Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet
Bakgrunn og status for undersøkelsen Jan Andreassen – Ptil 4.mai 2006

2 Bakgrunn for Ptils undersøkelse vedrørende brønnintegritet (2006)
Flere hendelser med brønnbarriere-svikt i senere tid, – gjelder alle faser, men eldre brønner mest Svikt i konstruksjon, tilstandskontroll og kompetanse/ forståelse Utilfredsstillende tilgjengelighet av kritisk info om brønndesign, brukspremisser og teknisk tilstand Varierende avviks-, tiltaks- og endringshåndtering Mange brønnkonverteringer, samt mer komplekse bore- og brønnløsninger Mangelfull åpenhet ved rapportering av brønnhendelser og deling av erfaring fra slike hendelser Info fra UK og GOM om betydelige integritetsproblemer; Mange av disse brønnene sies å ha blitt innestengt pga strukturell integritetssvikt og ringromstrykk Forebygging av storulykker

3 HENSIKT: Industrien trenger kunnskapsløft og økt innsats for ivaretakelse av brønnintegritet i alle faser, for å unngå storulykker Behov / intensjon: Positive verdiskapningsbidrag både for HMS og utvinning Stimulere og ansvarliggjøre selskapene mht slike forbedringer Mer åpenhet, erfaringsoverføring og standardisering Hovedspørsmål: Hvor stort er problemet, hva er hovedutfordringene, og hvordan kan vi arbeide videre med dette ? Ptil kartleggingsprosjekt for norsk sokkel startes våren 2006, - utføres i 2 faser: FASE 1: Pilot-undersøkelse: Kombineres med tilsyn på stikkprøvebasis for innretninger/ brønner FASE 2: Full undersøkelse: Forbedret fokus på bakgrunn av pilot-undersøkelse (mulig fellesprosjekt med industrien)

4 Status for brønnintegritetsundersøkelsen:
Pilot-undersøkelse/ tilsyn: Initiell info innhentet i april ( 7 selskap – 12 innretninger – utvinningsbrønner ) Avklaringsmøter med selskapene i mai 2006 på bakgrunn av mottatt dokumentasjon (for kalibrering/ justering) Analyse av mottatt informasjon i juni 2006 Rapport i løpet av sommeren Mulig oppstart av fase 2 i september 2006 PS: Foreløpig informasjon synes å bekrefte at vi har en rekke utfordringer for å ivareta brønnintegritet på tilfredsstillende måte

5 Brønnoversikt – norsk sokkel (m/foreløpige anslag fra Pilot- undersøkelsen)
Antall boret på sokkelen, totalt: Letebrønner: Utvinningsbrønner: ”Aktive” utvinningsbrønner pr : Produsenter: 959 Injektorer: 268 Antall ”aktive” utvinningsbrønner dekket av Pilot-undersøkelsen: Produsenter: 238 Injektorer: 71 Rapporterte produksjons- og injeksjonsbrønner med integritetsproblemer: Prod. & inj., samlet: 14 % (minimumsanslag) Varierende kvalitet på brønndokumentasjon


Laste ned ppt "Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google