Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.03.13 Irene Sørås Helsedirektoratet Temasamling 4 20 mars 2013 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Om arbeidet hittil og prosessen Irene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.03.13 Irene Sørås Helsedirektoratet Temasamling 4 20 mars 2013 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Om arbeidet hittil og prosessen Irene."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.03.13 Irene Sørås Helsedirektoratet Temasamling 4 20 mars 2013 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Om arbeidet hittil og prosessen Irene Sørås Prosjektleder spesialitetsstruktur og -inhold Avdeling sykehustjenester Helsedirektoratet

2 Mandatet En gjennomgang og vurdering av eventuelle endringer i struktur og innhold i spesialistutdanning av leger Gjennomgangen av spesialistfeltet skal ta opp i seg hovedretningen som ligger til grunn i helse- og omsorgsplan (2011-2015), samhandlingsreformen og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeid (2011). 20.03.13 Irene Sørås

3 Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet: Bidra i utformingen av en fremtidsrettet spesialitetsstruktur, samt et kvalitativt godt og effektivt spesialiseringsløp. Arbeidet skal resultere i forslag til en spesialitetsstruktur for leger, både hovedspesialiteter og grenspesialiteter som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og samhandlingsreformen, medisinskfaglig og teknologisk utvikling, samt demografiske endringer. Prosjektets mandat 20.03.13 Irene Sørås

4 Formålet med gjennomgangen av spesialitetsstrukturen En spesialistutdanning som svarer på pasientenes behov En spesialistutdanning som gjenspeiler fremtidens behov for helsetjenester 20.03.13 Irene Sørås

5 Spesialitetsstruktur og –innhold Forslag til en spesialitetsstruktur for leger som gjenspeiler kommunenes og helseforetakenes faktiske og framtidige oppgaver, og som tar inn i seg nye og endrede kompetansebehov som følge av utvikling av helsetjenesten og medisinskfaglig utvikling Gjennomføringen Vurdering av videreutvikling av læringsmål Vurdering av om det bør innføres kunnskapstesting Vurdere om det bør innføres en resertifisering for alle spesialiteter Vurdering av lengden på spesialiseringsløpet Rolle- og ansvarsfordeling Bistå departementet med tanke på å oppnå en ryddigere rolle- og ansvarsfordeling mellom myndigheter, arbeidsgivere, universitet og Legeforeningen 20.03.13 Irene Sørås

6 Opplegget Temasamlinger 1-4: Drivere Fremtids- bilder Konse- kvenser Løsninger/ tiltak dvs drivkrefter som påvirker behovet for spesialiteter i fremtiden dvs de antatt mest sannsynlige fremtidsbildene dvs konsekvenser for spesialitets- struktur og -innhold dvs tiltak/ detaljering av løsninger 20.03.13 Irene Sørås

7 Prosessen Invitasjon til RHF Universitetene Legeforeningen KS Spekter Pasientorganisasjoner Sykepleierforbundet Psykologforeningen Over 100 deltakere her i dag 18.03.2013

8 Konklusjoner fra temasamling 1-3 Behov for ivaretakelse av breddekompetanse Behov for større innslag av felles kompetanse Fagene har vokst og blitt både større og mer komplekse Behov for ytterligere spissing Konvergens mellom noen fag Raske endringer medfører behov for en fleksibel spesialitetsstruktur Ivaretakelse av behovet for vaktkompetanse 20.03.13 Irene Sørås

9 Sammensetningen av arbeidsgruppene 20.03.13 Irene Sørås Helsedirektoratets gjennomgang har bred representasjon i arbeidsgruppene: faglig geografisk kjønn alder store og små helseforetak pasientorganisasjoner Legeforeningen Universitetene I alt over 60 deltakere i arbeidsgruppene

10 20.03.13 Irene Sørås Arbeidsgruppe 1 Jeanne Mette Goderstad Gottfried Greve Øystein Grimstad Per Mathisen Fred Mürer Elisabeth Siebke Gunnar Skavoll Øystein Stubhaug Bjørn Øglænd Cecilia Øien Oddbjørn Øien Tale Norbye Wien (fasilitator), Helsedirektoratet

11 20.03.13 Irene Sørås Arbeidsgruppe 2 Çiğdem Akalin Akkök Petter Brelin Ying Chen Lars Eikvar Tore Lier Astrid Marthinsen Cecilie Nordstrand Arne Reimers Cecilie Rustad Stein Samstad Arne Stray-Pedersen Torsten Risør Frode Willoch Tale Norbye Wien (fasilitator), Helsedirektoratet

12 20.03.13 Irene Sørås Arbeidsgruppe 3 Michael Bretthauer Odd Helge Gilja Guri Løvik Goll Edvard Hauff Einar Kristoffersen Morten Mowe Sindre Mellesmo Richard Olaussen Erik Olsen Fredrik Schjesvold Robert Tunestveit Per Olav Vandvik Kristin Ørstavik Stein Evensen (fasilitator), Helsedirektoratet

13 20.03.13 Irene Sørås Arbeidsgruppe 4 Erling Bjordal Bart Baekelandt Ingrid Slørdahl Conradi Paulina Due-Tønnesen Liv Einmo Anne Marie Flovik Erik Haug Rune Haaverstad Øivind Irtun Roar Kloster Erik Fosse (fasilitator), Helsedirektoratet Stefan Kutsche Even Mjøen Arne Refsum Birgitte Sterud Gerd Tranø Olaug Villanger Halfdan Aas Stein Øverby

14 20.03.13 Irene Sørås Arbeidsgruppe 5 Jostein Dale Thomas Glott Anette Fosse Marit Hermansen Hans Høvik Henning Mørland Frantz Leonard Nilsen Torleiv Svendsen Torgeir Hoff Skavøy Tore Tysnes Tom Ole Øren Kjell Maartmann-Moe (fasilitator), Helsedirektoratet

15 20.03.13 Irene Sørås Arbeidsgruppe 6 Elisabeth Arntzen Aslak Aslaksen Paulina Due – Tønnesen Johan C Hellund Frode Willoch Thuy Lu Jørgen Holmboe (fasilitator), Helsedirektoratet

16 18.03.2013 Takk!

17 20.03.13 Irene Sørås Tema og problemstillinger i arbeidsgruppene Hvis det skal være en felles kompetanseplattform («common trunk») for alle spesialiteter, hva bør en slik plattform eventuelt inneholde? Hvis det skal være en faglig felles kompetanseplattform, hvilke spesialiteter kunne tenkes å dele slik plattform, og hva bør den i så fall inneholde? På hvilke områder bør det opprettes nye spesialiteter eller kompetanseområder begrunnet i samfunnet/pasientens behov?

18 20.03.13 Irene Sørås Tema og problemstillinger i arbeidsgruppene Hvordan kan spesialiseringsløpet forbedres? Bør det utvikles tydeligere læringsmål? Bør det innføres resertifiseringsordning for alle spesialiteter? Bør det innføres en form for kompetansetesting?

19 18.03.2013 Det er utarbeidet referat fra arbeidsgruppenes arbeid, se http://www.helsedirektoratet.no/helsepersonell/ spesialistomradet/delprosjekter/ spesialitetsstruktur-og--innhold-leger/Sider/default.aspx

20 20.03.13 Irene Sørås Hva mente arbeidsgruppene og hva mener Helsedirektoratet? Svært mye er det enighet om i arbeidsgruppene Helsedirektoratet er hovedsakelig enig i «syntesen» av arbeidsgruppenes forslag Noen få problemstillinger har direktoratet andre synspunkter på: dette vil fremgå Noen problemstillinger er det dissens om i arbeidsgruppene Noen tema trenger en grundigere vurdering Helsedirektoratet utformer rapport på bakgrunn av arbeidet som skal på intern høring Leverer forslag til overordnet struktur 15 juni

21 20.03.13 Irene Sørås Dagens opplegg Resultatet fra arbeidsgruppene legges fram Diskusjon av problemstillinger direktoratet ønsker tilbakemelding på eller som det er dissens om i arbeidsgruppene


Laste ned ppt "20.03.13 Irene Sørås Helsedirektoratet Temasamling 4 20 mars 2013 Gjennomgang av spesialitetsstruktur og -innhold Om arbeidet hittil og prosessen Irene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google