Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cafédialog – elevmedvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cafédialog – elevmedvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Cafédialog – elevmedvirkning

2 Formål med Cafedialog Gi elevene kunnskap om og ferdigheter i hvordan elevmedvirkning kan fungere i praksis på Horten videregående skole Et verktøy for dialog Bidra til å skape felles fokus og felles forståelse Stimulere til kreativ problemløsning og nye innfallsvinkler Skape eierskap til ideer

3 Kjøreregler Vær åpen Vis respekt Lytt til hva andre har å si
Alle ideer og innspill er tillatt Bygg videre på andres idéer Tillat uenighet Vestfold is the smallest and most densely populated county in Norway (except from Oslo and Akershus) The migration to Vestfold is large. The number of inhabitants have increased every year since The growth is more than the national average. Reason: positive natural growth, net migration from other parts of the country and increased labour mobility. Attractive as place for living: location, possibilities for commuting, large population, climate (seen with Norwegian eyes..) growth in work possibilities, urban qualities

4 Cafémetode Klassen deles inn i 3 – 6 grupper som grupperer seg på hvert sitt cafebord. Rommet organiseres med cafébord som dekkes til med papirduk / plansje til å skrive på. Hver gruppe velger en cafévert . Gruppen får en oppgave, og skriver ned sine svar på caféduken. Cafébord min Cafébord min Cafébord min Cafébord min Cafébord min I starten velger hver gruppe en cafévert, som sitter fast på gruppens cafébord hele økta. Alle andre gruppedeltakere skal i løpet av dialogen ha vært innom samtlige cafébord. Når du som elev får beskjed om å endre cafébord, sett deg ned der det er ledig – og der du ikke har vært før! Arbeidet fra den enkelte gruppe presenteres for hele klassen. Samarbeidsgruppa får ansvar for å utarbeide en oppsummering av arbeidet som legges fram for klassen i en klassens time. These are our ambitions: Work life: achieve better balance in the labour market with a broad offer of workplaces comprising businesses with success in a globalized, knowledge based economy Environment: protect nature- and cultural environmental qualities as a foundation for settlement, identity, recreation, attraction and business development Public health and well being: improved public health through strengthened welfare end more equal social distribution The strategies are solved in a large partnership where the participants are municipalities, company organisations, labour union, regional college, business development agency, labour force authorities, regional state administration in addition to the county

5 Cafévertens oppgave Fungere som igangsetter
Sørge for at gruppen fokuserer på temaet Sørge for at alle skriver ned det de sier (skrives rett på papiret som ligger på bordet) Ved rotering, informere de nyankomne til bordet om hva som er blitt diskutert av gruppen før (kort) Sørge for at hver person som vil si noe blir hørt i løpet av den tiden gruppen har til disposisjon Følge med – og holde gruppen orientert om tiden ved hvert besøk Sørge for at oppsummeringen skrives ned når alle er tilbake ved sitt opprinnelige bord Strategic goals: (from our annual budget) Regional development: Vestfold county shall make Vestfold an outstanding county, innovative and by that attract and retain people and companies willing to invest time, capital and engagement in the development of the future of the region Service delivery: Vestfold county shall deliver services cost effectively and with a quality equalling the best of comparable producers Development of democracy: Vestfold county shall establish arenas and feedback canals that makes it possible to invite different target groups to dialogue about future development and involve service users in improvement work in the different service fields

6 Oppsummering: 30 min Alle er nå på sitt opprinnelig bord:
Velg inntil 3 tiltak som er viktigst Hvilke hindringer er det for gjennomføring? Hvordan følge opp dette? Hvem har ansvar – og hva skal til? Skriv ned!

7 Vår visjon - Kunnskap gir muligheter

8 Vårt felles verdigrunnlag
Læring Medvirkning Utvikling

9 Husregler Vi møter presis til timene.
Vi har PC’n lukket når timen begynner. Vi holder fokus på faget i timene. Vi spiser ikke i timene. Vi rydder alltid opp etter oss.

10 Temaer – tema til diskusjon som fordeles pr bord
Hvordan praktiseres god møteteknikk? Bli enige om enkle kjøreregler for klassen. Hvordan skal en god tillitselev opptre og hva er hans viktigste oppgaver? Hvordan skal en godt fungerende samarbeidsgruppe jobbe, og hva er viktig for at den skal lykkes i sitt arbeid? Hva betyr elevmedvirkning, og hvordan kan vi praktisere elevmedvirkning i skolehverdagen? Nevn eksempler på ulike tema som elever og lærere kan ta opp i klassens time. Hva skal til for at klassens time oppleves som meningsfylt for alle? Hvilke kjøreregler ønsker klassen å ha som sine egne regler i tillegg til husreglene? Hva skal til for at dette gjennomføres av alle, både elever og lærere? List opp skolens husregler. Hva skal til for at disse gjennomføres av alle, både elever og lærere? List opp ulike undervisningsmetoder og diskutere hvilke metoder som er egnet i ulike situasjoner og hvilke metoder som kan gi elevene størst læringsutbytte. Studer skolens retningslinjer for prøveavvikling. Hva skal til for å sikre lik praksis? Kom med flere forslag!


Laste ned ppt "Cafédialog – elevmedvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google