Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund
SUT-seminar 27. januar 2005 Petroleumstilsynet HÅNDBOK FOR SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund

2 Innhold: Formål Målgruppe/anvendelse Innhold Plan for revisjon

3 Formål Legge til rette for effektive prosesser hos søker ved kvalifisering og utarbeidelse av SUT-søknad Legge til rette for standardisering og forenkling av dokumentasjon

4 Målgruppe/anvendelse
Riggeier/-operatør som ønsker å kvalifisere en eller flere av sine flyttbare boreinnretninger for operasjon på norsk sokkel Kvalifiseringen danner grunnlag for søknad om SUT

5 Håndbokens status Utgis/vedlikeholdes av OLF/NR
Etablert i et samarbeid mellom OLF, NR, Ptil, Sdir, LO (NOPEF), OFS, Lederene, DNV og TBL Anerkjent norm

6 Håndbokens innhold Adresserer alle krav/forhold av vesentlig betydning ved kvalifisering av flyttbar innretning og utarbeidelse av søknad om SUT Teknisk tilstand Styringssystem Organisasjon Informasjon om relevant regelverk, normer og standarder – inklusiv akseptable alternative maritime standarder/normer PS: Introduserer ingen nye krav Må benyttes sammen med veiledning fra Ptil/Sdir

7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Verifikasjonssystematikk
3. Verifikasjonsobjekt 4. Verifikasjonsreferanser 5. Verifikasjonsmetoder 6. Kvalifisering 7. Dokumentasjon Vedlegg

8 Vedlegg A. Retningslinjer fra myndighetene
A1: Veiledning for søknad om SUT, utgitt av Ptil/Sdir A2: Anvendelse av det nye HMS-regelverket på flyttbare innretninger – Bruk av maritimt regelverk/normer, utgitt av OD A3: Tekniske krav til arbeidsmiljø og helseavdeling på flyttbare innretninger – Alternative normer, utgitt av OD B. Gjeldende regelverk pr. dato C. Bruk av maritime sertifikater/klasse D. Tekniske normer og standarder for de enkelte områder på flyttbare innretning

9 Vedlegg D Tekniske normer og standarder
Systematisk gjennomgang av aktuelle krav, standarder og normer som kan komme til anvendelse For hvert område er det tatt stilling til : Hvilke Ptil forskriftskrav som gjelder Hvilke anerkjente normer som gjelder (NORSOK, DNV Offshore standards, ISO, IMO, etc.) Om det er direkte referanse til Sdir (Ja/Nei) Hvis "Ja", referanse til aktuelle §§ i Sdir regelverk Om § 3 I RF kan anvendes? (Ja/Nei) Hvis ”Ja”, alternativ maritim standard angitt

10 Plan for revisjon SUT- ordning planlegges utvidet til også å omfatte:
flyttbare boliginnretninger flyttbare innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSOer og FPSOer) brønnintervensjonsinnretninger SUT-håndbok vil bli revidert i løpet av 2005 Gjennomføres av DNV på oppdrag fra NR/OLF i samarbeid med Ptil, Sdir, Htil, NOPEF/OFS, etc. Milepeler: Høringsutkast: Sommer 05 (juni) Offisiell høring: Høst 05

11 Hvor finnes SUT-håndboken på nettet?
Snarvei: "Retningslinjer" Retningslinje nr.: "065"


Laste ned ppt "Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google