Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene 29.02.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene 29.02.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene 29.02.2012

2 2 Revisjon av eksisterende avtale Nåværende avtale 14 05 1996. Bakgrunnen for arbeidet med revisjonen Ny Pbl. Frister for saksbehandling i loven Ny prosess i plansaker 2

3 3 Samarbeidsavtale med bydelene Generelt Bydelene i Oslo får gjennom denne samarbeidsavtalen rettigheter og plikter som høringsinstans i plansaker og i nærmere angitte byggesaker. Utgangspunktet: Bydelene skal få adgang til å uttale seg og påvirke utfallet av saker i sitt nærmiljø ut fra bydelenes lokalkunnskap og etter plan- og bygningslovens intensjon om samarbeid og medvirkning. ( jfr. Pbl. 5-1 og de prinsippene som følger av dette ) 3

4 4 Ny samarbeidsavtale med bydelene Avtalen : Fellesbestemmelser Plansaker Byggesaker 4

5 5 Ny samarbeidsavtale med bydelene I plansaker er bydelene involvert i tre faser: Planinitiativ mottatt (Innsendte planinitiativ sendes til bydel fra Pbe.) Varsling av oppstart (§12-8) (fra tiltakshaver) Offentlig ettersyn (§12-9) ( Pbe) Bydelen kan gi kommentarer på alle disse tidsp. Innspill til planprogram (saker som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn) 5

6 6 Ny samarbeidsavtale med bydelene Plansaker: Planinitiativ til Pbe Samrådsfunksjonen (avtale med andre etater) Anmodning om innspill (e-mail til bydelene fra Pbe) Saken behandles i Planforum Alt dette skjer før oppstart varsles 6

7 7 Samarbeidsavtale med bydelene ”Oversendelse” av plansaker til bydelene: Pbe sender over: Planer som etaten står som ansvarlig for varsling av: (Egne planer: Kommuneplan, Kommune delplaner, områdereguleringer, detaljreguleringer.) Alle saker til offentlig ettersyn (privat og egne planer) (uttalelsesfrist 6 uker) Planinitiativ (12 dager) 7

8 8 Samarbeidsavtale med bydelene Byggesaker: Saker om søknad (pbl 20-1) som antas å ha særlig interesse for bydelen  Større avvik fra plan og bygningsloven og vedtatte arealplaner  Oppføring av offentlige bygninger og andre bygninger med særskilt allmennyttig formål(skole, helseinstitusjoner, barnehage, idrettsanlegg)  Ny avtale angir bare saker som skal oversendes  4 ukers frist fra oversendelse 8

9 9 Samarbeidsavtale med bydelene Regler om frister Ved lovbestemte frister kan ikke forlengelse gis Ved internt fastsatte frister kan forlengelse heller ikke påregnes. 9


Laste ned ppt "Samarbeidsavtale mellom Plan- og bygningsetaten og bydelene 29.02.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google