Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er audit? Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke tilfredstillende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er audit? Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke tilfredstillende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er audit? Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke tilfredstillende eller utilfredstillende forhold Kollegabasert læring (”granskning”) Kan være prosedyrerettet eller personrettet

2 Forutsetninger for audit
”Granskningen” må skje frivillig Fordel med lik yrkesgruppe Positiv holdning til å bli ”gransket”. Feil eller mangler må sees som en ressurs for forbedring

3 Hvorfor bruke audit? Det stimulerer til kvalitetsutvikling både hos den som blir gransket og hos de som gransker Å vite at man vil få besøk vekker ofte refleksjoner og bevissthet i forhold til egne arbeidsforhold Deltakerne får ideer og forslag til forbedring fra hverandre

4 Hvorfor bruk audit?, fortsettelse
Å få vite at visse deler av virksomheten fungerer bra, gjør at man kan rette innsatsen til forbedring på andre deler Det blir lettere å sette seg mål for eget arbeid når man har sammenlignet seg med andre Diskusjon mellom kollegaer er stimulerende og viktig for egenutvikling

5 Prosedyrerettet audit Steg 1 - Beslutning
Det må skapes kontakt mellom de som ønsker å delta 3 enheter er optimalt i forhold til planlegging og gjennomføring Dersom man ønsker å sammenligne like problemstillinger er det best med samme type skole ( for eksempel ungdomsskole)

6 Steg 2 - Forberedelser Man må sammen forberede hvordan kollegagranskningen skal foregå - hva man vil granske og hvilke opplysninger som evt. skal samles inn før besøket Innsamlet data skal evt. sendes til de som skal granske noen uker før besøket Dette gjør at tiden kan brukes mer effektivt under selve besøket

7 Steg 3 - Besøket Beregn ca. en halv arbeidsdag Diskutere/observer den/de problemstillingene dere ble enige om å granske Skriv ned notater fra besøket

8 Steg 4 - Sammenligning av resultat
De som har vært på besøk skal komme sammen å diskutere inntrykk og resultater fra besøket. Og sammenligner det med egne skoler. Forsøk å identifisere det som er ekstra bra og det man ønsker å forbedre Er den besøkte enheten ut i fra et kvalitetssynspunkt, bedre, like bra eller dårligere enn egene skoler

9 Steg 5 - Utveksling av resultat
Beregn en halv dags arbeidstid Alle møtes for å diskutere resultatet Resultatet er de besøkendes oppfatning og bare et diskusjonsgrunnlag Bevisstgjøring Man tvinges til å ta stilling til hva god kvalitet egentlig er Det er den besøkte enheten som eier resultatet

10 Personlig/kollegial audit
Observere en kollega i samhandling med en bruker Her er bruker tilstede, viktig å innhente tilatelse Viktig å påpeke at arbeidet kan drives fremgangsrikt på ulike måter Vanskelig å lage en mal på hvordan man arbeider rett og galt

11 Eksempel Forarbeid: Ønsker en å se på konkrete problemstillinger eller ønsker man å se på det generelle? Forslag til hva som generelt kan observeres og senere diskuteres: Miljø, venterommet, ventetiden, informasjonsmateriell,anonymitet?

12 Eksempel, fortsettelse.
Samtalen, samtalerommet, forstyrrelser, uformell dialog, kommunikasjon verbal og nonverbal, nøkkelspørsmål, rom for vanskelige spørsmål? Undersøkelsen, informasjon om us., formålet, adekvat, beskjed om resultat, videre utredning?

13 Selve besøket. Observatøren følger for eksempel jordmor, fra en konsultasjon starter til den er avsluttet. ”Flue på veggen” Video kan være et alternativ

14 Avslutning: Diskusjon av dagens opplevelser og erfaringer. Alle kommer med innspill Fører det til forandringer i arbeidsmåte og rutiner? I samarbeid diskutere om det er ønskelig med videre oppfølging


Laste ned ppt "Hva er audit? Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke tilfredstillende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google