Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet Bakgrunn og status for undersøkelsen Jan Andreassen – Ptil 4.mai 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet Bakgrunn og status for undersøkelsen Jan Andreassen – Ptil 4.mai 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet Bakgrunn og status for undersøkelsen Jan Andreassen – Ptil 4.mai 2006

2 Bakgrunn for Ptils undersøkelse vedrørende brønnintegritet (2006)  Flere hendelser med brønnbarriere-svikt i senere tid, – gjelder alle faser, men eldre brønner mest  Svikt i konstruksjon, tilstandskontroll og kompetanse/ forståelse  Utilfredsstillende tilgjengelighet av kritisk info om brønndesign, brukspremisser og teknisk tilstand  Varierende avviks-, tiltaks- og endringshåndtering  Mange brønnkonverteringer, samt mer komplekse bore- og brønnløsninger  Mangelfull åpenhet ved rapportering av brønnhendelser og deling av erfaring fra slike hendelser  Info fra UK og GOM om betydelige integritetsproblemer; Mange av disse brønnene sies å ha blitt innestengt pga strukturell integritetssvikt og ringromstrykk  Forebygging av storulykker

3 Behov / intensjon:  Positive verdiskapningsbidrag både for HMS og utvinning  Stimulere og ansvarliggjøre selskapene mht slike forbedringer  Mer åpenhet, erfaringsoverføring og standardisering Hovedspørsmål:  Hvor stort er problemet, hva er hovedutfordringene, og hvordan kan vi arbeide videre med dette ? Ptil kartleggingsprosjekt for norsk sokkel startes våren 2006, - utføres i 2 faser:  FASE 1: Pilot-undersøkelse: Kombineres med tilsyn på stikkprøvebasis for innretninger/ brønner  FASE 2: Full undersøkelse: Forbedret fokus på bakgrunn av pilot-undersøkelse (mulig fellesprosjekt med industrien) HENSIKT: Industrien trenger kunnskapsløft og økt innsats for ivaretakelse av brønnintegritet i alle faser, for å unngå storulykker

4 Status for brønnintegritetsundersøkelsen:  Pilot-undersøkelse/ tilsyn: Initiell info innhentet i april 2006 ( 7 selskap – 12 innretninger – 581 utvinningsbrønner )  Avklaringsmøter med selskapene i mai 2006 på bakgrunn av mottatt dokumentasjon (for kalibrering/ justering)  Analyse av mottatt informasjon i juni 2006  Rapport i løpet av sommeren  Mulig oppstart av fase 2 i september 2006 PS: Foreløpig informasjon synes å bekrefte at vi har en rekke utfordringer for å ivareta brønnintegritet på tilfredsstillende måte

5 Brønnoversikt – norsk sokkel (m/foreløpige anslag fra Pilot- undersøkelsen)  Antall boret på sokkelen, totalt: – Letebrønner: 1095 – Utvinningsbrønner: 2682  ”Aktive” utvinningsbrønner pr 1.1.2006: – Produsenter:959 – Injektorer:268  Antall ”aktive” utvinningsbrønner dekket av Pilot-undersøkelsen : – Produsenter:238 – Injektorer:71  Rapporterte produksjons- og injeksjonsbrønner med integritetsproblemer: – Prod. & inj., samlet: 14 % (minimumsanslag)  Varierende kvalitet på brønndokumentasjon


Laste ned ppt "Petroleumstilsynets (Ptil) undersøkelse vedrørende brønnintegritet Bakgrunn og status for undersøkelsen Jan Andreassen – Ptil 4.mai 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google