Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt kompetansesenter odontologi MN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt kompetansesenter odontologi MN"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Etatsmøte tannhelse Presentasjon Rica Hell Stjørdal

2 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: Senior rådgiver strategi og ledelse Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master of Management - Høgskoleforeleser BI Utdanning innen pedagogikk og psykologi

3 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Bakgrunn for prosjekt (er): Lov om tannhelsetjenesten Status kompetanse allmenntannleger og spesialister Fremtidig behov for kompetanse innen tannhelse Sosial og helsedirektoratet/ politiske føringer

4 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Trender: Internasjonalisering/ globalisering Teknologi Kompleksitet Kompetanse Demografisk utvikling Sentralisering Innovasjon – åpne markeder Nettverk

5 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Problemstilling Tannhelsepersonell Alderssammensetningen innen tannhelse er ”skjev”. En stor del er i ferd med å nærme seg pensjonsalderen. Dette gjelder spesielt spesialister. Det er/ blir mangel på spesialister. Ventetid hos spesialister er lang – inntil 12 mnd Det er generelt vanskelig å rekruttere tannleger til den offentlige tannhelsetjenesten/ distriktene. Behovet for tannpleiere ser ut til å være voksende. Tannpleierutdanning finnes ikke i Midt-Norge.

6 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Midt-Norge Spesialitet Tilgang nå Behov neste 15år Kjeveortopedi 20 15 Oral kirurgi 4 Periodonti 6 Pedodonti 3 2 Protetikk Endodonti 5 Radiologi Kilde: Tannlegeforeningen

7 Regionalt kompetansesenter odontologi MN

8 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Oppgaver (føringer SH-dir.): Henvisningsinstans Rådgivning og veiledning av allmennpraktikere - teleodontologi Etterutdanning Desentralisert spesialistutdanning Forskning

9 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Mandat: Skissere alternative modeller til RkMN Kartlegge behov utdanning av spesialister Nettverksarbeid Skisse til desentralisert videreutdanningsløp av spesialister Samhandling og kvalitetssikring av samarbeidspartnere/ Fakulteter Forskning, læring og videreutvikling Kartlegge behov utdanning tannpleiere Utvikle desentralisert utdanningsmodell Forprosjekt

10 Regionalt kompetansesenter odontologi MN

11 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Forprosjektets beslutningspunkter: Mandat, rammebetingelser og oppstart Prosjektplan og informasjonsplan/ - strategi Utformet intensjonsavtale m/ SH-direktoratet Politisk beslutning STFK Prosjektrapport med forslag til delprosjekter Avlutning forprosjekt. Prioritering og videreføring av delprosjekter Oppstart delprosjekter

12 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Hovedfokus 2007 – 2012 Parallelle prosjekter Desentralisert spesialistutdanning Desentralisert tannpleierutdanning

13 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Desentralisert utdanning Læring foregår lokalt/ regionalt Støtte fra fakultet/ høgskoler (fag og veiledning) Mulighet for å kombinere arbeid og studier Bruk av teknologi (teleodontologi/ datastøttet læring/ IKT) Lokale/ regionale veiledere (nettverk) Klinisk praksis (dedikerte klinikker) Team som læringsarena

14 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Visjonen Regionalt kompetansesenter i odontologi i Midt-Norge Hvordan ”ser” fremtidsbilde ut? Forestill deg at du er en del av senteret i 2013!

15 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Hvordan ”ser” fremtidsbilde ut? Kreativ prosess – stikkord: Liten administrasjon. Tilgang til IKT/ AV. Nettverk (kompetanse- nettverk) av veieledere og spesialister. Fysisk møtested. Henvisnings-/referansested – rådgivende organ for tannleger. Arbeidskurs/ etterutdanning. Adm. m/ møtefasiliteter og kliniske muligheter. Koordinerende enhet for utdanning av tannhelsepersonell.

16 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Behov tannhelsepersonell/ spesialister Konklusjon (foreløpig fra prosjektet): Kjeveortopedi b) Endodonti c) Periodonti d) Protetikk + Oralkirurgi og pedonti

17 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Desentralisert tannpleierutdanning Målgruppe: Autoriserte tannhelsesekretærer Realkompetanse/ ikke autoriserte

18 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Forprosjekt Hovedprosjekt Rapport m/ delprosjekter Delprosjekter

19 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Delprosjekter Prosjekter spesialister: Organisering av og oppgaver knyttet til kompetansesenteret Videreutdanningsløp spesialister Kvalitetssikring av opplæringsmodeller og samarbeidspartnere/ Fakulteter Parallelt prosjekt: Desentralisert modell tannpleierutdanning

20 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Hovedprosjekt Iverksetting: Videreutdanning spesialister (høsten 2008) Grunnutdanning tannpleiere (høsten 2008)

21 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Kritiske suksessfaktorer generelt: Intensjonsavtale med Sosial- og helsedirektoratet God forankring og beslutninger på fylkesnivå – prosjekteier Arbeidstakerorganisasjonene Tilfredsstillende rammebetingelser e Kommune 2009 (Fylkeskommune) digital forvaltning (elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren) infrastruktur og standardisering (åpne standarder/ IKT- arkitektur) Planlegging og styring (IKT- strategi og ledelse) Prosjektorganisering og gjennomføring – kompetanse Synliggjøre gevinster, økt kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen

22 Regionalt kompetansesenter odontologi MN
Veien videre! Kritiske suksessfaktorer: Studenter God samhandling m/ Fakulteter og Høgskoler avklare roller, ansvar og myndighet Veiledere (spesialist- og tannpleierutdanning) Teknologi Klinikker for klinisk praksis Finansiering/ økonomi!

23


Laste ned ppt "Regionalt kompetansesenter odontologi MN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google