Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Poliklinikken i Ålesund Organisasjon og samarbeid Seksjonsleder / psykologspesialist Manuela Strauss Fagdag 3.mars.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Poliklinikken i Ålesund Organisasjon og samarbeid Seksjonsleder / psykologspesialist Manuela Strauss Fagdag 3.mars."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Poliklinikken i Ålesund Organisasjon og samarbeid Seksjonsleder / psykologspesialist Manuela Strauss Fagdag 3.mars 2011

2 Organisasjonskart Psykisk helsevern for barn og Unge Helse Sunnmøre Ungdomspsykiatrisk Sengepost 6 plasser Poliklinikken i Volda Plan: 22 stillinger Poliklinikken i Ålesund Plan: 39 stillinger

3 Tjenesten er bygd opp rundt poliklinisk aktivitet Politisk vilje at barn og unge med psykiske lidelser skal helst behandles poliklinisk Nødvendige innleggelser: ofte ø-hjelp i akutte kriser, utredningsopphold ingen langtidsbehandlingsplasser (savnes spesielt i samarbeid barnevern)

4 Tall Folketall i området Sunnmøre ca 120 000 BUP Ålesund ca 80 000 (BUP Volda 40 000) Barn og unge under 18 år ca 21 800 fordelt på 11/12 kommuner (Ålesund delt på 2 distrikt)

5 hjemmeside www.helse-sunnmore.no/bup-alesund

6 Veileder for poliklinikker i PHBU Kjerneoppgaver: –Utredning/diagnostikk og behandling –Utdanning av helsepersonell –Forskning –Opplæring av pasienter og pårørende –Veiledning ovenfor kommunehelsetjeneste

7 Rammebetingelser Kombinert modell med geografisk organiserte generalistteam og noen spesialteam tverrfaglig bemannet tema/innhold i spesialteam vil variere, avhengig av poliklinikkens behov og spisskompetansen i poliklinikken

8 Geo 1-4SMÅUtadrettet team Forskningkontor teamleder Psykolog Pedag. Sosialfagl Lege DitoHIT Ambulant team Pasient- Pårørende opplæring Gruppe terapi nevropsyk Familie Terapi forum Angst & tvang

9 Geografiske team (1) kjerne i organisasjonen skal serve grunnfunksjonene i poliklinikken: generell utredning og behandling, akuttvakt, utdanning av helsepersonell veiledning til 1.linje i konkrete saker og NN- saker i faste samarbeidsmøter med 1-linje

10 Geografiske Team (2) G1 – Skodje, Haram, Sula G2 – indre Åles., Ørskog, Stordal G3 – Ytre Åles., Norddal, Stranda G4 – Sykkylven, Hareid, Giske

11 Utadrettet team (UT) = HIT + ambulant team HIT inntak, vurderingssamtaler Konsultasjon og veiledning, nettverksmøter Avgrenset behandlingstilbud

12 Ambulant team Oppsøkende utrednings- og behandlingstilbud på pasientens arena Tidligere avgrenset målgruppe: skolevegring, nå utvidet målgruppe Et av tilbudene på poliklinikken: inntak i spesialisthelsetjeneste er forutsetning Regel: behandling på lavest mulig nivå, dvs vanlig poliklinikk bør prøves først

13 SMÅ Generalistteam, aldersgruppe 0-6 Deltakelse i prosjekt med Ålesund kommune: felles Småbarnsteam som tilbyr veiledning/konsultasjon og direkte utredning/behandling Tverrfaglig og tverretatlig team Samarbeidsavtale med barneavdeling v/neonatal seksjon

14 Forskning Forskningsprosjekt angstbehandling ungdom og videreføring tvangsprosjekt barn/ungdom Forskning/prosjekt på BUP formelt knyttet til dette teamet Undervisning internt og eksternt

15 Forum Forum til å utdype og opprettholde spesialisert kompetanse For tiden: familieterapi, nevropsykologi, gruppeterapi, angst & tvang Faglig videreutvikling/utdanning på poliklinikken

16 Pasient- og pårørende opplæring Fast tilbud om foreldregruppe for nydiagnostisert ADHD For diagnosegruppe utviklingsforstyrrelse, spesielt Aspergertilstand Søskengruppe (1.sommerferieuka)

17 Spesielle Behandlingstilbud noen eksempler Breid spekter av spesifikke metoder som kognitiv atferdsterapi, leketerapi, samtalebehandling, familieterapi, Marte Meo, PMT-O Gruppebehandling: –billedterapigruppe (alder 12-15 år) – samtalegruppe for ungdom (15-18 år) –ART -gruppe sinnemestring og sosial kompetansetrening

18 Spesielt tilbud innen familieterapi: tilbud til foreldre i konflikt, som utløser psykiske vansker hos barna i familien Aktuelt utredning av muligheter for utbygging av det familieterapeutiske tilbudet for Sunnmøre; for eksempel mulighet for dagbehandling/innleggelse

19 Samarbeid med 1.-linje Organisering i geografiske team som har faste samarbeidsmøter Felles team for småbarn Ålesund kommune Daglig telefontid for råd og veiledning (HIT) Felles behandlingslinje med PPT Ålesund ifht utredning/behandling av barn med oppmerksomhetsvansker Prosjektsamarbeid med Haram kommune Lokalt samarbeidsråd (BUFetat, rus, PHBU)

20 Fremtid ??? 1.1.2012 Klinikk for Barn –Sammenslåing med barneavdeling, inkl. habilitering i Helse Sunnmøre –Organisering av tilbudet rundt pasienten MEN: 1.7.2011 Nytt Helseforetak Møre & Romsdal Konkrete konsekvenser ? Samhandlingsreform - Konkrete konsekvenser ?


Laste ned ppt "Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Poliklinikken i Ålesund Organisasjon og samarbeid Seksjonsleder / psykologspesialist Manuela Strauss Fagdag 3.mars."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google