Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brit Kyrkjebø, antikvar Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo Presentasjon – Storbykonferansen 2013 Byer og tettsteder for alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brit Kyrkjebø, antikvar Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo Presentasjon – Storbykonferansen 2013 Byer og tettsteder for alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brit Kyrkjebø, antikvar Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo Presentasjon – Storbykonferansen 2013 Byer og tettsteder for alle mennesker 07.05.13

2 Bakgrunn for veileder Oslo kommunes strategiske plan for universell utforming av 22.04.2009, nå under revisjon Veileder - bestilling fra Byrådsavdeling for byutvikling 02.12.2009 Byantikvarens strategiske plan for universell utforming – Veileder - tiltak i handlingsplan for 2010-2015 2

3 Oslo kommunes strategiske plan for UU Visjon og hovedmål: Oslo er en åpen by hvor universell utforming er en selvfølge. Oslo kommune skal i alt sitt virke være tilgjengelig og fremme likeverdig tilgjengelighet for alle. Innbyggerne og besøkende skal oppleve byen som tilgjengelig.

4 Byantikvarens strategiske plan for UU Hovedmål: Byantikvaren ønsker å bidra til at Oslos verdifulle kulturminner og kulturmiljøer får universell utforming så langt dette kan skje uten at vesentlige arkitektoniske eller kulturhistoriske verdier går tapt 4

5 BYAs strategi –flere mål Mål - samarbeid: Byantikvaren vil samarbeide med relevante etater, instanser og aktører for å finne optimale løsninger for verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Tiltak: veileder Mål – formidling og informasjon: Byantikvaren søker å formidle kunnskap og opplevelse av byens verdifulle k.minner og k.miljøer. Det skal tilrettelegges for at så mange brukergrupper som mulig skal kunne bevege seg i områder med verdifulle k.minner, uten at det gjøres tiltak som fører til at vesentlige kulturhistoriske verdier går tapt. Tiltak: veileder 5

6 BYANTIKVARENS overordnete oppgave Verne om Oslos kulturminner og kulturmiljøer slik at flest mulig kan få del i kunnskapen de representerer og opplevelsen de gir.

7 Finne løsninger

8 Finne alternative løsninger

9 Tilgjengelighet i gaterom Behov for samarbeid

10 Samhandle/påvirke

11 Byantikvarens veileder - avgrensning Bidrag til BYAs arbeid med kulturminner og UU Prosjekt med bred deltakelse og medvirkning Hovedperspektiv på den antikvarisk faglige diskusjonen og utfordringer knyttet til vern og økt tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse Veileder hovedsakelig avgrenset til sentrale bymiljøer i Oslo Målgruppe: private tiltakshavere, offentlige virksomheter, kommunale etater med flere 11

12 Struktur og innhold 9 kapitler hvor hoveddelen er en eksempelsamling Kap. 1-2: Verdigrunnlag Kap. 3: Antikvariske prinsipper Kap. 4-7: Eksempelsamling Kap. 8: Saksbehandling og roller Kap. 9: Kilder 12

13 Kap.1-2: Verdigrunnlag Veilederen har hovedfokus på å bevege seg til og inn i en bygning Avveining av tålegrenser for vern ved endring Oppnå grader av økt tilgjengelighet 13 Fyrstikkalleen 21, skole

14 Hvilke bevaringsverdier blir berørt? 14 Fredet, kml? Hensynssone, bevaringsregulert. pbl? Bevaringsverdig?

15 Kap.3: Antikvariske prinsipper for endring Addisjon / tilføyelseKontrast / tilpasning 15

16 Merverdi / god design 16 Varig / midlertidig

17 God løsning = merverdi 17 Foss videregående skole

18 Gode hensikter, men dårlig fulgt opp! 18 Seilduken - kunsthøgskolen

19 Grünerløkka og småbutikker, hva kan gjøres? 19

20 20 Finne løsninger

21 21

22 22 Endring av uteareal med UU har bidratt til god form, estetiske gode løsninger og merverdi

23 Kap.4-8 Eksempelsamling Hvert kapittel introduseres av noen generelle utfordringer, anbefalinger og løsninger til de enkelte bygningskategoriene. Boliggårder Forretnings- og servicelokaler Eldre forvaltnings- og industribygninger med ny funksjon Skole, kultur og forvaltningsbygninger 23

24 Generelle anbefalinger 24

25 25 Kingos gate 16-20

26 Enkelteksempler 26

27 27

28 28

29 Eger – tilgjengelighet gjennom kvartalet 29

30 Enkelteksempler 30

31 31

32 Kap.8: Lovverk og saksbehandling Kml: Loven pålegger offentlige myndigheter å ta hensyn til kulturminneverdier når det fattes vedtak som påvirker kulturminneinteresser etter annet lovverk. Dtl: Virksomhetene i lokalene skal forholde seg til allmennheten og tilstrebe tilgjengelighet. Loven åpner for at der det er vernehensyn kan særløsninger vurderes forutsatt at tiltak kan def som ”uforholdsmessig byrde”. Pbl: Skal sikre at både verneverdier ivaretas samtidig som krav til eksisterende bebyggelse og UU skal imøtekommes ved søknad om endring. 32

33 Saksbehandling Kml, vedtaksfredet: BYA inn i tidlig fase, skal fatte vedtak etter kulturminneoven. Pbl, bevaringsregulert: BYA uttaler seg før vedtak i PBE. Bev.bebyggelse, Gul liste: Hensiktmessig med uttalelse fra BYA. 33

34 TILGJENGELIGHETSPROSJEKT FOR KARL JOHANs gate Tilgjengelighet og bevaringsverdier, kartlegging og forslag til løsninger

35 Utfordringer langs Karl Johans gate

36

37 Byantikvarens målsetninger Ha god dialog med ulike interessegrupper Gjøre historisk bebyggelse tilgjengelig samtidig som verneverdiene skal ivaretas Bidra til at det utarbeides gode estetiske løsninger og gode designprodukter som tilfredsstiller både funksjon og vernehensyn

38 38 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Brit Kyrkjebø, antikvar Veileder for tilgjengelighet til verneverdig bebyggelse i Oslo Presentasjon – Storbykonferansen 2013 Byer og tettsteder for alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google