Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Norsk Ergoterapeutforbund 22.-23.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Norsk Ergoterapeutforbund 22.-23."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Norsk Ergoterapeutforbund sept.2011 Fritz Solhaug rådgiver

2 Bakgrunn Altamodellen
Kombinasjon av befolkningsstørrelse og avstand til sykehus Alta Helsesenter (1977, 2000) er fundamentet for Altamodellen Visjonen var å skape en fysisk fellesarena for helse- og sosialetjenester i kommunen og HF.

3 Bakgrunn forts. Ved hjelp av teknolog og organisering kan det tilbys tjenester og kompetanse som Alta kommune ikke alene kan opparbeide. Brukernes behov settes i sentrum Motvirke sentralisering ved å dra nytte av sentrale fagmiljø Modellen viser hvordan man flytter informasjon, tjenester og spesialister til et sted nær pasienten, ikke omvendt

4 Finnmark Troms Avstand til sykehus -Hammerfest 140 km -Tromsø 430 km
Alta Lakselv Hammerfest Vadsø Kirkenes Kautokeino Finnmark Troms Nordkapp Alta kommune Loppa Kvænangen Avstand til sykehus -Hammerfest 140 km -Tromsø km -Kirkenes 540 km

5

6

7 Samhandlingsrelatert aktivitet
Sykestua Fødestua Diabetesteam Spesialistpoliklinikken Private spesialister DPS/BUP Kompetanseutveksling

8 Sykestua 16 sykestuer i Finnmark 1-9 senger, totalt 40 Tilbud Alta:
- dialyse - cytostatika - røntgen - televisitter - dagbehandling Tidligere hjemlet i sykehusloven Alta

9 Sykestua Daglig legevisitt - 4 timer Støtte av indremedisiner HF
Pasienter som ellers måtte være på sykehus Delt finansiering IKT som verktøy Finansieringsprosjekt fra 2009 Sykestueprosjekt fag “Intermediærløsning”- samhandling

10 Sykestua - pasientgrupper
Tidlig tilbakeførte pasienter fra sykehus Kreftpasienter under aktiv behandling Geriatriske pasienter Rehabiliteringspasienter som et alternativ til forlenget sykehusopphold Rehabilitering Opptaksmøtes rolle Observasjon av akutte sykdommer (asma-kols- hjerteproblemer etc)

11 Dialysepasient i Alta - nefrologer i Tromsø
Dialysepasient i Alta - nefrologer i Tromsø. ”Visitt” via videokonferanse Siden 90 tallet 3 stoler Bruk av lyd/bilde med ukentlige visiter skaper trygghet hos pasienten, “lett” å spørre nefrolog på UNN

12 Fødestua Ca 300 gravide pr år 100 fødsler Alta - selekterte
Barselopphold Faglig ansvar i foretaket Fullfinansiert av HF Tilbud til ungdom UHS

13 Diabetesteam En fastlege faglig ansvarlig 2 dia-sykepleiere Henvisning fra fastlege 600 diabetikere Gode resultater Fundusfoto Normaltariff

14 Supplement for kommunen Reduserer bruk av spesialisthelsetjeneste
Norut-analyse 2011: Supplement for kommunen Reduserer bruk av spesialisthelsetjeneste Samfunnsøkonomisk lønnsomt Balanserer ved 177 konsultasjoner/år Studie fra 2005* indikerer lavt forbruk av spesialisthelsetjenester: Alta 1,4% Salten 6,8% Rogaland 6,7% Groruddalen 12,8% * Claudi, T., et al., Kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis. Tdnlf, (2570‐2574).

15 Spesialistpoliklinikken
Drives av Helse Finnmark Avtalespesialister Ambulerende spesialister Hudenhet Røntgenenhet Lab-samarbeid

16 Spesialistpoliklinikken
Mange ulike spesialiteter, og støttepersonell. Reduserer reisekostnader Sparer ambulansebruk - opprettholder beredskap. Bidrar til foretakets egendekning og økonomi. Bedre tilbud. Pasientene er vinnerne!

17 Spesialisttjenester ØNH, audiograf Øye Gynekologi Indremedisiner
Hudlege Barnelege Ortoped Nevrolog Nefrolog Fysikalsk medisiner Lungelege UL-screening gravide Kirurg Obstretiker Reumatolog Anestesilege/-team

18 Røntgenenhet Elektive undersøkelser Ø-hjelp fra legevakta

19 Spesialistpoliklinikken
Norut NIBR Finnmark, 2003 Samfunnsøkonomisk besparelse 20 mill pr år Reduserte reisekostnader 2003 10,5 mill pr år ”Samfunnsøkonomisk analyse av spesialistpoliklinikken i Alta ” (Abelsen og Gaski, 2003)

20 Gevinster spesialistpoliklinikk
Øker behandlingsstandard- og kvalitet. Bedret ø-hjelp beredskap. Reduserer reising for gamle og syke. Gode og stabile tjenester. Tilgang til multidisplinære tjenester lokalt. Reduserer helse-ulikheter. Samfunnsøkonomiske gevinster.

21 Psykiatri Alta Helse Finnmark Klinikk Psykiatri - Administrasjon
- DPS Vest Finnmark - BUP Alta - VPP Alta - Sengepost Alta Alta kommune Enhet for rus og psykiatri

22 Opptreningssenteret i Finnmark
Kontrakt med RHF Privat foretak 50 døgnplasser Samlokalisert Fagmiljø

23 Sentrum legepraksis 10-legepraksis Samdrift personell
Samdrift laboratorium Bistillinger

24 Alta legevaktdistrikt
mennesker Godt fungerende fastlegeordning Stabil legedekning ”Ideel geografi” i kommunen 145 km til sykehus

25 Alta kommunale legevakt
”Nye”, hensiktsmessige lokaler ca henvendelser/år ca konsultasjoner/år God førstelinjeberedskap Videokonferanseutstyr mot sykehus - VAKe

26 Alta legevakt Dag: Ettermiddag/kveld: Lege - Lege Turnuslege
2 sykepleiere Ettermiddag/kveld: - Lege - Bakvaktlege - 2 sykepleiere Natt: - Sykepleier fra sykestua Ambulansepersonell tilstedevakt 24/7/365.

27 Ambulanseberedskap 3 Ambulansebiler 2 Ambulansefly Helikoptre
-Sea king Lakselv -Legehelikopter UNN

28 Videreutvikling av Altamodellen i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen Forprosjekt Hovedprosjekt

29 Ønskede tiltak Utvidet sykestue- intermediærenhet
”Før, i stedet for og etter sykehus” Interkommunalt 20 plasser Lindrende enhet Rehabiliteringsenhet Observasjonsplasser Utvidet billeddiagnostisk tilbud

30 Ønskede tiltak II Ambulante team- interkommunale Styrke diabetesteamet
KOLS team Demensteam (forsterket enhet?) Psykiatri (samarb. m. DPS?) IKT/telemedisin støtte

31 Ønskede tiltak III Styrke spesialisthelsetilbudet CT og/eller MR
Øyekirurgi? Geriatri Laboratoriediagnostikk

32 Begrensninger i Altamodellen?
Geografien Mangel på ”back-up” legger begrensninger på mulighetene Mangel på felles ikt-systemer Kommuneøkonomien er ikke innsatsstyrt Kommunenes rolle som generalist !

33 Området har gode forutsetninger for å imøtekomme samhandlingsreformen !
- og pasientene her kanskje den største gevinsten av den?


Laste ned ppt "Muligheter og begrensninger ved mellomtrinn mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, demonstrert ved Alta-modellen Norsk Ergoterapeutforbund 22.-23."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google