Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING"— Utskrift av presentasjonen:

1 UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING
Utvikling siden sist v/underdirektør Per O. Meek

2 Underavdelingens situasjon
Sist vi orienterte Bergen Maritime Personellforum var vi fortsatt preget av mangel på folk Siden annet halvår 2008 er det blitt en forbedring av personellsituasjonen I disse dager er vi i ferd med å få dekket de to siste stillingene Fulltallig er vi 16 personer inkludert leder

3 Ny leder av underavdelingen
Rune Vikse er tilsatt som ny underdirektør og leder av USB Han har arbeidet i underavdelingen siden 2005 Han har maritim bakgrunn med høgskoleutdanning som ballast. Vikse representerer oss også i STW/IMO

4 Siden sist: Utvikling av ny/revidert bemanningsforskrift ble avsluttet i oktober 2008. Forslaget har vært gjenstand for omfattende kommunikasjon frem til nylig. Forslaget etter sigende hos politisk ledelse Vi har bistått Filippinene med å få utarbeidet forslag til ny maritim lov. Presenteres 20. mai til DOTC.

5 Bemanningsforskrift for fiskefartøy
Forslag til regelverk for bemanning av fiskefartøy har vært i prosess siden møte i RMSB 2008. Forslag utarbeidet og skal behandles i arbeidsgruppe med representanter fra næringen Håper på iverksettelse i løpet av 2009

6 Rådsmøte (RMSB) Hurtigbåtenes Rederiforbund vil være representert med egen representant Fraktefartøyenes Rederiforening vil være representert med egen representant DP opplæring og sertifisering tilbakeføres til Norge fra Nautical Institute Det er viktig at det kan tilbys en skipselektrikerutdannelse i Norge

7 RMSB – fortsettelse: Opplæring av skipsførere til ankerhåndteringsfartøy skal styrkes Opplæring av vinsjekjørere på ankerhåndteringsfartøy skal styrkes Forenkling av godkjenning av kokker skal gjennomføres. Forenkling av kapittel 7 i Kvalifikasjonsforskriften. Amerikansk fartstidskrav for kadetter som skal søke om første sertifikat ikke i samsvar med norsk forståelse.

8 RMSB – forts: Sertifikatprøver fremtidig alternativ ved søknad om sertifikat Førere av fritidsfartøy over 50 bt. – fartøyutsjekk som alternativ til fartstidskrav. Etterutdanning av offiserer med lave sertifikater – kvalifikasjon til høyere sertifikat

9 AVSLUTNING Sjøfartsdirektoratet ser det som viktig å kunne ha en god kontaktflate mot fagmiljøer og næring En ny generasjon saksbehandlere er nå på plass i Haugesund Dette er min siste opptreden her i Bergen som underdirektør og leder av USB


Laste ned ppt "UTDANNING, SERTIFISERING OG BEMANNING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google