Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Finnmark – der sola aldri går ned....

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Finnmark – der sola aldri går ned...."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Finnmark – der sola aldri går ned....
Vivi Brenden Bech Klinikksjef

2 Helse Finnmark – der sola aldri går ned....
Visjon Helse Finnmark skal være trygghetsbasen for befolkningen i Finnmark. Vi skal yte spesialisthelsetjenester av høy faglig kvalitet kjennetegnet ved respekt, åpenhet og tilgjengelighet. Verdigrunnlag Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: Respekt åpenhet tilgjengelighet

3 Tjenestetilbud Klinikk Hammerfest
Generell kirurgi - funksjonsfordeling vedr cancer - ØNH. Ortopedi - Helse Finnmarks ortopedisenter for elektiv og akutt ortopedi Indremedisin - Kardiologi, generell indremedisin. Geriatrisk enhet. Pediatri m/barnehabilitering for hele foretaket - Nyfødtavdeling Gynekologi/obstetrikk, risikofødsler ned til uke 32 Akuttmedisin- Internt: Anestesi, Intensiv nivå II, operasjon. Akuttmottaket, integrert legevakt med Hammerfest og Kvalsund kommune. Skaderegister. Overgrepsmottak er etablert. Eksternt:, luftambulanse,(2 fly i Alta), redningshelikopter (1 Lakselv)

4 Tjenestetilbud klinikk Hammerfest
Dagbehandling/poliklinikk: Kreft, hud/lysbehandling, fundusfoto, diabetes, ernæringsfysiolog, dialyseenhet. Ambulerende spesialister fra UNN til Hammerfest: øyelege, revmatolog, nevrolog og nefrolog Kliniske støtteavdelinger: Røntgen, medisinsk biokjemi og blodbank og fysio/ergoterapiavdelingen. Lærings – og mestringssenter – under oppbygging. Hammerfest sykehus 1940 Fra yrkesorienteringsmessen i Hammerfest i 2005

5 Senger Hammerfest – årsverk klinikken
Kirurgi/ ortopedi: 26 (13/13) Indremedisin: 42 hvorav 4 i geriatrisk enhet Gynekologi/føde: 16 (6/10) Pediatri: 11 Pasienthotellsenger: 14 (fordelt med/kir/ort/gyn/føde) Tekniske senger Kuvøse: 3 Dialyse: 4 Dagkirurgi: 8 Intensiv: 15 Årsverk 420 (totalt med stab/støtteavdelinger ca 520) Barents Rescue 2005

6 FOU – virksomhet - doktorgradsprosjekter Eget forskningsstyre
Budsjett på 1,8 mill pr år, Kontaktperson Marianne S. Næss, FFU-avd. Prosjekt Innkomst-CTG: En vurdering av testens nytteverdi som screening for føtal distress i fødselsforløpet. Betydningen for jordmødre i deres daglige arbeide. Hvordan testen tolkes i forskjellige sammenhenger. Dr.gradsavhandling jordmor Ellen Blix, fødeavdelingen Hammerfest sykehus, avlagt 2006. Postdoktorprosjekt- forskning med fokus på normale fødsler. v/jordmor Ellen Blix, fødeavdelingen Hammerfest sykehus, 2007. "Training of multiprofessional medical teams". Dr. gradsprosjekt v/avdelingsoverlege akuttavdelingen Hammerfest sykehus/ førsteamanuensis II UiTø¸ Torben Wisborg. Disputas i Hammerfest 30. mai 2008

7 Klinikkens skjulte verdier
Dr.gradsprosjekt v/Kari Milch Agledahl, doktorgradsstipendiat Helse Finnmark, Hammerfest. Planlagt disputas desember 2010. ”Vaginal misoprostol for cervical ripening before outpatient hysteroscopy: a randomised placebo-controlled trial”. Dr. gradsprosjekt overlege v/ Kevin Sunde, gynekologi/føde avdeling. Disputas avviklet desember 2009. Bekkenbunnsstrukturer, endringer i svangerskap og ved inkontinens. En ultralydstudie”. Dr. gradsprosjekt overlege v/Ingrid Petrikke Olsen, gynekologi/føde avdeling, Hammerfest sykehus. Disputas 2010/2011 ”Gir Aktivitetsskolen i Hammerfest organisert for barn med fedme og deres familier bedre behandlingsresultater enn dagens behandlingstilbud i barnepoliklinikken”. Dr.gradsprosjekt v/ overlege Ane Kokkvold, barneavdelingen, Hammerfest sykehus. Andre prosjekter ”Flysykepleiers rolle i prehospital medisin”. v/ anestesisykepleier/flysykepleier Grete Bru, akuttavdelingen (luftambulansen).


Laste ned ppt "Helse Finnmark – der sola aldri går ned...."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google