Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avsluttende prosjekt- oppgave på 10. trinn. Bakgrunn  I L97 legges det stor vekt på prosjektarbeid som arbeidsmetode (L97 s.77). Her heter det bl.a.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avsluttende prosjekt- oppgave på 10. trinn. Bakgrunn  I L97 legges det stor vekt på prosjektarbeid som arbeidsmetode (L97 s.77). Her heter det bl.a."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avsluttende prosjekt- oppgave på 10. trinn

2 Bakgrunn  I L97 legges det stor vekt på prosjektarbeid som arbeidsmetode (L97 s.77). Her heter det bl.a. at: ”Siste året i grunnskulen skal elevane gjennomføre ei prosjektoppgåve, som skal vurderast skriftleg”

3 Formål  Den avsluttende prosjektoppgaven skal gi elevene anledning til å vise den kompetansen de har utviklet ved å arbeide med prosjekt i løpet av grunnskolen.

4 Tidsramme  Oppgaven er en del av skolens årsplan. Det anbefales at det settes av 20 – 30 timer til gjennomføring av oppgaven.

5 Faglig innhold  Innholdsmessig skal oppgaven ligge innenfor rammene av læreplanverket.  Til vanlig er oppgaven tverrfaglig, men den kan også gjennomføres innenfor ett fag.

6 Tema  Lærere og elever bør i fellesskap finne fram til overordna tema for prosjektoppgaven.  Elevene velger selv deltema og formulerer problemstilling.

7 Grupper  Det anbefales at den avsluttende prosjektoppgaven gjennomføres i samarbeid mellom elever eller i grupper som skolen setter sammen, etter kriterier den har erfaring med.

8 Veiledning  Trinnets lærere veileder elevene i arbeidet med oppgaven.

9 Produkt  Oppgaven skal resultere i et ferdig produkt, et konkret resultat eller en praktisk løsning, som gjerne kan inneholde praktiske eller kreative element.  Elevene velger produkt, formidling og presentasjon innenfor de rammene skolen kan tilby.  Elevene kan levere skriftlig rapport eller mappe. Prosjektoppgaven formidles og presenteres, til vanlig for klassen.

10 Vurdering  Prosjektarbeidet skal ikke vurderes med karakter.  På elevens vitnemål skal det stå at eleven har gjennomført en avsluttende prosjektoppgave og hva temaet har vært.  Eleven skal også ha en skriftlig vurdering uten karakter.

11 Slik gjør vi det på Hoeggen skole  Siden ett av skolens satsingsområder er kultur, er det hos oss naturlig å knytte den avsluttende prosjektoppgaven til kulturbegrepet.  Vi ønsker at oppgaven skal ha en estetisk dimensjon. Slik prøver vi å videreføre noe av det positive fra fjorårets kulturfag.

12 Produkt  Dere oppfordres til å ta i bruk drama/musikk/film/bilde/dans der dette er naturlig.  Det er et krav at oppgaven skal se ryddig og pen ut, med gode illustrasjoner.  Oppgaven skal ha følgende form:  Forside  Forord  Innholdsfortegnelse med sidehenvisning  Hoveddel  Kildehenvisning

13 Utvidelse av andre oppgaver  Dere skal i løpet av året gjennomføre flere fordypningsoppgaver i ulike fag:  Kunst og håndverk  Musikk  KRL  Norsk  Etter nærmere avtale kan disse besvarelsene utvides til å bli deres avsluttende prosjektoppgave. Dette har de siste årene særlig vært aktuelt i faget kunst- og håndverk.

14 Tid  Det settes av tid til å jobbe med oppgaven på skolen. Dere kan velge å bruke SEV-uka til dette arbeidet forutsatt at det plassmessig ligger til rette for dette på skolen.  Dere må imidlertid regne med å bruke en god del tid hjemme til å jobbe med oppgaven.

15 Grupper  Dere kan i arbeidsprosessen jobbe i grupper, men dere skal levere en individuell besvarelse, og får individuell vurdering av oppgaven dere leverer.

16 Forslag til emner:  Kald krig  Cubakrisen  Vietnamkrigen  Valg/valghistorie  Energi  Oldtidens religioner/mytologi

17 Emner, forts:  Dans/sang/teater  Tradisjoner og mystikk  Samfunnsutvikling og konflikter  Motor/motorsykkel/bil  Raser/rasekonflikter (Ku Klux Klan)

18 Dere har altså følgende valg:  Dere kan velge å UTVIDE en av fordypningsoppgavene dere skal skrive i følge årsplanen.  Dere kan skrive en oppgave I TILLEGG til fordypningsoppgavene dere skal skrive i følge årsplanen.  I begge tilfeller skal dere jobbe etter prosjektarbeidsmetoden.


Laste ned ppt "Avsluttende prosjekt- oppgave på 10. trinn. Bakgrunn  I L97 legges det stor vekt på prosjektarbeid som arbeidsmetode (L97 s.77). Her heter det bl.a."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google