Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operasjonsplanlegging Ringerike Sykehus HF Torild Foss Aspevoll May Janne Botha Pedersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operasjonsplanlegging Ringerike Sykehus HF Torild Foss Aspevoll May Janne Botha Pedersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Operasjonsplanlegging Ringerike Sykehus HF Torild Foss Aspevoll May Janne Botha Pedersen

2 Målsetting optimalbruk av operasjonsressursene. Pasienten skal oppleve: •bedre forutsigbarhet •fastsatt tidspunkt for ø-hjelp •elektive pasienter skal opereres som avtalt •unngå strykninger •rask tilgjengelighet for tjenestene •redusert risiko for komplikasjoner Effekter for sykehuset vil være: •planlegging av prosessene ut fra faktisk ressurs- og pasienttilgang •strukturert planlegging med klare ansvarslinjer •års - og kvartalsplanlegging •god økonomistyring som ivaretar helhet •jevn arbeidsbelastning – gøy på jobb •sikre pasienttilgang •effektiv utnyttelse av ressursene •bedre samhandling •god forutsigbarhet i arbeidssituasjonen •unngå strykninger

3 Hvem har ansvar for operasjonsplanlegging ? •Obligatoriske deltakere: -fagsjef kir/ort/gyn, avdelingsleder operasjon, inntakskontor og ass.avdelingssjef AMS. (Operativt lederteam operasjon) •Seksjonsledere sengetun (ved behov) •avdelingssjef AMS •Hver torsdag – 30 – 45 min

4 Ressurs disponering •Ressursdisponering på bakgrunn av årsplan •Fordeling av operasjonskapasitet •Turnusplaner spl. og leger •Legenes tjenesteplan mht. opr.aktivitet er definert og tilgjengelig. •Endringer med konsekvenser for operasjonsdrift meldes til leder av lederteam.

5 Operasjon MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG Team OrtGynTurKir TannGynOrtØnh.KirOrtGynOrt GynTurKirKir/ Ort-øhj TannGynOrtØnh/ scopier KirOrtKir (lett)Ort Kir B MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG KirOrt8/10 Gyn5/10 KirOrt 2/10 Ort5/10 Ort 8/10= 8 av 10 dager 2/10= 2 av 10 dager 5/10= 5 av 10 dager Fordeling av ressurser operasjon

6

7 Ukentlig møte 14 dagers intervall •14. dager intervaller Justering – •Inntakskontor lager utkast til operasjonsprogram for min. 14. dager. Kritiske faktorer: •Ø-hjelp – akutte skader, cancer operasjoner som kommer til i perioden •Inngrep avhenging av spesiell operatør – må planlegges lengre enn 14.dager •Pasienten ikke utredet til operasjon, ulike vurdering fra lege til lege •Utstyrskollisjoner •Sengekapasitet med/kir klinikk •At planleggingsrutinene ikke blir overholdt •Disiplin tjenesteplaner – 1 mnd.

8 Melding til operasjon elektive og innlagte pasienter •Alle elektive og innlagte pasienter som skal settes på operasjonsprogrammet skal meldes til inntakskontoret. •Melding til operasjon – ø- hjelps pasienter •Melding ø-hjelp: •Pasienten meldes til operasjonsavdelingen og til vakthavende anestesilege (call 1500). På dagtid hverdager frem til kl. 14.30 fortrinnsvis direkte til en av anestesilegene som er på operasjonsavdelingen (callingnr fås av koordinator i ”bua”). •Ingen pasient settes opp til operasjon uten at ansvarlig operatør er navngitt. •Tiltenkt operatør skal informeres av legen som gir meldingen. •Operatør skal undersøke og informere pasienten før operasjon. •Det er navngitt operatør som er ansvarlig for å rapportere videre til sekundærvakt eller tertiærvakt dersom inngrepet må flyttes over til vakttid. •Vakthavende sekundærvakt har ansvar for å informere på morgenmøtet om hvilke pasienter som er meldt til operasjon og som ikke er operert. •Ved endring av neste dags planlagte operasjonsprogram, og dersom første planlagte inngrep ikke kan startes pga ø-hjelp, skal tertiærvakt informeres og være ansvarlig for endringen. •Ved endringer må anestesilege, vakthavende anestesisykepleier og operasjonssykepleier informeres. •Operasjonsavdelingen gir beskjed til intensivavdelingen.


Laste ned ppt "Operasjonsplanlegging Ringerike Sykehus HF Torild Foss Aspevoll May Janne Botha Pedersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google