Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalget for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning: føringer og realiteter Magne Nylenna Prosjektleder, professor, dr.med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalget for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning: føringer og realiteter Magne Nylenna Prosjektleder, professor, dr.med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalget for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning: føringer og realiteter Magne Nylenna Prosjektleder, professor, dr.med. magne.nylenna@shdir.no

2 Hvem? •Magne Nylenna (leder) •Gunnar Bovim •Guro Fjellanger •Lars Hanssen •Anne Husebekk •Berit Rokne Hanestad •Stener Kvinnsland •Torleiv Ole Rognum •Camilla Stoltenberg •Erling Sundrehagen •Gro R. Wesenberg •Henriette Sinding Aasen •Dag Wiese Schartum •Sigmund Simonsen (sekr.)

3 Hva? •”Utvalg for gjennomgang av reguleringen av medisinsk forskning som involverer mennesker og humant biologisk materiale” •”Forskningsreguleringsutvalget” •”Nylenna-utvalget” •” Utvalget skal vurdere retningslinjer og praksis knyttet til medisinsk forskning som involverer mennesker eller humant biologisk materiale. ”

4 Hvorfor? •For å gi en fremstilling av dagens regler og retningslinjer •Vurdere sammenhengen mellom og hensiktsmessigheten av disse •Diskutere og vurdere prinsipielle medisinske, etiske og rettslige spørsmål som knytter seg til medisinsk forskning

5 Hvorfor? •Ta stilling til hvilke grep som kan gjøres for å sikre en hensiktsmessig og klar regulering av medisinsk forskning med hensyn på •fremme av god forskning •rettigheter og plikter for forsøkspersoner •forskeres plikter og krav til forsvarlig virksomhet •former for offentlig styring og kontroll •Vurdere om det er behov for en egen lov om medisinsk forskning – eventuelt utforme et utkast til slik lov

6 Så langt •Deskriptiv fase •Avdekket et omfattende regelverk (ca. 30 ulike lover, deklarasjoner og konvensjoner) •Identifisert mange aktører •Orientert oss om internasjonale forhold (spesielt i våre naboland) •Møtt noen av ”interessentene”

7 Mange grunner til at medisinsk forskning må reguleres •hensynet til pasienter/ enkeltpersoner •hensynet til fellesskapet/samfunnet •hensynet til forskningen •hensynet til forskerne

8 Hovedproblemene •Regelverket er •fragmentert •uoversiktlig og utilgjengelig •utarbeidet for andre formål •Tilsyns- og kontrollsystemet •uoversiktlig •tidkrevende og byråkratisk •uklare oppgavefordelinger

9 Vi er enige om at vi vil.... •Fremme •Forbedre •Forenkle........ forskningen Hvordan gjør vi det?

10 Veien videre •Vurdere dagens regelverk opp mot behov og idealer •Jakte på gode ideer •Hyppige møter •Levere en utredning innen 1.desember 2004

11 Ta kontakt: •Hjemmeside: •http://www.forskningsregulering.dep.nohttp://www.forskningsregulering.dep.no •odin.dep.no : Helsedepartementet •Departementet •Utvalg og arbeidsgrupper •Forskningsreguleringsutvalget •E-post: •magne.nylenna@shdir.nomagne.nylenna@shdir.no •sigmund.simonsen@shdir.nosigmund.simonsen@shdir.no


Laste ned ppt "Utvalget for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning: føringer og realiteter Magne Nylenna Prosjektleder, professor, dr.med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google