Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modernisering av det faglige tilbudet - krever økt samhandling Trude Grønlund, klinikksjef Psykisk Helse og Rus- klinikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modernisering av det faglige tilbudet - krever økt samhandling Trude Grønlund, klinikksjef Psykisk Helse og Rus- klinikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modernisering av det faglige tilbudet - krever økt samhandling Trude Grønlund, klinikksjef Psykisk Helse og Rus- klinikken

2 Rammer for omstillingen Statlige føringer for utvikling av psykisk helsevern for voksne: - Oppdragsdokument 2012 og 2013 - Nasjonal strategigruppe II - Opptrappingsplan - DPS-veileder: IS-1388 - Prioriteringsveileder PHV

3

4

5 Krav til endringer/ nødvendig omstilling (OD-12 og 13) DPS skal være veien inn og ut av psykisk helsevern Omstilling fra døgn- til dagbehandling, poliklinikk og ambulante tjenester med hjemmebehandling Sykehusene skal bli mer spesialiserte med mer spissede behandlingstilbud. Andelen spesialister skal øke

6 Akutte tjenester v/DPS Ambulante akutteam og nye rutiner for mottak og behandling av henvisninger i DPSene, vil sette disse i stand til å vurdere alle henvisninger, inkl. henvisninger om ø-hjelp. Henviserne vil ha tilgang til sp.helsetjenesten 24/7 – innen åpningstid av akutt team pluss lege i beredskap v/DPSet. Ingen inntak til spesialiserte sykehusavdelinger uten vurdering fra DPS Må bygge opp kompetanse i DPSene – sykehusavdelingene må veilede.

7 Sykehusavdelingene Spesialiserte og til dels svært spissede tilbud innenfor behandling av: alvorlige spiseforstyrrelser Traumebehandling unge mennesker med psykoselidelser, akutte lidelser dobbeltdiagnoser rus og psykiatri alderspsykiatri. Sikkerhetspost Dagens beleggsprosent på mellom 80 og 100 % - avvente ytterligere reduksjoner inntil en ser konsekvensene av den øvrige omleggingen av virksomheten AKUTTAVDELINGENE: MULIG Å REDUSERE DERSOM DPS INNFRIR

8 Lokale ufordringer vil dukke opp…


Laste ned ppt "Modernisering av det faglige tilbudet - krever økt samhandling Trude Grønlund, klinikksjef Psykisk Helse og Rus- klinikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google