Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningstjenesten Klima-, energi- og miljø i plan- og byggesaker del III Innlegg ved seminar om ny plan- og bygningslov og virkninger Sundvollen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningstjenesten Klima-, energi- og miljø i plan- og byggesaker del III Innlegg ved seminar om ny plan- og bygningslov og virkninger Sundvollen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningstjenesten Klima-, energi- og miljø i plan- og byggesaker del III Innlegg ved seminar om ny plan- og bygningslov og virkninger Sundvollen Hotell 24. februar 2009 Av Jon Erik Reite Bang En forenklet presentasjon av byggesaker i en energi- og miljøsammenheng

2 Plan- og bygningstjenesten Forhåndskonferansen Utfordre søker/tiltakshaver på energi og miljø. Kommunen ønsker og forventer et prosjekt som er bedre enn minimumskravene i loven.  Tiltaket oppfyller de nye reglene om energibruk i TEK eller bedre  Tiltaket blir plassert gunstig i forhold til sol og himmelretninger TEK § 8-2  Plassering av vinduer for best mulig utnytting av tilført solenergi og lite varmetap  Skjerming mot sol -> Redusert behov for kjøling  Vannbåren varme  Energistyringssystemer  Prosjektering etter NS3031 eller NS-EN ISO 13790  Valg av miljøvennlige materialer  Utarbeide brukermanual (FDV) for tiltakshaver

3 Plan- og bygningstjenesten Små byggesaker – fritak for ansvar og kontroll Gi en kort orientering om U-verdier og krav til isolasjonsmengde, ventilasjon og energikilder. Utarbeide forenklede veiledere (veggU=0,18-> 250mm, tak U=0,13 -> 350mm, gulv U=0,15 -> 250-300mm) Henvise til andre organisasjoner om informasjon og veiledere. (Enova, varmepumpeforeningen etc.) Byggesaksinformasjonen

4 Plan- og bygningstjenesten Gransking og behandling av saker Verktøy: TEK kap. VIII Reguleringsplaner Ny pbl § 12-7 nr 8: kreve tilrettelegging for vannbåren varme?? Sjekklister Vanlige konsekvenser: Revidert prosjekt Redegjørelse for materialbruk Energiregnskap framlegges Praksis: Stille spørsmål om energi og miljøtiltak i tilfeller hvor en eller flere krav etter § 8-21 ikke ser ut til å samsvare med krav. Tilsyn med foretakene om energi

5 Plan- og bygningstjenesten Eksempel på byggesak

6 Plan- og bygningstjenesten Eksempel på byggesak Mangelbrevet:

7 Plan- og bygningstjenesten Eksempel på byggesak

8 Plan- og bygningstjenesten Erfaringer fra tilsyn Det må opplyses på forhånd hva det skal føres tilsyn med Tilsynet må utføres tidlig om man vil påvirke prosjektet og få de gode løsningene Det må være definert standardmetoder for beregning av energiytelser (kommer i ny forskrift) Det må kunne få konsekvenser ved avvik, også for fagområde energi.

9 Plan- og bygningstjenesten Med ny plan- og bygningslov: Stille krav i reguleringsplaner om vannbåren varme. Etablere konsesjonsområder underveis og dispensere for andre løsninger der fjernvarme ikke er sannsynlig eller hensiktsmessig av miljø- eller andre tungtveiende grunner Stille krav gjennom energi- og miljøplaner. Tolke § 12-7 ”kreativt” > vinkling på CO 2 Mer tilsyn

10 Plan- og bygningstjenesten Hva kan kommunen gjøre selv? Stiller strengere krav ved nybygg og rehabilitering av egne bygg Går foran som et godt eksempel Gevinst er lavere driftskostnader, fornøyde brukere og bedre miljø. Byggeskikkpris med vekting og krav til energibruk Arkitektkontoret Kvadrat AS / Rambøll Norge AS Storøya grendesenter

11 Plan- og bygningstjenesten Utfordringene Utskiftning av oljefyrte anlegg i bygg – Hva skal være spisslast? Kan vi benytte varmepumpe og gulvvarme (vannbåren varme) eller annen hensiktsmessig energiforsyning? Hvor kan vi tilleggsisolere? Holder eksisterende ventilasjonsanlegg mål? Kartlegging av hvilke områder og bygg som best kan dekkes av grunnvarme, fjernvarme eller andre oppvarmingsalternativer Overbevise beslutningstakere om at det lønner seg å rehabilitere

12 Plan- og bygningstjenesten Mulighetene Ha prosjektene klare når agnet blir lagt ut (tiltakspakker) Vedta strengere reguleringsplaner og nye pilotprosjekt i nye boligfelt med hjemmel i formålsparagrafen § 1-1 og § 12-7 nr 3 -> CO 2 –nøytrale bygninger, plussenergihus etc. Jobbe for en bedre miljømerkeordning for bygg Skjerpede krav i nye forskrifter. Påvirke støtteordninger (Enova) slik at de får en vridning fra å holde liv i prosjekter som trenger kunstig åndedrett til å belønne gode prosjekter. Mindre pisk og mer gulrot?

13 Hva er gevinsten? For Bærum kommune gir TEK 07 årlig gevinst på om lag 825.000 kWh redusert energiforbruk for boligmassen i forhold til TEK 97. Dette gir årlig om lag 290 tonn redusert CO 2 - utslipp (elkraft, EU grense på 350g/kWh) Plan- og bygningstjenesten


Laste ned ppt "Plan- og bygningstjenesten Klima-, energi- og miljø i plan- og byggesaker del III Innlegg ved seminar om ny plan- og bygningslov og virkninger Sundvollen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google