Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Generelt om Randaberg Kommunen •Randaberg kommune grenser til Stavanger i sør og er den nordligste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Generelt om Randaberg Kommunen •Randaberg kommune grenser til Stavanger i sør og er den nordligste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Generelt om Randaberg Kommunen •Randaberg kommune grenser til Stavanger i sør og er den nordligste kommunen på Jæren. • Kommunen er på 24km2. 9230 innbyggere.I vekst. • Avstand mellom sentrene er ca. 9km. •3 - 1 til 10 skoler. • Randaberg kommune er en jordbrukskommune (arealmessig), Ca.100 bruk i drift.I tillegg er det handel,service og offshore relatert bedrifter. • Kommunen er lokalisert i en region med felles bolig- og arbeidsmarked. Ca.1400 pendler inn i kommunen og ca.3200 ut av kommunen.

2 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren •Fylkesdelplanen er en forpliktende arealplan for 10 kommuner •Planen trekker opp grenser for byutvikling i et 40 års perspektiv •En av kommunene som omfattes av planen er Randaberg som ligger helt nord på Stavanger-halvøya. Randaberg kommune

3 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Hvorfor ble Randaberg med i arbeidet? • Det var stor enighet om behovet for en fylkesdelplan som så utover kommunegrensene. (Sterkest vekst etter Oslo regionen)) • Arbeidet var frivillig, men det ville vært utenkelig å stå utenfor. • Regionen har lang erfaring i interkommunalt samarbeid. • Spørsmål om å miste identitet eller suverenitet var aldri tema. • Alternativ til kommunsamenslåing.

4 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Om planprosessen. • Randaberg var representert både i styringsgruppe ( ordfører) og i prosjektgruppe (administrasjon). • Relativt sett var de små kommunene bedre representert enn de store Stavanger 2 i styringsgruppe 2 i prosjektgruppen, Sandnes 1 i styringsgruppen og 1 i prosjektgruppen. • Det ble således ingen dominans fra de større kommunene. • Det var bred enighet om de overordnede prinsippene.

5 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Hva resulterte fylkesdelplanen i for Randaberg? • For Randaberg synliggjør planen hvor fremtidig boligutvikling skal skje i et 40års perspektiv. • For å gi langsiktighet for landbruket er det definert en langsiktig grense for landbruket. Denne fungerer nesten som en ”Markagrense” i forhold til områder som kan være fremtidige byggeområder. • Man har og lokalisert hvor de fremtidige næringsarealene skal ligge.(Næringsklynger?) • Likeså med friområder og LNF områder.

6 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Retningslinjene til fylkesdelplanen tar opp i seg • Godt leve- og oppvekstmiljø • Vern av ikke fornybare arealressurser. • Samordning av areal og transportplanlegging. • Effektiv arealbruk. • Styrking av byens og tettstedenes sentra.

7 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Randaberg kommunen har vedtatt i kommuneplan. •Den endelige langsiktige grense for landbruket. •Har synliggjort sin del av den regionale grøntstruktur. •Innenfor rammene av fylkesdelplanen har vedtatt nye byggeområder. •Har vedtatt tetthet i nye boligområder, 3,5 boliger pr. da. bruttoareal. •Har synliggjort enten på plankart, i bestemmelser eller som retningslinjer de føringer fylkesdelplanen legger opp til.

8 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Noen råd til Kristiansandsregionen •Bruk de erfaringer man har gjort i Stavangerregionen både i forhold til organisering og utfordringer. •Involver både politisk og administrativt, høyest mulig opp i systemet begge steder. •Bruk tid på prosessen. •Alle må delta og bidra. •I forhold til det som måtte være mest konfliktfylt ta disse sakene opp lokalt for å sikre god forankring før beslutning fattes.

9 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt ”Det finnes bare to gode ting her i livet – friheten til å tenke og friheten til å handle” Somerset Maugham

10 Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Lykke til i den videre prosessen. Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Randaberg Kommune TRIVSEL KVALITET SERVICE Tom Tvedt Generelt om Randaberg Kommunen •Randaberg kommune grenser til Stavanger i sør og er den nordligste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google