Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt kompetansesenter odontologi MN Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt kompetansesenter odontologi MN Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

2 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master of Management - Høgskoleforeleser BI - Utdanning innen pedagogikk og psykologi

3 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Bakgrunn for prosjekt (er): –Lov om tannhelsetjenesten –Status kompetanse allmenntannleger og spesialister –Fremtidig behov for kompetanse innen tannhelse –Sosial og helsedirektoratet/ politiske føringer

4 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Trender: Internasjonalisering/ globalisering Teknologi Kompleksitet Kompetanse Demografisk utvikling Sentralisering Innovasjon – åpne markeder Nettverk

5 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Problemstilling Tannhelsepersonell Alderssammensetningen innen tannhelse er ”skjev”. En stor del er i ferd med å nærme seg pensjonsalderen. Dette gjelder spesielt spesialister. Det er/ blir mangel på spesialister. Ventetid hos spesialister er lang – inntil 12 mnd Det er generelt vanskelig å rekruttere tannleger til den offentlige tannhelsetjenesten/ distriktene. Behovet for tannpleiere ser ut til å være voksende. Tannpleierutdanning finnes ikke i Midt-Norge.

6 Regionalt kompetansesenter odontologi MN SpesialitetTilgang nå Behov neste 15år Kjeveortopedi20 15 Oral kirurgi44 Periodonti66 Pedodonti3 2 Protetikk46 Endodonti05 Radiologi02 Midt-Norge Kilde: Tannlegeforeningen

7 Regionalt kompetansesenter odontologi MN

8 Oppgaver (føringer SH-dir.) : -Henvisningsinstans -Rådgivning og veiledning av allmennpraktikere - teleodontologi -Etterutdanning -Desentralisert spesialistutdanning -Forskning

9 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Forprosjekt Mandat: Skissere alternative modeller til RkMN Kartlegge behov utdanning av spesialister Nettverksarbeid Skisse til desentralisert videreutdanningsløp av spesialister Samhandling og kvalitetssikring av samarbeidspartnere/ Fakulteter Forskning, læring og videreutvikling Kartlegge behov utdanning tannpleiere Utvikle desentralisert utdanningsmodell

10 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Oppdragsgiver Sosial- og helsedirektoratet Prosjekteier Sør-Trøndelag Fylkeskommune Prosjektansvarlig Fylkestannlegen i Sør-Trøndelag Styringsgruppe Fylkestannlegene i Midt-Norge Prosjektleder Helge Mjøen Prosjektgruppe Spesialister, tannlege, tillitsvalgt Referansegruppe

11 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Forprosjektets beslutningspunkter: 17.01.07Mandat, rammebetingelser og oppstart 15.03.07Prosjektplan og informasjonsplan/ - strategi 01.04.07Utformet intensjonsavtale m/ SH-direktoratet 01.05.07Politisk beslutning STFK 01.07.07Prosjektrapport med forslag til delprosjekter Avlutning forprosjekt. 15.07.07Prioritering og videreføring av delprosjekter 15.08.07Oppstart delprosjekter

12 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Hovedfokus 2007 – 2012 Parallelle prosjekter Desentralisert spesialistutdanning Desentralisert tannpleierutdanning

13 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Desentralisert utdanning Læring foregår lokalt/ regionalt Støtte fra fakultet/ høgskoler (fag og veiledning) Mulighet for å kombinere arbeid og studier Bruk av teknologi (teleodontologi/ datastøttet læring/ IKT) Lokale/ regionale veiledere (nettverk) Klinisk praksis (dedikerte klinikker) Team som læringsarena

14 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Visjonen Regionalt kompetansesenter i odontologi i Midt-Norge Hvordan ”ser” fremtidsbilde ut? Forestill deg at du er en del av senteret i 2013!

15 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Hvordan ”ser” fremtidsbilde ut? Kreativ prosess – stikkord: Liten administrasjon. Tilgang til IKT/ AV. Nettverk (kompetanse- nettverk) av veieledere og spesialister. Fysisk møtested. Henvisnings-/referansested – rådgivende organ for tannleger. Arbeidskurs/ etterutdanning. Adm. m/ møtefasiliteter og kliniske muligheter. Koordinerende enhet for utdanning av tannhelsepersonell.

16 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Behov tannhelsepersonell/ spesialister Konklusjon (foreløpig fra prosjektet ) : a)Kjeveortopedi b) Endodonti c) Periodonti d) Protetikk + Oralkirurgi og pedonti

17 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Desentralisert tannpleierutdanning Målgruppe: a)Autoriserte tannhelsesekretærer b)Realkompetanse/ ikke autoriserte

18 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Forprosjekt Rapport m/ delprosjekter Delprosjekter Hovedprosjekt 01.01.07 01.07.07 01.09.08 01.01.10

19 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Delprosjekter Prosjekter spesialister: Organisering av og oppgaver knyttet til kompetansesenteret Videreutdanningsløp spesialister Kvalitetssikring av opplæringsmodeller og samarbeidspartnere/ Fakulteter Parallelt prosjekt: Desentralisert modell tannpleierutdanning 15.08.07 – 01.09.08

20 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Hovedprosjekt Iverksetting: Videreutdanning spesialister (høsten 2008) Grunnutdanning tannpleiere (høsten 2008)

21 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Kritiske suksessfaktorer generelt: Intensjonsavtale med Sosial- og helsedirektoratet God forankring og beslutninger på fylkesnivå – prosjekteier Arbeidstakerorganisasjonene Tilfredsstillende rammebetingelser e Kommune 2009 (Fylkeskommune) –digital forvaltning (elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren) –infrastruktur og standardisering (åpne standarder/ IKT- arkitektur) –Planlegging og styring (IKT- strategi og ledelse) Prosjektorganisering og gjennomføring – kompetanse Synliggjøre gevinster, økt kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen

22 Regionalt kompetansesenter odontologi MN Veien videre! Kritiske suksessfaktorer: Studenter God samhandling m/ Fakulteter og Høgskoler –avklare roller, ansvar og myndighet Veiledere (spesialist- og tannpleierutdanning) Teknologi Klinikker for klinisk praksis Finansiering/ økonomi!

23


Laste ned ppt "Regionalt kompetansesenter odontologi MN Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google