Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Campus Helgeland og eCampus Nord UNINETT-konferansen 1. – 3. oktober 2013 Geir Hareide Hansen leder KOLT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Campus Helgeland og eCampus Nord UNINETT-konferansen 1. – 3. oktober 2013 Geir Hareide Hansen leder KOLT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Campus Helgeland og eCampus Nord UNINETT-konferansen 1. – 3. oktober 2013 Geir Hareide Hansen (@geirhaha), leder KOLT

2 eCampus og eCampus Nord Bevilgning over statsbudsjettet for 2012… Nord-Norge prioriteres  eCampus Nord Utvikling av tjenester skal være tilgjengelig og felles for hele landet

3 eCampus og eCampus Nord Aktivitet konsentreres om: – Sentrale tjenesteleveranser – Nord-Norge skal brukes som case i innhenting av best praksis – Arbeid forankres strategisk i Samfunnskontraktarbeidet og SAK-prosesser – Jevnlig kontakt mellom eCampus-teamet sentralt og de syv institusjonene – nå seks inst. (RHU)

4 eCampus Nord Geografisk utfordring – grunnlagsdok. for samfunnskontrakt peker på felles storsatsing innen fleksible studier: – Konsentrasjon av faglige ressurser forutsetter at fleksible studier tilbys utenfor ansvarlig campus – Felles studier utvikler felles studieplaner og differensierte fordypninger – Forutsigbar drift og organisering av støttefunksjoner i regionene (”studiesentre”) – Hver enkelt institusjon tilrettelegger for å være vertskap for hverandres studietilbud – Omforent teknologisk og pedagogisk plattform for fleksible studier

5 RHUs IKT-gruppe IKT-gruppa skal være et samlet koordinerende organ mellom institusjonene i Nord-Norge og eCampus- programmet i UNINETT, og internt i egen institusjon og mellom institusjonene. Gruppa skal sikre at det etableres felles omforente tekniske løsninger ved de ulike campuser som sikrer enkle og gode IKT-verktøy til bruk i undervisning.

6 IKT-gruppa Repr. fra alle institusjonene i Nord-Norge, samt Norgesuniversitetet og UNINETT Ledes av UiN (Geir Hareide Hansen) Oppgaver: – Kontaktledd mot eCampus-teamet, bindeledd mot IKT-miljøene og fag/pedagogikk, bistå i kartlegging av kunnskaper og status, bistå ved uttesting/gi tilbakemelding, bindeledd mot RHU, ressursgruppe på IKT-verktøy og tjenester, arrangere felles samlinger

7 IKT-gruppa Fokusområder: – Opptaks- og streamingprosjekt Distribuerte studio- og auditorieopptak (UiN) Automatiserte og selvbetjente opptak (HiF/UiT) – Fleksibel master i helsefag (UiT) – God praksis (alle) – Kompetanseheving og erfaringsutveksling Møter via Adobe Connect + fysiske møter

8 Campus Helgeland http://campushelgeland.no http://campushelgeland.no

9 Kronikk i Helgeland Arbeiderblad 20.8.2013 – http://paper.opoint.com/?id_site=31815&id_article=52768&code=355– http://paper.opoint.com/?id_site=31815&id_article=52768&code=355 Rana Blad, 20.8.2013 - http://www.ranablad.no/nyheter/article6816673.ecehttp://www.ranablad.no/nyheter/article6816673.ece

10 Rana Blad sitt Temabilag om Campus Helgeland - http://issuu.com/ranablad/docs/tema_campu s_helgela http://issuu.com/ranablad/docs/tema_campu s_helgela

11 Opptak og streaming – ”Distribuerte studio- og auditorieopptak” Minikonkurranse  YiT (nå Caverion) valgt Kostnadsramme: 2,289 mill. kr (fase 1 og 2) – I tillegg: lønn, reise etc. Fase 1 (fullført): – Etablering av studio, kontrollrom og opptaksløsning i auditorium, Campus Bodø Fase 2 (fullført): – Etablering av studio og opptaksløsning i møterom Campus Helgeland, styres fra kontrollrom Campus Bodø Fase 3 (på vent): – Etablering av opptaksløsning i auditorium Campus Helgeland, styres fra kontrollrom Campus Bodø

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Takk for oppmerksomheten! Geir Hareide Hansen Twitter: @geirhaha Blogg: http://iktblogg.uin.nohttp://iktblogg.uin.no


Laste ned ppt "Campus Helgeland og eCampus Nord UNINETT-konferansen 1. – 3. oktober 2013 Geir Hareide Hansen leder KOLT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google