nytt hjem frigjør eksisterende hjem til gevinst for bydelen. Over 100 mill. i statlig tilskudd for ferdigstilling innen (senere utvidet til ). Metodikk : Ulovlig bruk av ”forenklet saksbehandling”. Omgjort reguleringssak til byggesak. Rammetillatelse gitt på sviktende grunnlag (jfr. vår advokat).

8 Arbeidsmetodikk Interessegruppen
Datainnsamling Utarbeidelse av ”Kompetansemappe” basert på dokumenterbar informasjon Innlevering av planinitiativ for varig vern av Blåbærskogen Søkt bistand vedrørende håndtering av planinitiativssaken Jevnlige status-/arbeidsmøter for oppdatering Søkt juridisk bistand Jevnlig kontakt med grupper som representerer: Barn, eldre og naboer Tett kontakt med media om fremdrift

9 Usaklig argumentasjon i prosessen
”Jeg har aldri sett et barn i denne skogen, og jeg kan forsikre dere om at den brukes minimalt” ”Du må være klar over at dette ikke er din skog og at den tilhører kommunen. Jeg kjenner sånne som deg, som sier de eier alt, og som tar seg til rette” ”Vet dere hva dere har kostet oss allerede” ? ”Nå må dere snart innse at dere har tapt, og slutte å arbeide med en sak som dere aldri kan vinne. Her blir det bygget uansett !” ”De eldre som har skrevet under oppropet mot bygging av sykehjem i Blåbærskogen, er enten forledet av demonstranter eller demente ”

10 Konklusjoner Vårt planinitiativ må behandles av bystyret
Fullstendige kart over byens grøntområder må utarbeides Politiske diktater må opphøre Svake grupper må ikke settes opp mot hverandre Viktigere å støtte lokale beslutninger enn å etterleve valgløfter For få samfunnsøkonomiske betraktninger legges til grunn Berørte parters syn må tillegges større vekt Vage og foreldete reguleringsplaner må revideres og være i pakt med tiden Grønne lunger må vernes for etterslekten


Laste ned ppt "”Blåbærskogen / Togskogen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google