Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SUT-seminar 27. januar 2005 Petroleumstilsynet HÅNDBOK FOR SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SUT-seminar 27. januar 2005 Petroleumstilsynet HÅNDBOK FOR SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 SUT-seminar 27. januar 2005 Petroleumstilsynet HÅNDBOK FOR SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund

2 Innhold: Formål Målgruppe/anvendelse Innhold Plan for revisjon

3 Formål Legge til rette for effektive prosesser hos søker ved kvalifisering og utarbeidelse av SUT-søknad Legge til rette for standardisering og forenkling av dokumentasjon

4 Målgruppe/anvendelse Riggeier/-operatør som ønsker å kvalifisere en eller flere av sine flyttbare boreinnretninger for operasjon på norsk sokkel Kvalifiseringen danner grunnlag for søknad om SUT

5 Håndbokens status Utgis/vedlikeholdes av OLF/NR Etablert i et samarbeid mellom OLF, NR, Ptil, Sdir, LO (NOPEF), OFS, Lederene, DNV og TBL Anerkjent norm

6 Håndbokens innhold Adresserer alle krav/forhold av vesentlig betydning ved kvalifisering av flyttbar innretning og utarbeidelse av søknad om SUT –Teknisk tilstand –Styringssystem –Organisasjon Informasjon om relevant regelverk, normer og standarder – inklusiv akseptable alternative maritime standarder/normer PS: Introduserer ingen nye krav Må benyttes sammen med veiledning fra Ptil/Sdir

7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Verifikasjonssystematikk 3. Verifikasjonsobjekt 4. Verifikasjonsreferanser 5. Verifikasjonsmetoder 6. Kvalifisering 7. Dokumentasjon Vedlegg

8 A. Retningslinjer fra myndighetene A1: Veiledning for søknad om SUT, utgitt av Ptil/Sdir 01.01.2004 A2: Anvendelse av det nye HMS-regelverket på flyttbare innretninger – Bruk av maritimt regelverk/normer, utgitt av OD 19.12.2002 A3: Tekniske krav til arbeidsmiljø og helseavdeling på flyttbare innretninger – Alternative normer, utgitt av OD 26.06.2003 B. Gjeldende regelverk pr. dato C. Bruk av maritime sertifikater/klasse D. Tekniske normer og standarder for de enkelte områder på flyttbare innretning

9 Vedlegg D Tekniske normer og standarder Systematisk gjennomgang av aktuelle krav, standarder og normer som kan komme til anvendelse For hvert område er det tatt stilling til : –Hvilke Ptil forskriftskrav som gjelder –Hvilke anerkjente normer som gjelder (NORSOK, DNV Offshore standards, ISO, IMO, etc.) –Om det er direkte referanse til Sdir (Ja/Nei) Hvis "Ja", referanse til aktuelle §§ i Sdir regelverk –Om § 3 I RF kan anvendes? (Ja/Nei) –Hvis ”Ja”, alternativ maritim standard angitt

10 Plan for revisjon SUT- ordning planlegges utvidet til også å omfatte: –flyttbare boliginnretninger –flyttbare innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning (FPDSOer og FPSOer) –brønnintervensjonsinnretninger SUT-håndbok vil bli revidert i løpet av 2005 Gjennomføres av DNV på oppdrag fra NR/OLF i samarbeid med Ptil, Sdir, Htil, NOPEF/OFS, etc. Milepeler: –Høringsutkast: Sommer 05 (juni) –Offisiell høring: Høst 05

11 Hvor finnes SUT-håndboken på nettet? www.olf.no Snarvei: "Retningslinjer" Retningslinje nr.: "065"


Laste ned ppt "SUT-seminar 27. januar 2005 Petroleumstilsynet HÅNDBOK FOR SØKNAD OM SAMSVARSUTTALELSE Morten Bøhlerengen Fagsjef HMS Norges Rederiforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google