Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING Utvikling siden sist v/underdirektør Per O. Meek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING Utvikling siden sist v/underdirektør Per O. Meek."— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING Utvikling siden sist v/underdirektør Per O. Meek

2 Underavdelingens situasjon • Sist vi orienterte Bergen Maritime Personellforum var vi fortsatt preget av mangel på folk • Siden annet halvår 2008 er det blitt en forbedring av personellsituasjonen • I disse dager er vi i ferd med å få dekket de to siste stillingene • Fulltallig er vi 16 personer inkludert leder

3 Ny leder av underavdelingen • Rune Vikse er tilsatt som ny underdirektør og leder av USB • Han har arbeidet i underavdelingen siden 2005 • Han har maritim bakgrunn med høgskoleutdanning som ballast. • Vikse representerer oss også i STW/IMO

4 Siden sist: • Utvikling av ny/revidert bemanningsforskrift ble avsluttet i oktober 2008. • Forslaget har vært gjenstand for omfattende kommunikasjon frem til nylig. • Forslaget etter sigende hos politisk ledelse • Vi har bistått Filippinene med å få utarbeidet forslag til ny maritim lov. Presenteres 20. mai til DOTC.

5 Bemanningsforskrift for fiskefartøy • Forslag til regelverk for bemanning av fiskefartøy har vært i prosess siden møte i RMSB 2008. • Forslag utarbeidet og skal behandles i arbeidsgruppe med representanter fra næringen • Håper på iverksettelse i løpet av 2009

6 Rådsmøte (RMSB) • Hurtigbåtenes Rederiforbund vil være representert med egen representant • Fraktefartøyenes Rederiforening vil være representert med egen representant • DP opplæring og sertifisering tilbakeføres til Norge fra Nautical Institute • Det er viktig at det kan tilbys en skipselektrikerutdannelse i Norge

7 RMSB – fortsettelse: • Opplæring av skipsførere til ankerhåndteringsfartøy skal styrkes • Opplæring av vinsjekjørere på ankerhåndteringsfartøy skal styrkes • Forenkling av godkjenning av kokker skal gjennomføres. Forenkling av kapittel 7 i Kvalifikasjonsforskriften. • Amerikansk fartstidskrav for kadetter som skal søke om første sertifikat ikke i samsvar med norsk forståelse.

8 RMSB – forts: • Sertifikatprøver fremtidig alternativ ved søknad om sertifikat • Førere av fritidsfartøy over 50 bt. – fartøyutsjekk som alternativ til fartstidskrav. • Etterutdanning av offiserer med lave sertifikater – kvalifikasjon til høyere sertifikat

9 AVSLUTNING • Sjøfartsdirektoratet ser det som viktig å kunne ha en god kontaktflate mot fagmiljøer og næring • En ny generasjon saksbehandlere er nå på plass i Haugesund • Dette er min siste opptreden her i Bergen som underdirektør og leder av USB


Laste ned ppt "UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING Utvikling siden sist v/underdirektør Per O. Meek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google