Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hva er audit? n Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen n Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hva er audit? n Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen n Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hva er audit? n Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen n Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke tilfredstillende eller utilfredstillende forhold n Kollegabasert læring (”granskning”) n Kan være prosedyrerettet eller personrettet

2 2 Forutsetninger for audit n ”Granskningen” må skje frivillig n Fordel med lik yrkesgruppe n Positiv holdning til å bli ”gransket”. Feil eller mangler må sees som en ressurs for forbedring

3 3 Hvorfor bruke audit? n Det stimulerer til kvalitetsutvikling både hos den som blir gransket og hos de som gransker n Å vite at man vil få besøk vekker ofte refleksjoner og bevissthet i forhold til egne arbeidsforhold n Deltakerne får ideer og forslag til forbedring fra hverandre

4 4 Hvorfor bruk audit?, fortsettelse n Å få vite at visse deler av virksomheten fungerer bra, gjør at man kan rette innsatsen til forbedring på andre deler n Det blir lettere å sette seg mål for eget arbeid når man har sammenlignet seg med andre n Diskusjon mellom kollegaer er stimulerende og viktig for egenutvikling

5 5 Prosedyrerettet audit Steg 1 - Beslutning n Det må skapes kontakt mellom de som ønsker å delta n 3 enheter er optimalt i forhold til planlegging og gjennomføring n Dersom man ønsker å sammenligne like problemstillinger er det best med samme type skole ( for eksempel ungdomsskole)

6 6 Steg 2 - Forberedelser n Man må sammen forberede hvordan kollegagranskningen skal foregå - hva man vil granske og hvilke opplysninger som evt. skal samles inn før besøket n Innsamlet data skal evt. sendes til de som skal granske noen uker før besøket n Dette gjør at tiden kan brukes mer effektivt under selve besøket

7 7 Steg 3 - Besøket n Beregn ca. en halv arbeidsdag n Diskutere/observer den/de problemstillingene dere ble enige om å granske n Skriv ned notater fra besøket

8 8 Steg 4 - Sammenligning av resultat n De som har vært på besøk skal komme sammen å diskutere inntrykk og resultater fra besøket. Og sammenligner det med egne skoler. n Forsøk å identifisere det som er ekstra bra og det man ønsker å forbedre n Er den besøkte enheten ut i fra et kvalitetssynspunkt, bedre, like bra eller dårligere enn egene skoler

9 9 Steg 5 - Utveksling av resultat n Beregn en halv dags arbeidstid n Alle møtes for å diskutere resultatet n Resultatet er de besøkendes oppfatning og bare et diskusjonsgrunnlag n Bevisstgjøring n Man tvinges til å ta stilling til hva god kvalitet egentlig er n Det er den besøkte enheten som eier resultatet

10 10 Personlig/kollegial audit n Observere en kollega i samhandling med en bruker n Her er bruker tilstede, viktig å innhente tilatelse n Viktig å påpeke at arbeidet kan drives fremgangsrikt på ulike måter n Vanskelig å lage en mal på hvordan man arbeider rett og galt

11 11 Eksempel n Forarbeid: Ønsker en å se på konkrete problemstillinger eller ønsker man å se på det generelle? n Forslag til hva som generelt kan observeres og senere diskuteres: n Miljø, venterommet, ventetiden, informasjonsmateriell,anonymitet?

12 12 Eksempel, fortsettelse. n Samtalen, samtalerommet, forstyrrelser, uformell dialog, kommunikasjon verbal og nonverbal, nøkkelspørsmål, rom for vanskelige spørsmål? n Undersøkelsen, informasjon om us., formålet, adekvat, beskjed om resultat, videre utredning?

13 13 Selve besøket. n Observatøren følger for eksempel jordmor, fra en konsultasjon starter til den er avsluttet. ”Flue på veggen” n Video kan være et alternativ

14 14 Avslutning: n Diskusjon av dagens opplevelser og erfaringer. Alle kommer med innspill n Fører det til forandringer i arbeidsmåte og rutiner? n I samarbeid diskutere om det er ønskelig med videre oppfølging


Laste ned ppt "1 Hva er audit? n Et redskap for å stimulere og fremme kvalitetsutviklingen n Audit innebærer et tilbakeblikk/vurdering av et hendelsesforløp for å avdekke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google