Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier.  Vi dekker en stor geografisk region (Finnmark alene er like stort som Danmark)  Størst andel desentrale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier.  Vi dekker en stor geografisk region (Finnmark alene er like stort som Danmark)  Størst andel desentrale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier.  Vi dekker en stor geografisk region (Finnmark alene er like stort som Danmark)  Størst andel desentrale studenter I UH - sektoren  HIFM har en lang tradisjon Lyd/bilde siden 84 tallet  Streaming siden 2006  Vi ser at slike kurs/utdanninger rekrutterer godt.  Vi mener fleksibilitet er viktig idag og vil være det I større grad I fremtiden.  Finne status og veien videre for HIFM (IKKE OM - MEN HVORDAN)

2 Arbeidsgruppens konklusjon • Nettbasert undervisning – Forelesninger – Rollespill – studentfremlegg • Nettbasert samarbeid – Dagens situasjon

3 Integrasjonskrav/brukerkrav  Fra studio til Kontoret  Sikker tilgang – Feide ?  Brukerne ønsker ikke masse kjekt å ha.....  Plattformuavhengig  Åpen standard  Enkelt brukerne må være selvhjulpen, men hjelpa må ikke være langt unna.

4 Pedagogisk perspektiv -ønsker fra forelesere • Ei hand å holde i.......... – Viktig at den enkelte har et støtteapparat • Ped. Knyttet til IKT etterspørres i større grad – IKT for å støtte opp om bevisste didaktiske valg – Opprettelse av en Ped/IKT støttegruppe. – Klar ledelse:«Dette er noe vi satser på» – Et større fagmiljø på dette område

5 Planer ved HIFM • Webmøter – Elluminate tilgjengelig for alle desentrale kurs •Der det brukes er det positivt •Ser på andre løsninger •Sammensmelte eksisterende og nye løsninger/teknolgier.

6 Blå Linje er eksisterende Rød linje er framtidig behov/mulighet

7 Erfaringer konkret i undervisning • Rene opptak (ankermann på nyheter) – Dette blir veldig fort kjedelig • Opp av stolen - dra inn tavla, gi av deg selv, illustrasjoner, nettlenker, ppt – (variasjon) • De aller fleste ser forelesningene flere enn en gang, repetisjon før eksamen/oppgaveløsning • Problembasert læring / samhandlingsped – Her er det mye å hente • De som har lyktes har engsjerte studenter • Teknologien underbygger en slik ped.

8 Erfaringer konkret i undervisning • Gjenskape det som skjer på forelesningen via straming live og ON-demand – Et for godt tilbud? • Studentene (voksne folk i arbeid) uteble og forelesningen ble avlyst.

9 Råd fra fagansatte om veien videre Mange ansatte etterspør opplæring og kurs. Forslag fra fagansatte er å legge slike kurs på instituttmøter og fag dager hvor oppmøte er godt. Det er viktig å finne frem til motivasjonsfaktorer for å stimulere de ansatte til å ta i bruk ny teknologi. Teknologi basert undervisning bør komme i kombinasjon med tradisjonell on-campus undervisning.

10 Råd fra fagansatte om veien videre Disse fagmiljøene kan tenke seg å være positive ”ambassadører” innenfor andre miljøer hvor det er generell skepsis til å ta i buk ny teknologi. Fagansatte ønsker hjelp/veiledning de første gangene en bruker ny teknologi, spesielt viktig for de som oppfatter dette som vanskelig og ”skremmende”. Opprettelse av en pedagogisk/didaktisk arbeidsgruppe som skal være til støtte for den enkelte fagansatte som ønsker å ta teknologien i bruk.


Laste ned ppt "Hvorfor vurdere av avstandsoverbyggende medier.  Vi dekker en stor geografisk region (Finnmark alene er like stort som Danmark)  Størst andel desentrale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google