Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk Fysisk aktivitet i skolen Konferanse Gardermoen 4. september 2006 Presentasjon av Nettverkets forslag Kompetansehevingspakker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk Fysisk aktivitet i skolen Konferanse Gardermoen 4. september 2006 Presentasjon av Nettverkets forslag Kompetansehevingspakker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk Fysisk aktivitet i skolen Konferanse Gardermoen 4. september 2006 Presentasjon av Nettverkets forslag Kompetansehevingspakker

2 Gardermoen 04.09.06 Hovedmålsetting • Skape økt FA i skolen • Bidra til at flere skoleledere og lærere tar ansvar for økt FA i skolen (ikke bare kroppsøvingslærere)

3 Gardermoen 04.09.06 Målsetting i Nettverkets arbeid • Utvikle kompetansehevingspakker som Uni/HS skal kunne tilby skolen, rettet mot alle lærere • Nettverkets arbeid er ment som en hjelp til Uni/HS • Felles rammeverk for kompetansehevingspakker – lokale tilpasninger

4 Gardermoen 04.09.06 Kompetansehevingspakken • Nettverkets forslag blir tilgjengelig på nett – www.nih.no www.nih.no • Støttedokumenter • Idèbank • Oppdateringer og bidrag – felles ansvar

5 Gardermoen 04.09.06 Kompetansehevingspakken Innhold

6 Gardermoen 04.09.06 Implementering av fysisk aktivitet hver dag i skolen • Bakgrunn; • nasjonale føringer • faglig bakgrunn

7 Gardermoen 04.09.06 Implementering av fysisk aktivitet hver dag i skolen – hva må til? 1. Forankring i planverk i skolen, ansvar og ledelse Med dette menes skoleeiere, skoleledere FA implementeres i den enkelte skoles verdier og planverk - konsensus og forankring i hele personalet Fokus også på skoleeiers ansvar mht skolens uterom (for eksempel Kr.sand)

8 Gardermoen 04.09.06 • a.Kompetanse i skoleledelse og personale i forhold til grunnleggende kunnskaper om betydningen av fysisk aktivitet: • læring • miljø • trivsel • helse (inkl. sosiale ulikheter i helse)

9 Gardermoen 04.09.06 • b. Hva må til? – Kjennetegn ved vellykkede opplegg • tiltakene må forankres i skoleledelsen • tilrettelagt mht. tid, organisering, arealer/rom, utstyr, personale • kunnskap og motivasjon i personalet • elevmedvirkning • eierforhold i lærekollegiet – ansvarliggjøring

10 Gardermoen 04.09.06 b. Hva må til? – forts. • prioritering av tilgjengelige ressurser • ansvarliggjort aktivitet (for lærere og elever) • se mulige samarbeidsparter på egen skole og i nærmiljøet • hver skole må finne sin lokalt tilpassede organiseringsform • se aktivitetstiltak i sammenheng med andre helsefremmende tiltak

11 Gardermoen 04.09.06 2.Elevmedvirkning – i hvilken grad, om hva og hvordan? • se og bruke elevene som ressurs • elevrådet må aktivt bidra • ta utgangspunkt i elevenes behov • viktig med aktivitetstilbud tilpasset de lite aktive elevenes behov • elevmedvirkning i oppgraderinger av uteareal • verktøy for involvering av elever

12 Gardermoen 04.09.06 3.Lærerrollen • fysisk aktivitet som pedagogisk virkemiddel i undervisningen • skape mulighet for aktivitet i undervisningen, gi tid • igangsetter, motivator • positivt med gode rollemodeller (fint om lærere deltar i aktiviteten) • aktivitet tema på foreldresamtalen

13 Gardermoen 04.09.06 4.Aktivitetene • enkle inkluderende aktiviteter • ikke skape vinnere/tapere • det viktigste er ikke hva du gjør men at du gjør noe! • aktiv skolevei

14 Gardermoen 04.09.06 5.Aktuelle samarbeidsparter • FAU og øvrige foreldre • skolehelsetjenesten • øvrig personale (vaktmester, SFO) • nærliggende skoler • frivillige og offentlige organisasjoner og institusjoner • ungt entreprenørskap

15 Gardermoen 04.09.06 6.Nyttige lenker • www.uterin.salten.no www.uterin.salten.no • www.Skogkurs.no - Lære med skogen www.Skogkurs.no • http://ressursverksted.utdanning.no http://ressursverksted.utdanning.no • www.lff.no www.lff.no • www.skolenettet.no www.skolenettet.no • www.frukt.no www.frukt.no • http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overvie w.aspx?id=12044 - FA og måltider i skolen http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_Overvie w.aspx?id=12044

16 Gardermoen 04.09.06 Nyttige lenker mm. – forts. • www.1-2-30.no www.1-2-30.no • Hans Kristian Bakke: "Resept for et sunnere Norge - barna først!" • Roald Bahr: "Mot et aktivitetsfiendtlig samfunn" • Ingrid Høye: "Skoledag med høy puls - motvekt til overvekt • Helse- og omsorgsdepartementets handlingsplan :"Sammen for fysisk aktivitet” • www.sparkpe.org www.sparkpe.org

17 Gardermoen 04.09.06 Nyttige lenker mm. – forts. • www.nasjonalforeningen.no - Petter Puls www.nasjonalforeningen.no • www.friluftsrad.no – Aktivitetspermer www.friluftsrad.no • www.frifo.no www.frifo.no • www.turistforeningen.no – Barnas turlag www.turistforeningen.no • www.bunkeflomodellen.com - svensk modell www.bunkeflomodellen.com • www.ihv.dk – dansk idèbank www.ihv.dk

18 Gardermoen 04.09.06 NB! Husk at dette må ivaretas også i Lærerutdanningen!

19 Gardermoen 04.09.06 Innspill?

20 Gardermoen 04.09.06 Utfordringer: • Lærere er ledere som er vanskelige å lede.... Vil ikke la seg lede til noe de ikke brenner for selv. • Være tålmodig nok!! Det kan festes grep som gir effekt: For eksempel reise vekk for å gi tid til å lage planer!! Være strategisk over tid. Velge noen små grep som gjør det litt bedre • Det fordrer lærere som har god nok kompetanse å drive en god undervisning ut fra det foreliggende plandokument (LP06) Friheten i valg av metode og konkretisering av målene vil gjøre det vanskelig å drive en god nok kroppsøvingsundervisning • Det er ikke synlig nok i plandokument at fysisk aktivitet er viktig og det er ikke forskriftsfestet / lovpålagt daglig fysisk aktivitet. Kutt i frie aktiviteter og elevenes valg gjør det sannsynlig at elevene får mindre kroppsøving nå enn før. • Det følger ikke tilstrekkelig med pålegg og ressurser til at det skal bli resultater!!!!


Laste ned ppt "Nettverk Fysisk aktivitet i skolen Konferanse Gardermoen 4. september 2006 Presentasjon av Nettverkets forslag Kompetansehevingspakker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google