Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten V EILEDENDE INNTAKSOMRÅDER forslag til endring for 1. trinn 2013 til høring 23. oktober 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten V EILEDENDE INNTAKSOMRÅDER forslag til endring for 1. trinn 2013 til høring 23. oktober 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten V EILEDENDE INNTAKSOMRÅDER forslag til endring for 1. trinn 2013 til høring 23. oktober 2012 1

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Kapasitet og behov •Samlet elevtallsøkning i Oslo kommune (grunnskole + videregående skole) frem til 2022 er anslått til 17 600. –14 200 flere elever i grunnskolen. –3400 flere elever i den videregående skole. •Først vekst på barnetrinnet, deretter på ungdomstrinnet og videregående.

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Høy oppfyllingsgrad er nødvendig for å gi plass til alle •Hyppige endringer i inntaksområdene – konflikt med ønsker om stabilitet. Kapasitet og behov gitt tidligere vedtatte og igangsatte prosjekter, etter foreslåtte tiltak. Oppfyllingsgrad i gjennomsnitt henholdsvis 80 % og 85 % for barneskole; 85 % og 90 % for ungdomsskoler. 3

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Færre endringer i 2013 •Det blir færre endringer i inntaksområdene for skoleåret 2013/2014 enn det som var tilfelle for skoleåret 2012/2013. •21 av 100 skoler med barnetrinn får forslag om endringer av inntaksområdene. •Endringsforslagene er tilpasset barnetallet i området. •Innskrivning ved skolene skal skje i løpet av desember, derfor må de endrete inntaksområdene være klare i løpet av november. •Utdanningsetatens mål er at flest mulig av barna skal skrives inn på den skolen de skal begynne på.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoler med forslag til endringer: •Bekkelaget •Bestum •Bolteløkka •Bøler •Godlia •Grefsen •Høyenhall •Karlsrud •Kjelsås •Korsvoll •Kringsjå •Lambertseter •Lilleaker •Lysejordet •Manglerud •Marienlyst •Munkerud •Oppsal •Trasop •Tåsen •Ullevål

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosessen fram til endringsforslag •Barn født i 2007 iht. folkeregisteret lagt på kart for å se fordeling. •Målet er at elevene i så stor grad som mulig skal skrives inn ved den skolen de skal begynne på. •Dialog med rektorer på tvers av områder.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Bolteløkka skole til Marienlyst skole •Bolteløkka skole har for mange skolestartere i 2013. •Marienlyst skole har ledig kapasitet. •Følgende adresser foreslås overført: –Brageveien4 , 5 . –Pilestredet27 . –Thereses gate1 – 37. –Stensgata1 – 39, 2 – 38. –Ullevålsveien89 – 105. K ONKRETE ENDRINGER

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Kjelsås skole til Grefsen skole •Kjelsås skole har for mange skolestartere i 2013. •Disse overføres til Grefsen skole. Følgende adresser foreslås overført: –Gamle Kjelsås vei 40 , 41 . –Grefsenveien 98 – 124. –Marsveien2 . –Neptunveien2 – 20. –SiriusveienHele. K ONKRETE ENDRINGER

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Opprettelsen av inntaksområde for Berg skole •For å møte behovet for elevplasser i dette området, foreslås det at Berg skole tar mot to førsteklasser allerede fra skoleåret 2013/2014. Det legges opp til at de to klassene skal administreres av Ullevål skole. •Dette fører til endringer i inntaksområdene til skolene i nærområdet. –Tåsen og Ullevål skoler til Berg skole. –Korsvoll skole til Tåsen skole. –Kringsjå skole til Tåsen skole. K ONKRETE ENDRINGER

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra Ullevål skole til Berg skole: –Bergsalleen7 , 6 . –BergsliaHele. –Bredo Stabells veiHele. –Claus Borchs veiHele. –John Collets alle75 – 97, 74 – 90. –Jutulveien18 , 29 . –MøllesvingenHele. –Nils Lauritssøns vei13 – 35,12 – 32. –Pastor Fangens vei1 – 29, 16 -22. –Sognsveien63 – 71. –SpångbergveienHele. –Tåsen alleHele. –Tåsenveien13 – 27, 10 – 30. –UgleveienHele. K ONKRETE ENDRINGER

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra Tåsen skole til Berg skole: –GjennomfaretHele. –HumleveienHele. –IrisveienHele. –John Collets alle 92 , 99 . –KløverveienHele. –LøvåsveienHele. –Nils Lauritssøns vei34 , 37 . –Nordbergveien2 – 6. –P. A. Munchs veiHele. –Pastor Fangens vei24 , 31 . –SyrenveienHele. –Tåsenveien29 . –VinkelveienHele. –ØsthellingaHele. K ONKRETE ENDRINGER

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra Korsvoll skole til Tåsen skole: –Bergrådveien29 . –Carl Kjelsens vei63 . –Heierstuveien1 , 2 . –Korsvollbakken1 – 23, 2 – 22. –Maridalsveien312 – 324. –Tåsenveien89 – 111, 86 – 104. K ONKRETE ENDRINGER

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra Kringsjå skole til Tåsen skole: –Gaustadveien 191 . –Sognsveien 102. K ONKRETE ENDRINGER

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Godlia skole til Trasop skole •Godlia skole har for mange skolestartere i 2013. •Trasop skole har ledig kapasitet etter utbygging. Følgende adresser foreslås overført: –HellerudsvingenHele. –Hellerudveien69 – 123, 84 – 92. –HoppveienHele. –NedslagsveienHele. –Solbergliveien101 ,106 . –UnnarennetHele. –VetlandsfaretHele. –Vetlandsveien51 – 67, 40 – 72. K ONKRETE ENDRINGER

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal skole til Godlia, Trasop og Bøler skoler •I dette tilfelle gjøres endringene for å lage •mer naturlige inntaksområder for de enkelte skolene. Omfatter følgende adresser: –Fra Oppsal til Godlia: Skøyenåsveien 2-6. –Fra Oppsal til Trasop: Hellerudveien 94-136. –Fra Oppsal til Bøler: Hellerudveien 138 . Østmarkveien 13 – 29. John G. Mattesons veiHele. K ONKRETE ENDRINGER Godlia Trasop Bøler

16 Oslo kommune Utdanningsetaten K ONKRETE ENDRINGER Høyenhall skole til Manglerud skole • Høyenhall skole har for mange skolestartere høsten 2013. • Manglerud skole har ledig kapasitet til å ta mot flere elever. Omfatter følgende adresser: – ByggveienHele. – Enebakkveien 139 – 189, 158 – 188. – HavreveienHele. – RaukveienHele. – RyensvingenHele.

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrandsplatået K ONKRETE ENDRINGER •Fire skoler berøres av endringer. –Bekkelaget skole  Karlsrud skole. –Karlsrud skole  Lambertseter skole. –Munkerud skole  Lambertseter skole. •Bekkelaget, Karlsrud og Munkerud skoler er fulle, mens Lambertseter skole har ledig kapasitet. •Det foreslås en parallellforskyvning, for å få plass til alle skolestarterne.

18 Oslo kommune Utdanningsetaten K ONKRETE ENDRINGER Bekkelaget til Karlsrud •Bekkelaget skole har ikke plass til alle skolestarterne i sitt område. •Karlsrud skole tar imot elever fra Bekkelaget. Dette omfatter følgende adresser: –Frodes vei Hele. –Granstuveien Hele. –Jotunveien Hele. –Raschs vei 31 – 33, 30 – 36.

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Karlsrud skole til Lambertseter skole •Med overflyttingen fra Bekkelaget skole må en del av Karlsrud skoles veiledende inntaksområde flyttes til Lambertseter skole. •Omfatter følgende adresser: –Gina Krogs vei9 , 18 . –Lambertseterveien 46 . –NylændeHele. –Østerliveien47 , 56 .

20 Oslo kommune Utdanningsetaten K ONKRETE ENDRINGER •Munkerud skole har ikke plass til alle skolestarterne høsten 2013. •Lambertseter skole har ledig kapasitet. •Omfatter følgende adresser: –Langbølgen39 , 40 . –MikrobølgenHele. –Bakkerudveien17 , 16 . –Freidigveien14 . –Kaptein Oppegaards v.37 , 36 . –Oberst Rodes vei 50 – 66. Munkerud skole til Lambertseter skole

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Lilleaker, Lysejordet og Bestum skoler •Lysejordet tar inn to ekstra førsteklasser for skoleåret 2013/2014. Disse klassene får begynne på nye Bjørnsletta skole når den åpner høsten 2014. •Når Bjørnsletta skole åpner til skoleåret 2014/2015 vil det formelt vedtas et eget veiledende inntaksområde for denne skolen.

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Lysejordet skole til Bjørnsletta skole • Følgende adresser som i dag tilhører Lysejordet er tidligere foreslått overført til Bjørnsletta når denne åpner høsten 2014. Dette er veiledende når elevene får tilbud om skoleplass i 2013. • BjørnslettstubbenHele. • Bjørnslettveien Hele. • Frits Kiærs vei1-3, 2-4. • Hoffsjef Løvenskiolds vei 15-57, 26-66. • Kvernkallveien2 . • Kvernveien1, 2-4. • Lyseveien1 . • MyntfunnveienHele. • Skogfaret2-20,1-33. • SlalåmveienHele. •SportsveienHele. • Ullern alle99 . • Ullernkammen2-8, 1-3. • Vesteråsveien2, 1-3. • Vælerøveien59-99, 70-88. • ØstbakkenHele. • Øvre Ullern terrasseHele. • ÅsbakkenHele. • Åsjordet1-9999. • ÅsstubbenHele OBS: Dette området besluttes ikke formelt før høsten 2013. Da vil det sendes ut på ny høring.

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Bestum til Bjørnsletta, Lilleaker til Bjørnsletta • Følgende adresser som i dag tilhører Bestum og Lilleaker skoler er tidligere foreslått overført til Bjørnsletta når denne åpner høsten 2014. Dette er veiledende når elevene får tilbud om skoleplass i 2013. Bestum til Bjørnsletta • GeologsvingenHele. • SilurveienHele. • Ullern alle25-89. • Ullernchausseen72-106. Lilleaker til Bjørnsletta • Bærumsveien2 . • Generallunden1 . • Hartmanns vei11 , 16 . • Hoffsjef Løvenskiolds vei 1-13, 2-24. • Lilleakerveien59 , 56 . • MortensvingenHele. • Ullern alle1-23, 2 . • Ullern gårds veiHele. • Ullernchausseen108-114. • ØrakerstienHele. OBS: Dette området vedtas ikke formelt før høsten 2014. Da vil det sendes ut på ny høring.

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Høring uke 43 til uke 46 •Alle forslagene blir sendt ut på lokal høring 23. oktober 2012. •Høringsperiode på tre uker, altså 13. november. •Etter høring behandles innspill og endringene besluttes. •Deretter sendes brev til skolene om innskriving. •Innskriving i desember.


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten V EILEDENDE INNTAKSOMRÅDER forslag til endring for 1. trinn 2013 til høring 23. oktober 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google