Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012; Istindportalen og Bardufosstun Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012;

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012; Istindportalen og Bardufosstun Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012;"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012; Istindportalen og Bardufosstun Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012; Istindportalen og Bardufosstun

2 Universell utforming Mangfoldighet blant mennesker Inkludering av alle i alle livets faser og gjøremål

3

4 TA HØYDE FOR BREDDEN Universell utforming handler om å lage trygge og forutsigbare omgivelser for alle

5 UU står høyt på den politiske agenda Nasjonal handlingsplan for UU: Norge universelt utformet i 2025 TDL-loven: påbyr UU i det offentlige rom Likestillingsombudet tar enkeltsaker PBL + TEK: UU og tilgjengelighet i plan- og byggesaker Kommunene som planmyndighet NS 11005: 2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder- krav og anbefalinger NS 3041: 2007: Skilting for plassering og detaljer

6 Plan og bygningsloven Kap. 1: §1-1 Lovens formål Kap. 2: §2-1 kart og stedfestet informasjon, §2-2 Kommunalt planregister Kap. 3: §3-1 Oppgaver og hensyn Kap. 4: §4-1 Planprogram §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kap. 5: §5-1 medvirkning §5-2 Høring og offentlig ettersyn Kap. 7: §7-1 Regional planstrategi Kap. 8: §8-1 Regional plan Kap. 10: §10-1 Kommunal planstrategi Kap.11: §11-1 Kommuneplan Kap.12: §12-1 Reguleringsplan Kap 19: §19-2 Dispensasjonsvedtaket

7 Hvordan tenke universell utforming?

8 Universell utforming av friluftsområder Alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv som helsefremmende trivselsskapende og miljøvennlige aktiviteter i nærmiljø og i naturen ellers. Stortingsmelding 39 om friluftsliv

9 Begrepet friluftsområder for Fylkesmannen Tilgjengelighet i det offentlige rom Boligområder Naturen, lekeplasser, Nærmiljøanlegg Muligheter

10 Høye dørterskler, heiser uten blindeskrift, tunge inngangsdører, lysbrytere høyt oppe på veggen og helseskadelig inneklima. Dette er hverdagen for svært mange mennesker.

11 Stien langs sjøen i Harstad

12

13 En attraktiv lekeplass?

14 Naturlekeplass på Sørrollnes

15 Tungeneset rasteplass (nasjonale turistveier)

16 Magasuget i Berg

17

18

19 Så var det mulighetene…..

20 Altevatn i indre Troms

21 Tips for å sikre UU 10 tips liste fra Fylkesmannen i Nord Trøndelag Medvirkning: Bruk spisskompetansen Bruk til talerett – etterspør UU Kommuneplanens arealdel og andre planer Politisk forankring Holdningsendring De gode eksemplene Bruk fantasien

22 TAKK FOR MEG Lone A. Høgda Fylkesmannen i Troms lah@fmtr.no 77 64 21 36

23 http://uukurs.dibk.no


Laste ned ppt "Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012; Istindportalen og Bardufosstun Universell utforming i friluftsområdene 5. og 6. Juni 2012;"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google