Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20.03.13 Temasamling 4 Spesialitetsstruktur og -innhold 20 mars 2013 Spesialiseringsløpet Irene Sørås Prosjektleder spesialitetsstruktur og -innhold Sykehusavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20.03.13 Temasamling 4 Spesialitetsstruktur og -innhold 20 mars 2013 Spesialiseringsløpet Irene Sørås Prosjektleder spesialitetsstruktur og -innhold Sykehusavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 20.03.13 Temasamling 4 Spesialitetsstruktur og -innhold 20 mars 2013 Spesialiseringsløpet Irene Sørås Prosjektleder spesialitetsstruktur og -innhold Sykehusavdelingen Helsedirektoratet | 1

2 Oppsummering fra arbeidsgruppene Utdanningsløpet Tre grep for bedre struktur på utdanningsløpet: Nasjonale og etterprøvbare læringsmål Bedre veiledning Bedre logistikk 20.03.13 2

3 Oppsummering fra arbeidsgruppene Utdanningsløpet Nasjonale krav og læringsmål Tydelige og gjennomgående nasjonale krav til arbeidsgiver og den enkelte kandidat Dreining fra å måle innsatsfaktorer til læringsutbytte Trinnvise læringsmål; objektive og etterprøvbare Loggbok med struktur 20.03.13 3

4 Oppsummering fra arbeidsgruppene Utdanningsløpet Mer vekt på veiledning Formalisert og obligatorisk veilederutdanning Veiledning bør bli meritterende og gis prioritet Krav om veiledning, både én-til-én- veiledning gruppeveiledning Krav til innhold i veiledning 20.03.13 4

5 Oppsummering fra arbeidsgruppene Utdanningsløpet Bedre logistikk Blokkansettelse i del 1 Forslag om blokk del 2 og 3 (dissens) Forslag om at relevante fag skal innom gruppe II Kvalitetssikring av utdanningssystemet Rapportering på kvalitet og produktivitet for arbeidsgiverne? Oppfølgingsmøter vha «boards» 20.03.13 5

6 Et «linjeskifte» Spesialiseringsløpet blir primært et utdanningsløp for kandidatene Vekt på å oppnå læringsmål som definerer læringsutbyttet for kandidatene Større vekt på veiledet praksis Fortsatt stor vekt på klinisk praksis og mester-svenn- prinsippet Spesialiseringsløpet struktureres bedre slik at tiden kan kortes ned Livslang læring: Utvikling av kompetanseområder Dette gir bedre utnyttelse av spesialistkompetansen i helseforetakene (færre leger under utdanning og flere i drift) 20.03.13 6

7 Spørsmål til diskusjon Hvordan gjøre «linjeskiftet» mulig? Hvordan dokumentere at læringsmålene er oppfylt? 20.03.13 7


Laste ned ppt "20.03.13 Temasamling 4 Spesialitetsstruktur og -innhold 20 mars 2013 Spesialiseringsløpet Irene Sørås Prosjektleder spesialitetsstruktur og -innhold Sykehusavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google