Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal medfinansiering - underfinansiert reform eller mulighetsvindu for bedre lokale tjenester? Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal medfinansiering - underfinansiert reform eller mulighetsvindu for bedre lokale tjenester? Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal medfinansiering - underfinansiert reform eller mulighetsvindu for bedre lokale tjenester? Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Bodø kommune

2 Kort om Bodø kommune Ca 50000 innbyggere Fylkeshovedstad Universitetsby fra 2011 Vertskommune Nordlandssykehuset Forsvars- og flyby En by i vekst Folkehelseperspektiv

3 Helse- og omsorg i Bodø kommune Budsjett på ca 1,1 milliard kroner Boliger og institusjoner til pleie- og omsorgsformål –303 sykehjemsplasser (49 korttids) + 16 midlertidige plasser –113 Bokollektiv/bofellesskap med personell tilknyttet hele eller deler av døgnet –277 leiligheter uten personell tilknyttet Rehabilitering Dag- og aktivitetstilbud Forebyggende hjemmebesøk Frisklivsentral Prosjekt Hjemmerehabilitering

4 Flinkest i klassen….. Status september – 0 døgn å betale Status november – 2 -3 døgn… Hele sektoren har mobilisert –dobbeltrom i institusjonene –Merforbruk i hjemmetjenestene Nytenkning og utviklingsorientert Rekrutterer godt Positiv omtale

5 Bare rosenrødt? Økning sykefravær –Sesongrelatert? Budsjettutfordringer Korttidsplasser forbeholdt utskrivningsklare - færre får avlastningstilbud Flere må vente lenge på heldøgns tilbud Flere i dobbeltrom Balansegang

6 Den største regningen har vi ingen kontroll på Medfinansieringen høyere enn forventet Frigjort kapasitet – nye pasienter i sengene –Villet politikk Økt produksjonskrav til sykehuset – men tilskudd for kommunal medfinansiering økes ikke tilsvarende –Effektivisering i sykehus? Levere regningen til kommunen? –Svarteper? Styringsdata – kilde til kunnskap eller frustrasjon? Ingen kontrollfunksjon - korrekt koding?

7 Hvilket valg hadde vi? Gjøre ingen ting nytt og se hvordan det går? Sette inn tiltak for å redusere kostnader for bruk av sykehuset? Medfinansiering – liten påvirkningsmulighet Utskrivningsklare – stor påvirkning

8

9 Medfinansiering 2012 Innertier for Bodø Store variasjoner for kommunene

10

11

12

13 Underfinansiert? Sårbart, enkeltskjebner gir store variasjoner som blir veldig synlig i små kommuner Vi mottar regning på aktivitet som vi ikke har kontroll på Finansieringsordningene påvirker hvordan vi agerer Økonomi er en tungtveiende faktor. Pengene kommunene har mottatt går tilbake til sykehusene.

14 Medfinansiering tar ikke høyde for samfunnsendringen som må til Mentaliteter og holdninger som må endres 90-10 – regelen – det er andre sektorer som kan forebygge uhelse Ikke penger for å styrke forebygging og rehabilitering Refusjonsordninger tilpasset ny virkelighet?

15 Mulighetsvindu for bedre lokale tjenester? Adferd styres av økonomiske rammebetingelser Individets valg og fellesskapets interesser – hvordan endre det? Pengene i medfinansieringen er bundet

16 Konklusjon Pengene til medfinansiering gir ikke noe handlingsrom Handlingsrom må kommunene finne på annet vis

17


Laste ned ppt "Kommunal medfinansiering - underfinansiert reform eller mulighetsvindu for bedre lokale tjenester? Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google