Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ONSDAG 26.09.2012 Foreldremøte vg3. Foresattes bidrag 2 Forskning sier at:  Når du som forelder bryr deg, blir eleven mer motivert og trives bedre på.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ONSDAG 26.09.2012 Foreldremøte vg3. Foresattes bidrag 2 Forskning sier at:  Når du som forelder bryr deg, blir eleven mer motivert og trives bedre på."— Utskrift av presentasjonen:

1 ONSDAG 26.09.2012 Foreldremøte vg3

2 Foresattes bidrag 2 Forskning sier at:  Når du som forelder bryr deg, blir eleven mer motivert og trives bedre på skolen  Har du et godt forhold til skolen, påvirker det elevens resultater – positiv omtale av skolen er viktig  Foreldre er en viktig ressurs for elevenes skolegang  At foreldre spør om skolen/lekser/planer viser at de anser skolen som viktig  Foreldreengasjement på vgs kan bidra til å hindre frafall Onsdag 26.09.2012

3 Hva har dere behov for nå? Hva bør vi snakke om for at dere skal oppleve dette som et godt møte? 3

4 Hva kjennetegner elevene som lykkes best? 4  Har nesten ikke fravær  Møter forberedt – gjør lekser  Har med seg det de skal  Melder seg på i timene  Deltar på alle vurderinger  Evner å vurdere sitt eget arbeid  Tar til seg tilbakemeldinger  Jobber med framovermeldinger  Har støtte hjemmefra Onsdag 26.09.2012

5 ”Et brennende hjerte for elever” 5  Det handler om å bry seg om – og å vise at elevene er betydningsfulle  Å se den enkelte elev dreier seg om å stille høye, men realistiske krav og forventinger til den enkelte elev - det er da de blir sett Onsdag 26.09.2012

6 MK: utvikling standpunkt 6 Onsdag 26.09.2012

7 ST: utvikling standpunkt 7 Onsdag 26.09.2012

8 Skolens bidrag 8 Onsdag 26.09.2012

9 Fravær 2012 – tall 2011 i parentes Lambertseter videregående skole 5,2 % (5,3) Elvebakken videregående skole 5,5 % (6,9) Oslo Katedralskole 5,8 % (5,7) Ullern videregående skole 6,6 % (6,9) Oslo Handelsgymnasium 7,1 % (8,1) Foss videregående skole 7,3 % (6,6) Berg videregående skole 7,7 % (6,8) Nordstrand videregående skole 7,8 % (8,4) Stovner videregående skole 8,4 % (10,0) Bjerke videregående skole 8,5 % (7,6) Fagerborg videregående skole 8,9 % (11,5) Fyrstikkalléen skole (vg) 9,1 % (9,8) Skolegruppe G 9,3 % (9,6) Persbråten vgs 9,5 % (11,4) Holtet videregående skole 9,9 % (9,1) Ulsrud videregående skole 9,9 % (10,4) Etterstad videregående skole 10,2 % (14,9) Bjørnholt skole 11,2 % (10,7) Hartvig Nissens skole 12,0 % (12,4) Eikelund videregående skole 12,3 % (0,7) Hellerud videregående skole 12,4 % (11,9) Sogn videregående skole 13,4 % (12,7) Manglerud videregående skole 14,1 % (13,9) Sofienberg videregående skole 14,1 % (12,2)

10 Andel elever med over 15 d og/eller 30 timer Lambertseter videregående skole 20,00 % Elvebakken videregående skole 23,10 % Oslo Katedralskole 23,80 % Ullern videregående skole 25,50 % Oslo Handelsgymnasium 27,30 % Nordstrand videregående skole 32,00 % Stovner videregående skole 35,50 % Berg videregående skole 35,80 % Bjerke videregående skole 36,50 % Foss videregående skole 37,60 % Fyrstikkalléen skole (vg) 37,60 % Skolegruppe G 40,3 % (41,3 % i fjor) Nydalen videregående skole 40,50 % Etterstad videregående skole 42,40 % Ulsrud videregående skole 44,30 % Persbråten videregående skole 44,60 % Fagerborg videregående skole 46,80 % Holtet videregående skole 49,40 % Hellerud videregående skole 52,50 % Bjørnholt skole (vg) 52,50 % Hartvig Nissens skole 52,60 % Sogn videregående skole 52,80 % Manglerud videregående skole 55,50 % Sofienberg videregående skole 56,30 %

11 Minst en forekomst av karakter 1 Vg1-Vg3 standpunkt + eksamen Elvebakken videregående skole 2,90 % Oslo Handelsgymnasium 3,40 % Oslo Katedralskole 4,20 % Lambertseter videregående skole 4,50 Foss videregående skole 4,60 % Ullern videregående skole 4,80 % Sofienberg videregående skole 9,70 % Fagerborg videregående skole 10,50 % Hartvig Nissens skole 11,70 % Nydalen videregående skole 12,40 % Nordstrand videregående 13,00% Etterstad videregående skole 13,20 % Skolegruppe G 13,4% Bjerke videregående skole 14,10 % Bjørnholt skole (vg) 14,80 % Berg videregående skole 15,40 % Holtet videregående skole 15,70 % Fyrstikkalléen skole (vg) 16,90 % Stovner videregående skole 18,00 % Persbråten videregående skole 21,60 % Sogn videregående skole 27,50 % Ulsrud videregående skole 28,20 % Manglerud videregående skole 29,40 % Hellerud videregående skole 33,80 %

12 Lærer forteller hva elever må gjøre for å bli bedre i faget Sofienberg videregående skole 63,6 % Etterstad videregående skole 58,2 % Ullern videregående skole 58,0 % Sogn videregående skole 55,2 % Hartvig Nissens skole 54,7 % Elvebakken videregående skole 54,2 % Holtet videregående skole 54,1 % Stovner videregående skole 54,0 % Oslo Katedralskole 53,8 % Oslo Handelsgymnasium 52,4 % Bjørnholt skole (vg) 51,2 % Nordstrand videregående skole 51,0 % Skolegruppe G 49,7 % Ulsrud videregående skole 49,4 % Foss videregående skole 48,3 % Hellerud videregående skole 47,4 % Berg videregående skole 47,2 % Fyrstikkalléen skole (vg) 46,5 % Bjerke videregående skole 44,5 % Manglerud videregående skole 44,5 % Lambertseter videregående skole 44,1 % Fagerborg videregående skole 41,0 % Nydalen videregående skole 39,2 % Persbråten videregående skole 35,5 %

13 Når nærvær er viktig 13  Hva gjør vi når fraværet blir for høyt?  Kontaktlærer snakker med og gjør avtaler med eleven  Rådgiver/avdelingsleder har møter med eleven  Tar kontakt med foresatte (selv om eleven er over 18) hvis vi er bekymret for at eleven ikke vil fullføre/bestå Nærværsfaktorer: Hjertet av Ullern Onsdag 26.09.2012

14 Varsel om fare for ikke vurdert (IV) 14  Hva er det?  Hvilke konsekvenser har det?  Når sender vi varsel om fare for IV?  Hvorfor sender vi det hjem til elever over 18?  MobilSkole

15 Hva veier tyngst? 15

16 Eksamen MK 16  Alle skal opp i norsk skriftlig hovedmål 28. mai  Alle skal opp i praktisk eksamen i mediefag - felles programfag  Alle skal opp i ett trekkfag; muntlig, praktisk eller skriftlig Dette kan være : Muntlig: Norsk, matematikk, historie, naturfag Skriftlig: Norsk sidemål eller matematikk Praktisk: Valgfritt programfag (mediefag)

17 Skriftlig eksamen ST 17  Offentliggjøring av trekk 7. mai  Første eksamensdag, skriftlig: tirsdag 21. mai  Alle skal opp i norsk hovedmål 28. mai  Alle skal opp i to skriftlige trekkfag, hvorav ett kan være sidemål  Alle programfag er skriftlige trekkfag  Siste skriftlige eksamen på Ullern: 3. juni Onsdag 26.09.2011

18 Muntlig eksamen 18  Muntlig eksamen uke 23 eller 24: Datoer kommer Onsdag 26.09.2012

19 Hva er et førstegangsvitnemål?  Resultat fra de tre årene på videregående skole  Skolen sjekker at eleven oppfyller krav  Eleven kan ta opp igjen fag underveis på videregående, men ikke endre i etterkant for å komme i denne søkerkvoten (f. eks. dersom stryk til sommeren).  Frist oppmelding til privatisteksamen på våren: 1. februar  Tom. det året du fyller 21 år  Egne søkerkvoter innen høyere utdanning i Norge  50% av studieplassene på norske universitet og høyskoler Onsdag 26.09.2012

20 ORDINÆR KVOTE Skolepoeng (Karakterpoengene inkluderer forbedringer og nye fag) + Tilleggspoeng for høyere utdanning/ førstegangstjeneste/ folkehøgskole + Alderspoeng = Konkurransepoeng FØRSTEGANGS- VITNEMÅL Karakterpoeng (gjennomsnittskarakter x 10) + Realfagspoeng + Språkpoeng + Kjønnspoeng + Poeng for opptaksprøver = Skolepoeng Onsdag 26.09.2012 Førstegangsvitnemål vs. ordinær kvote

21 Avslutning vg3 onsdag 19. juni: Sett av datoen! 21 Onsdag 26.09.2012


Laste ned ppt "ONSDAG 26.09.2012 Foreldremøte vg3. Foresattes bidrag 2 Forskning sier at:  Når du som forelder bryr deg, blir eleven mer motivert og trives bedre på."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google