Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Gode boligområder for oss alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Gode boligområder for oss alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Gode boligområder for oss alle

2 ”UU på Nordre Finstad” Prosjektmedlemmer fra ulike ståsteder i kommunen. Administrasjonen, eiendom, helse/rehabilitering, plan og bygg. Nøkkelord er - kunnskap, samarbeide på tvers, respekt, holdningsendring.

3 Gode boligområder for alle Kommuneplan Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan/ bebyggelsesplan Godt samarbeid med alle etater i kommunen, politikerne, høringsinstanser, Rådet for funksjonshemmede og ”hverandre”. Byggesaksbehandling Tilsyn

4 Kommuneplanen for Ski Under hovedmålet for ”Miljøforvaltning og Nærmiljø” står det at universell utforming skal være et bærende prinsipp og at boligpolitikk skal utvikles etter prinsippene for universell utforming.

5 Reguleringsplaner Oppstartmøte: Forslagstiller bør/må ha med landskapsarkitekt. Kommunen må stille med ansatte både fra helse, kommunalteknisk, plan og bygg. Husk: reguleringsplanen ”gjelder til dørstokken ”

6 Byggesaksbehandlingen Forhåndskonferanse Pbl pålegger kommunen en kort og effektiv saksbehandling. Bruk tiden godt!

7 Bygg riktig første gangen Tilrettelegging krever: Branndør til fellesareal. Døren er så tung at eldre brukere ikke får den opp Vurdering av fagperson på løsning Anbud fra firma på kostnad av automatikk Søknad RTV om automatikk. Ved søknaden skal vedlegges: a) Tillatelse fra styret b) kostnadsoverslag c) underskrift fra søker Vedtak/avslag fra RTV Montering ved fagperson Oppfølging fra kommunen ved flytting eller død, anlegget demonteres eller overføres annen person

8 Tilsyn etter plan- og bygningsloven Tilsyn fra begynnelse til slutt i en byggesak er helt nødvendig.


Laste ned ppt "Universell utforming Gode boligområder for oss alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google