Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledende inntaksområder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledende inntaksområder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledende inntaksområder
forslag til endring for 1. trinn 2013 til høring 23. oktober 2012

2 Kapasitet og behov Samlet elevtallsøkning i Oslo kommune (grunnskole + videregående skole) frem til 2022 er anslått til 14 200 flere elever i grunnskolen. 3400 flere elever i den videregående skole. Først vekst på barnetrinnet, deretter på ungdomstrinnet og videregående.

3 Høy oppfyllingsgrad er nødvendig for å gi plass til alle
Kapasitet og behov gitt tidligere vedtatte og igangsatte prosjekter, etter foreslåtte tiltak. Oppfyllingsgrad i gjennomsnitt henholdsvis 80 % og 85 % for barneskole; 85 % og 90 % for ungdomsskoler. Hyppige endringer i inntaksområdene – konflikt med ønsker om stabilitet.

4 Færre endringer i 2013 Det blir færre endringer i inntaksområdene for skoleåret 2013/2014 enn det som var tilfelle for skoleåret 2012/2013. 21 av 100 skoler med barnetrinn får forslag om endringer av inntaksområdene. Endringsforslagene er tilpasset barnetallet i området . Innskrivning ved skolene skal skje i løpet av desember, derfor må de endrete inntaksområdene være klare i løpet av november. Utdanningsetatens mål er at flest mulig av barna skal skrives inn på den skolen de skal begynne på.

5 Skoler med forslag til endringer:
Bekkelaget Karlsrud Manglerud Bestum Kjelsås Marienlyst Bolteløkka Korsvoll Munkerud Bøler Kringsjå Oppsal Godlia Lambertseter Trasop Grefsen Lilleaker Tåsen Høyenhall Lysejordet Ullevål

6 Prosessen fram til endringsforslag
Barn født i 2007 iht. folkeregisteret lagt på kart for å se fordeling. Målet er at elevene i så stor grad som mulig skal skrives inn ved den skolen de skal begynne på. Dialog med rektorer på tvers av områder.

7 Bolteløkka skole til Marienlyst skole
Konkrete endringer Bolteløkka skole til Marienlyst skole Bolteløkka skole har for mange skolestartere i 2013. Marienlyst skole har ledig kapasitet. Følgende adresser foreslås overført: Brageveien 4 , 5 . Pilestredet 27. Thereses gate 1 – 37. Stensgata 1 – 39, 2 – 38. Ullevålsveien 89 – 105.

8 Kjelsås skole til Grefsen skole
Konkrete endringer Kjelsås skole til Grefsen skole Kjelsås skole har for mange skolestartere i 2013. Disse overføres til Grefsen skole. Følgende adresser foreslås overført: Gamle Kjelsås vei 40 , 41. Grefsenveien – 124. Marsveien 2 . Neptunveien 2 – 20. Siriusveien Hele.

9 Opprettelsen av inntaksområde for Berg skole
Konkrete endringer Opprettelsen av inntaksområde for Berg skole For å møte behovet for elevplasser i dette området, foreslås det at Berg skole tar mot to førsteklasser allerede fra skoleåret 2013/2014. Det legges opp til at de to klassene skal administreres av Ullevål skole. Dette fører til endringer i inntaksområdene til skolene i nærområdet. Tåsen og Ullevål skoler til Berg skole. Korsvoll skole til Tåsen skole. Kringsjå skole til Tåsen skole.

10 Konkrete endringer Fra Ullevål skole til Berg skole:
Bergsalleen 7 , 6 . Bergslia Hele. Bredo Stabells vei Hele. Claus Borchs vei Hele. John Collets alle 75 – 97, 74 – 90. Jutulveien 18, 29. Møllesvingen Hele. Nils Lauritssøns vei 13 – 35,12 – 32. Pastor Fangens vei 1 – 29, Sognsveien 63 – 71. Spångbergveien Hele. Tåsen alle Hele. Tåsenveien 13 – 27, 10 – 30. Ugleveien Hele.

11 Konkrete endringer Fra Tåsen skole til Berg skole: Gjennomfaret Hele.
Humleveien Hele. Irisveien Hele. John Collets alle 92 , 99 . Kløverveien Hele. Løvåsveien Hele. Nils Lauritssøns vei 34 , 37 . Nordbergveien 2 – 6. P. A. Munchs vei Hele. Pastor Fangens vei 24, 31. Syrenveien Hele. Tåsenveien 29 . Vinkelveien Hele. Østhellinga Hele.

12 Fra Korsvoll skole til Tåsen skole:
Konkrete endringer Fra Korsvoll skole til Tåsen skole: Bergrådveien 29 . Carl Kjelsens vei 63. Heierstuveien 1, 2. Korsvollbakken 1 – 23, 2 – 22. Maridalsveien 312 – 324. Tåsenveien 89 – 111, 86 – 104.

13 Fra Kringsjå skole til Tåsen skole:
Konkrete endringer Fra Kringsjå skole til Tåsen skole: Gaustadveien 191. Sognsveien

14 Godlia skole til Trasop skole
Konkrete endringer Godlia skole til Trasop skole Godlia skole har for mange skolestartere i 2013. Trasop skole har ledig kapasitet etter utbygging. Følgende adresser foreslås overført: Hellerudsvingen Hele. Hellerudveien 69 – 123, 84 – 92. Hoppveien Hele. Nedslagsveien Hele. Solbergliveien 101,106. Unnarennet Hele. Vetlandsfaret Hele. Vetlandsveien 51 – 67, 40 – 72.

15 Oppsal skole til Godlia, Trasop og Bøler skoler
Konkrete endringer Godlia Oppsal skole til Godlia, Trasop og Bøler skoler I dette tilfelle gjøres endringene for å lage mer naturlige inntaksområder for de enkelte skolene. Omfatter følgende adresser: Fra Oppsal til Godlia: Skøyenåsveien Fra Oppsal til Trasop: Hellerudveien Fra Oppsal til Bøler: Hellerudveien . Østmarkveien – 29. John G. Mattesons vei Hele. Trasop Bøler

16 Høyenhall skole til Manglerud skole
Konkrete endringer Høyenhall skole til Manglerud skole Høyenhall skole har for mange skolestartere høsten 2013. Manglerud skole har ledig kapasitet til å ta mot flere elever. Omfatter følgende adresser: Byggveien Hele. Enebakkveien  139 – 189, 158 – 188. Havreveien Hele. Raukveien Hele. Ryensvingen Hele.

17 Konkrete endringer Nordstrandsplatået
Fire skoler berøres av endringer. Bekkelaget skole  Karlsrud skole. Karlsrud skole  Lambertseter skole. Munkerud skole  Lambertseter skole. Bekkelaget, Karlsrud og Munkerud skoler er fulle, mens Lambertseter skole har ledig kapasitet. Det foreslås en parallellforskyvning, for å få plass til alle skolestarterne.

18 Bekkelaget til Karlsrud
Konkrete endringer Bekkelaget til Karlsrud Bekkelaget skole har ikke plass til alle skolestarterne i sitt område. Karlsrud skole tar imot elever fra Bekkelaget. Dette omfatter følgende adresser: Frodes vei Hele. Granstuveien Hele. Jotunveien Hele. Raschs vei – 33, 30 – 36.

19 Karlsrud skole til Lambertseter skole
Med overflyttingen fra Bekkelaget skole må en del av Karlsrud skoles veiledende inntaksområde flyttes til Lambertseter skole. Omfatter følgende adresser: Gina Krogs vei 9 , 18. Lambertseterveien  46 . Nylænde Hele. Østerliveien 47, 56.

20 Munkerud skole til Lambertseter skole
Konkrete endringer Munkerud skole til Lambertseter skole Munkerud skole har ikke plass til alle skolestarterne høsten 2013. Lambertseter skole har ledig kapasitet. Omfatter følgende adresser: Langbølgen 39 , 40 . Mikrobølgen Hele. Bakkerudveien 17 , 16 . Freidigveien 14. Kaptein Oppegaards v. 37 , 36 . Oberst Rodes vei            50 – 66.

21 Lilleaker, Lysejordet og Bestum skoler
Lysejordet tar inn to ekstra førsteklasser for skoleåret 2013/2014. Disse klassene får begynne på nye Bjørnsletta skole når den åpner høsten 2014. Når Bjørnsletta skole åpner til skoleåret 2014/2015 vil det formelt vedtas et eget veiledende inntaksområde for denne skolen.

22 Lysejordet skole til Bjørnsletta skole
Følgende adresser som i dag tilhører Lysejordet er tidligere foreslått overført til Bjørnsletta når denne åpner høsten Dette er veiledende når elevene får tilbud om skoleplass i 2013. Bjørnslettstubben Hele. Bjørnslettveien Hele. Frits Kiærs vei 1-3, 2-4. Hoffsjef Løvenskiolds vei 15-57, Kvernkallveien 2 . Kvernveien 1, 2-4. Lyseveien 1. Myntfunnveien Hele. Skogfaret 2-20,1-33. Slalåmveien Hele. Sportsveien Hele. Ullern alle 99. Ullernkammen 2-8, 1-3. Vesteråsveien 2, 1-3. Vælerøveien 59-99, Østbakken Hele. Øvre Ullern terrasse Hele. Åsbakken Hele. Åsjordet Åsstubben Hele OBS: Dette området besluttes ikke formelt før høsten Da vil det sendes ut på ny høring.

23 Bestum til Bjørnsletta, Lilleaker til Bjørnsletta
Følgende adresser som i dag tilhører Bestum og Lilleaker skoler er tidligere foreslått overført til Bjørnsletta når denne åpner høsten Dette er veiledende når elevene får tilbud om skoleplass i 2013. Lilleaker til Bjørnsletta Bærumsveien 2. Generallunden 1. Hartmanns vei 11, 16. Hoffsjef Løvenskiolds vei , 2-24. Lilleakerveien 59, 56. Mortensvingen Hele. Ullern alle 1-23, 2. Ullern gårds vei Hele. Ullernchausseen Ørakerstien Hele. Bestum til Bjørnsletta Geologsvingen Hele. Silurveien Hele. Ullern alle Ullernchausseen OBS: Dette området vedtas ikke formelt før høsten Da vil det sendes ut på ny høring.

24 Høring uke 43 til uke 46 Alle forslagene blir sendt ut på lokal høring 23. oktober 2012. Høringsperiode på tre uker, altså 13. november. Etter høring behandles innspill og endringene besluttes. Deretter sendes brev til skolene om innskriving. Innskriving i desember.


Laste ned ppt "Veiledende inntaksområder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google