Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunenes mulighet, kapasitet og vilje til langsiktig arbeid med folkehelse Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Magne Nicolaisen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunenes mulighet, kapasitet og vilje til langsiktig arbeid med folkehelse Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Magne Nicolaisen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunenes mulighet, kapasitet og vilje til langsiktig arbeid med folkehelse Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Magne Nicolaisen, KS Nord-Norge Sommarøy, 4. mai 2009

2 KS Nord - Norge Kommunesektoren i Norge: •18 fylkeskommuner: –Finnmark ca 72’ innb,19 komm km2 –Akershus ca 523’ innb, 22 komm km2 •Oslo: ca 568’ innb både kommune og fylkekommune •Pr : 430 kommuner –27 kommuner under 1000 innb –237 kommuner under 5000 innb –13 kommuner over innb

3 KS Nord - Norge Hva får vi som innbyggere? •Bredt og mangfoldig tjenestetilbud •Standardmeny av tjenester i alle kommuner – mindre ulikheter enn man skulle tro •Lover sikrer likhet – lokaldemokratiet sikrer variasjoner

4 KS Nord - Norge Pleie- og omsorgstilbudet i ”Norgeskommunen” •Bruker 38 prosent av driftsbudsjettet på pleie og omsorg •7 % over 67 år har plass på institusjon •20 % over 67 år har tilbud om hjemmetjeneste •Omfanget av hjemmehjelp varierer

5 KS Nord - Norge Velferdstilbudet i kultur og fritid •Mellom 3 og 6 prosent av driftsbudsjettet til kultur •Kulturskole tilbys i alle kommuner - små kommuner bruker mest •Bibliotek til alle – men ikke alltid •Mer idrettskommuner enn kulturkommuner? •Samarbeid med frivillige og lokalt næringsliv

6 KS Nord - Norge 19 fylkeskommuner 430 kommuner 500 bedrifter som har ansatte politikere 300 milliarder kroner og 4,7 millioner innbyggere som får gode tjenester fra vugge til grav KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Dette er KS Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet ASAsplan Viak Internet AS

7 KS Nord - Norge KS – Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon •Interesseorganisasjon •Arbeidsgiverorganisasjon •Medlemsorganisasjon

8 KS Nord - Norge Skole Helse Klima Definert tre hovedsatsninger

9 KS Nord - Norge Hva påvirker utviklingen i kommunene? •Økte krav i befolkningen •Kampen om arbeidskraften •Omdømme-utfordringen •Krav om brukermedvirkning •Krav om effektivitet og kvalitet •Krav om økt åpenhet og innsyn •Klima og miljø-utfordringen

10 KS Nord - Norge Rikdommens dilemma Økt privat rikdom skaper økte forventninger til det offentlige.

11 KS Nord - Norge Forventningsgap til kommunal tjenesteproduksjon Eldrebølgen

12 KS Nord - Norge

13 Mottakere av pleie- og omsorgstjenester – ”yngrebølgen” Mottakere av pleie- og omsorgstjenester Mottakere av hjemmetjenester totalt Mottakere av hjemmetjenester 80 år og over Mottakere av hjemmetjenester under 67 år Beboere i boliger til pleie- og omsorgsformål Beboere i institusjon

14 KS Nord - Norge Nasjonale tall på alder og timer

15 KS Nord - Norge Ressursutfordringen •Vår økte velstand skyldes at vi blir stadig mer produktive –gir økt lønn, også i offentlig sektor –men uten tilsvarende produktivitetsøkning gir det økte kostnader pr produsert enhet –kostnadsøkningen kommer i tillegg til at vi ønsker mer og bedre tjenester Kilde: SSB, Nasjonalregnskap

16 KS Nord - Norge Den som har hodet over vannet….. • SSBs middelalternativ – menn lever 8,1 og kvinner 7,9 år lenger, fertilitet 1,8 og innvandrere pr år • Forutsetter uendret standard • Gir behov for nesten 2,5 ganger så høy sysselsetting i pleie- og omsorg og 1,5 ganger så høy i spesialisthelse Kilde: SSB, ØA 2/2008

17 KS Nord - Norge Velferdsteknologi Landstinget ber kommunene ta i bruk ny teknologi Utvikle og ta i bruk ny teknologi

18 KS Nord - Norge •Strammere arbeidsmarked •Store fremtidige demografi-utfordringer •Lav arbeidskraftutnyttelse; –Stor avgang fra sektoren –Lav avgangsalder –Høyt antall uføre –Høyt sykefravær –Stor andel deltidsansatte –Få innvandrere •Kompetanseutfordringer •Omdømme påvirker unges utdanningsvalg og vår rekrutteringsevne Utfordringene - arbeidskraft

19 KS Nord - Norge

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Vil du vite mer om KS se


Laste ned ppt "Kommunenes mulighet, kapasitet og vilje til langsiktig arbeid med folkehelse Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Magne Nicolaisen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google