Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårt Lokalsamfunn En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårt Lokalsamfunn En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårt Lokalsamfunn En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn

2 Vårt Lokalsamfunn Et program tilrettelagt av Ungt Entreprenørskap for å fremme entreprenørskap i utdanning.

3 Rammer for programmet •Omfang: 5 temaer à ca. en time •Gjennomføres av ekstern veileder i samarbeid med klassens lærer •Tilrettelagt for 3.-4. trinn

4 Programmet er basert på elevaktivitet

5 Hva lærer elevene? •Elevene oppdager hvordan mennesker, lokalt næringsliv og offentlige tjenester påvirker hverandre i et lokalsamfunn. •De vurderer forskjellen på behov og ønsker og hvordan man kan påvirke sine omgivelser gjennom engasjement og demokratiske prosesser

6 Emner som berøres •Hva er et lokalsamfunn •Skille mellom behov og ønsker •Næringsvirksomhet og yrkesgrupper •Offentlige tjenester og yrkesgrupper •Demokratiske prosesser •Skatter •Hvordan penger sirkulerer

7 5 arbeidsøkter 1.Lokalsamfunnet 2.Hva skal vi gjøre med den tomme butikken 3.Bygge et lokalsamfunn 4.Myndigheter og skatter 5.Hvordan penger sirkulerer

8 Forberedelser til gjennomføring •Forankre programmet på skolen og hos ekstern veileder, partnerskapsavtale. •Skolering av ekstern veileder og lærer, ca. 3 time. •Bli enige om ”spillereglene i klasserommet •Kort forberedelse før hver økt. Gå gjennom sjekkliste s. 3 i veilederheftet

9 Første økt Lokalsamfunnet Elevene jobber kreativt med å fylle lokalmiljøet illustrert på plakaten med liv. De identifiserer yrkesgrupper, næringsvirksomhet og offentlige tjenester og sammenligner med deres eget lokalmiljø med det på plakaten.

10 Elevene skal kunne: •fortelle hva et lokalsamfunn er •identifisere folk, butikker, og annen aktivitet i et lokalsamfunn •se forskjeller og likheter mellom lokalsamfunnet på plakaten og sitt eget.

11 Andre økt Hva skal vi gjøre med den tomme butikken? Elevene jobber med problemløsing i forhold til hva de skal bruke et tomt butikklokale til. Gjennom ulike prosesser skal de i fellesskap komme fram til det beste forslaget ut fra lokalsamfunnets behov

12 Elevene skal kunne: •beskrive hva slags butikker og serviceinstitusjoner som er viktig for et godt lokalsamfunn •samarbeide i grupper om å løse et problem •lytte til andre og kunne presentere argumenter på vegne av flere •lære seg betydningen av å stemme for å avgjøre et problem

13 Tredje økt Bygge et lokalsamfunn Elevene jobber i grupper på 4-5 Personer med å bygge opp sitt eget lokalsamfunn. De må gjøre prioriteringer i forhold til hva de mener er viktige å ha med, å begrunne dette overfor klassen.

14 Elevene skal kunne: •beskrive viktige elementer i et lokalmiljø •være bevisst på forskjellen mellom ønsker og behov for hva vi trenger. •jobbe sammen om å bygge opp et lokalsamfunn •se at det de har bygget opp, representerer nødvendige elementer i et ordentlig lokalsamfunn

15 Fjerde økt myndigheter og skatter Elevene finner forskjellen mellom to versjoner av et lokalsamfunn. I det ene mangler det flere offentlige ansatte. Gjennom et lite rollespill skal de finne ut hvordan offentlig ansatte lønnes gjennom det som betales inn av skatt.

16 Elevene får bevissthet om: •Statens og kommunens betydning for lokalsamfunnet. •Nødvendigheten av å betale skatt. •Konsekvensene av at det ikke betales skatt og hvordan et lokalsamfunn kunne sett ut dersom ikke det offentlige tok ansvar.

17 Femte økt Hvordan penger sirkulerer Gjennom rollespill viser elevene hvordan penger sirkulerer i en lokal økonomi. De viser hvordan man er gjensidig avhengig av hverandre og at det er lurt å spare litt til uforutsette ting. Økten avsluttes med en oppsummering av hva de har lært gjennom hele programmet.

18 Elevene skal kunne: •Forstå hvordan penger sirkulerer •Verdsett nødvendigheten av at folk, næringsliv og lokale myndigheter jobber sammen for å få et godt lokalsamfunn •Forstå nødvendigheten av å spare, ikke bare bruke •Ha forståelse for konsekvensene for et lokalsamfunn hvis ikke folk og lokalt næringsliv sammen får penger til å sirkulere

19 Attest Hver elev får utdelt attest for god gjennomført arbeid med programmet Vårt Lokalsamfunn

20 Til slutt •Ekstern veileder og lærer fyller ut evalueringsskjema. •Diskuter mulighetene for å gjennomføre samme programmet neste skoleår for en ny elevgruppe.

21 Suksessfaktorer •Informasjon i god tid. •Partnerskapsavtale •Entreprenørskap forankret i skolens virksomhetsplaner •Elevaktiviteter knyttet til lokalsamfunnet mellom øktene med ekstern veileder

22 En takk til Young Enterprise, United Kingdom for å ha gitt oss rammene for utvikling av dette programmet. Lykke til! Hilsen Ungt Entreprenørskap


Laste ned ppt "Vårt Lokalsamfunn En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalsamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google