Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapport VAR-Vestfold Orientering 21. juni 2007. 16. mai Hvorfor? De tre selskapenes oppdrag er å levere viktige samfunnstjenester med høy kvalitet til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapport VAR-Vestfold Orientering 21. juni 2007. 16. mai Hvorfor? De tre selskapenes oppdrag er å levere viktige samfunnstjenester med høy kvalitet til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapport VAR-Vestfold Orientering 21. juni 2007

2 16. mai Hvorfor? De tre selskapenes oppdrag er å levere viktige samfunnstjenester med høy kvalitet til lav kostnad De tre selskapene er viktige miljøredskap for kommunene Det krever Høy kompetanse Effektiv drift Kraft til å møte nye utfordringer Gir rom for Større fagmiljø Lettere rekruttering Samordnet planlegging

3 16. mai Om prosess og rapport Arbeidsgruppen har bestått av Arne Lunde (ansatt) Sverre Mollatt (VIV), Jørgen Fidjeland (TAU), Olav Grande (Vesar) og Geir Årset (PwC) Styringsgruppen har bestått av Bjørn Ole Gleditsch, Thorvald Hillestad, Bjørn Kåre Sevik, Jorunn Midthun og Trond Stenhaug Rapporten gir en klar anbefaling Det er enighet i prosjektgruppen Styringsgruppen står samlet bak rapporten

4 16. mai Alternativene Grad av samordning Grad av forpliktelse 0-alternativet Tjenestekjøp ved behov Felles daglig leder Driftsselskap SamarbeidFusjon

5 16. mai Utfordringen i prosjektet Utrede de alternativer som kan gi positive effekter Vektlegge de alternativer som er: -politisk mulige -gir interessante gevinster, både med hensyn til økonomi og kvantitet og kvalitet -er praktisk gjennomførbare -tilrettelegger for utvidet framtidig samarbeid og/eller effektivisering -tilrettelagt i forhold til de fremtidige utfordringene kommunen/selskapene får innenfor VAR-sektoren

6 16. mai Anbefaling Overbyggende driftsselskap etableres i løpet av 2008. VIV, TAU og VESAR eier selskapet, og det operative i disse tre selskapene overføres til driftsselskapet Alt personell og alle prosesser i driftsselskapet. VESAR gjøres om til IKS. Driftsselskapet etableres som IKS. Eierskapet i driftsselskapet fordeles etter befolkning, egenkapital og uttak med 40/20/40.

7 16. mai Hvorfor driftsselskap? Høyest innsparingspotensial, ca 10 % Stor sannsynlighet for å realisere potensialet Mest realistisk ledelsesmodell Åpner mulighetene for en effektiv beslutningsstruktur med gjennomgående styrerepresentasjon Rører ikke eksisterende eierstruktur i VIV/TAU/VESAR Holder mulighetene for ekspansjon og/eller fusjon, eventuelt reversering, åpne Enkelt å gjennomføre

8 16. mai Eierfordeling – begrunnelse for 40/20/40 befolkning/kapital/uttak Harmonerer med grunntanken i selvkostsprinsippet Gir relativt demokratisk representasjon Beslutningsmakt til kostnadsbærerne Fokuset må være på framtidige kostnader.

9 16. mai Betydningen av eierskapsfordelingen i driftsselskapet Har ingen betydning for -Gebyrnivå -Kommunenes eierandeler i eierselskapene Har kun betydning for stemmeandel i driftsselskapets representantskap Verdi / egenkapital

10 16. mai Stemmeandel i representantskapet

11 16. mai Gevinster ved å etablere driftsselskap Ca 45 personer, gir et stort fagmiljø i Vestfold -Lettere å rekruttere -Lettere å beholde personell Åpner for samordnet planlegging og utvikling Strategisk verktøy for kommunene Tung miljøaktør Gir stor fleksibilitet i forhold til -Ekspansjon innenfor dagens oppgaveportefølje -Utvidelse innenfor dagens tjenesteområder -Opptak av flere tjenesteområder


Laste ned ppt "Rapport VAR-Vestfold Orientering 21. juni 2007. 16. mai Hvorfor? De tre selskapenes oppdrag er å levere viktige samfunnstjenester med høy kvalitet til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google