Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Arbeidsgiverutvikling 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Arbeidsgiverutvikling 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS Arbeidsgiverutvikling 2009
Rekrutteringsmodell – et verktøy for planlegging av kompetanse og arbeidskraft Kommunesektoren trenger ungdom for å møte fremtidens behov for arbeidskraft. Kommunesektoren trenger ungdommens kreativitet og nytenking. Og kommunesektoren trenger ungdom for å få en god balanse i sammensetningen av de ansatte i kommunen. Mange er godt voksne. Aldersfordelingen blant de ansatte i kommunesektoren skiller seg markant ut fra sammensetningen i privat sektor. Kommunene, og i særdeleshet fylkeskommunene har flere eldre og færre yngre enn privat sektor. Det innebærer en ekstra utfordring når en stor andel ansatte går av med pensjon. Eksempelvis vil helsesektoren, med dagens tilbud og måte å gi tilbud på, mangle helsefagarbeidere. Og for å få det til må vi legge til rette slik at mange, mange unge mennesker vil velge den yrkesretningen. Det vil helt sikkert bli en utfordring, en STOR utfordring.

2 Hvorfor en rekrutteringsmodell?
Hvor mange årsverk trenger en kommune for at kommunen skal kunne yte tjenester til befolkningen i årene fremover? Eks.: Det kan bli flere eldre, kanskje flere av de yngste Hvor mange ansatte og hvilken kompetanse kan kommunen i årene fremover regne med å beholde? Utgangspunkt historiske data og egne vurderinger Hvor mange ansatte og hvilken kompetanse må kommunen rekruttere for å opprettholde tjenestetilbudet!

3 Rekrutteringsmodell Modellen er laget av Sveriges Kommuner og Landsting 150 av 290 kommuner i Sverige bruker modellen Noen kommuner oppdaterer hvert år, andre 2. hvert år! KS stort sett ferdig med tilpasning av modellen til norske kommuner 7 pilot kommuner høsten 2009

4 Framskrivning 10 år Befolkning Personell Skole Pleie & Omsorg Admin.
Teknik Kultur Barne- hage Personell Framskrivning 10 år

5 Hva kan gjøres? Kommunen kan lage ulike scenarier ut fra:
ulik befolkningsutvikling turnover endringer i stillingstørrelse etc. Kommunene må levere data innen tidsfristen og med best mulig kvalitet!

6 Virksomheter i modellen pr. i dag (KOSTRA)
Administrasjonen Undervisning Barnehager Helse/pleie/omsorg Samferdsel og teknikk Annet

7 Målgruppe: Personalsjefer etc i kommuner Kommuner (ikke fylkeskommuner, andre medlemmer i KS) Tromsø og Ski kommune bruker modellen, Bergen har utprøving Vefsn kommune har hatt kurs 8 nordlandskommuner kurs 23.febr.Starter opp med noen kommuner, utvider etter hvert Men kommunene trenger ikke nye data i modellen hvert år Prisstruktur (vil endres noe ) - Grunnpris for kjøp av modellen kr moms - Pris for kun oppdatering av modellen kr moms - Kurs ved opplæring. Pris pr. kommune avhengig av antall deltakere Kurset kan også inkludere opplæring i beregninger ved lokale forhandlinger

8 Informasjon om modellen
Informasjon vedr. modellen legges etter hvert ut på ks.no: må søkes på PAI eller rekruttering(smodell) Kontaktperson i KS; Eirik Solberg


Laste ned ppt "KS Arbeidsgiverutvikling 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google