Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scope of Work – Hvordan gjøre det enklere? Riggflytt i praksis, Bergen 15.05.13 Ole Gunnar Helgøy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scope of Work – Hvordan gjøre det enklere? Riggflytt i praksis, Bergen 15.05.13 Ole Gunnar Helgøy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Scope of Work – Hvordan gjøre det enklere? Riggflytt i praksis, Bergen 15.05.13 Ole Gunnar Helgøy

2 Agenda •Bakgrunn •Hva kan forenkles/forbedres? •Tanker og forslag fra GM

3 Bakgrunn •RIP 2011: Ønsker fra både båter og rigger om å redusere antall sider i SOW. •RIP 2012: Ønsker fra både båter og rigger om å redusere antall sider i SOW. •RIP 2013: På tide å gjøre noe med dette!

4 Bakgrunn •2007/2008: 8 061 ord •2012/2013: 13 164 ord •63.3% økning i løpet av 5 år

5 Bakgrunn •SOW skal tilfredsstille alle involverte parter –Rigg og riggeier –Operatør –Posisjonering –Ankerhåndteringsfartøyer –Myndigheter

6 Hva kan forenkles/forbedres •Hva må være med? –Ankringsforskriften, FOR 2009-07-10 nr 998: «Klare prosedyrer for operasjonen skal utarbeides, og oppmerksomhetssoner og avbruddskriterier skal defineres. Kommunikasjon mellom flyttbar innretning og de andre involverte i operasjonen skal være planlagt og operasjonen skal innledes med en felles oppstartsmøte.»

7 Hva kan forenkles/forbedres •Hva må være med? –NWEA, ver 2: •Sørge for sikker gjennomføring av operasjonen for personell og miljø •Gi felles retningslinjer for standardisering av flytting av mobil driftsenhet og ankerhåndtering •Ankrings-/fortøyningsanalyse, ankermønster og arbeidsspesifikasjon (riggflyttingsplan), inkludert maksimum beregnet last og dynamisk spenning. •Identifisere og angi utløsningspunkt som bestemmer når operasjonen skal begynne/stanses, eller risikovurdering.

8 Hva kan forenkles/forbedres •Hva må være med? –NWEA, ver 2: •Gi en kort oversikt over emnene som skal dekkes •Oppsummere rammebetingelsene, bruk bilder og diagrammer der det er mulig. •Arbeidsspesifikasjonen er ment å brukes under planlegging, utførelse, verifisering og demobilisering av riggflyttingsoperasjoner som innebærer flytting av ankerhåndteringsfartøy/mobil driftsenhet •Arbeidsspesifikasjonen skal være på engelsk, om ikke annet er avtalt.

9 Hva kan forenkles/forbedres? •Flere ting blir repetert opptil flere ganger. –Kan dette ungås eller bør viktige element belyses så mye som mulig? •En god del av innholdet er generell informasjon for «alle» riggflytt –Er det mulig å utarbeide et standarddokument som man kan referere til istedetfor? –Alternativt flytte dete til vedleggene –Bruke mer referanser

10 Tanker og forslag fra GM •To alternativ 1.Barbere og restrukturere SOW som det er i dag. 2.Gå vekk fra papirformatet –Bruke animasjoner til å visualisere operasjonen. –Applikasjon til nettbrett.

11 Tanker og forslag fra GM •Alternativ 1: –Fjerne overflødig informasjon –Omstrukturere dokumentet for å redusere/unngå repetisjoner

12 Tanker og forslag fra GM

13 •Alternativ 2 –Lage animasjoner av operasjonene. •Gir god oversikt over operasjonen –Lage SOW som en applikasjon som kan lastes ned til f.eks nettbrett. •Lettere å «bla» frem og tilbake i dokumentasjonspakken. •Fylle ut sjekklister, ID-nummer osv interaktivt

14 Takk for oppmerksomheten Innspill kan sendes til: ogh@globalmaritime.no


Laste ned ppt "Scope of Work – Hvordan gjøre det enklere? Riggflytt i praksis, Bergen 15.05.13 Ole Gunnar Helgøy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google