Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Molde sjukehus: 1960 – budskap fra tillitsvalgte i Molde:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Molde sjukehus: 1960 – budskap fra tillitsvalgte i Molde:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Molde sjukehus: 1960 – 2012 3 budskap fra tillitsvalgte i Molde:

2 1. Et mellomstort sykehus
Legehjemler (*) Legehjemler (*) Ullevål (1) Lillehammer (26) St. Olavs (3) Gjøvik (27) Rikshospitalet (4) Namsos (29) Stavanger (7) Harstad (32) Østfold (8) Kristiansund (34) Kristiansand (9) Hamar (37) Ålesund (14) Hammerfest, Rana (39/40) Bodø (15) Sandnessjøen/ Kongsv. (41/42) Arendal (19) Volda (44) Molde/ Levanger (20/21) Kirkenes (49) Førde (22) Nordfjord (59) (*) Rangering etter antall legehjemler 2010

3 2. Et differensiert sykehus
Indremedisin De fleste greinspesialiteter er besatt Kirurgiske fag/ anestesi og intensivavdeling Gastrokirurgi, flere greinspesialiteter, (ortopedi) ØNH, Øye, Tann-kjeve Gynekologi/ fødeavdeling Nevrologi Barnepoliklinikk/ BUP Voksenpsykiatri/ voksenhab. Laboratoriefag og radiologi Mikrobiologi, patologi, klinisk kjemi Radiologisk hovedansvar tidligere HNR, nukleærmedisin Fylkesdekkende oppgaver innen enkelte fagområder

4 Men med noen faglige svakheter…
Sykehusets ”mangellapper” ”Skjør” vaktordning innen gynekologi Mangler urolog Mangler kreftlege Mangler nyrespesialist Mangler geriater i somatikken Ikke helgevakt ortopedi (Mangler hudlege) (Mangler klinisk nevrofysiolog)

5 3. Bygg som hemsko Gjelder både somatikk og psykiatri
Hva kan vi tilby de store og prioriterte pasientgruppene som jevnlig skal innom sykehuset? Effektivisering i gamle bygg – et paradoks?

6 ”…Og så var det visst et vindu som ikke lot seg åpne der…”
Sak 53/ 2008 1. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF slutter seg til administrerende direktør sitt forslag til prioriteringer av bygningsmessige tilpasninger ved Kristiansund sykehus. 2. Tilpasningene skal gjennomføres innenfor de rammene som er stilt til disposisjon for bygningsmessig vedlikehold og HMS-tiltak. Ut fra forutsetningen om realisering av Nye Molde sjukehus, vil det alt vesentlige av tilgjengelige vedlikeholdsmidler de nærmeste årene bli brukt til å opprettholde og videreutvikle den bygningsmessige standarden ved Kristiansund sykehus. 3. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF ber om at det arbeides videre med en helhetlig plan for aktuelle bygningsmessige investeringer.

7 ”Størsteparten av tiltakene gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, og er således straks-tiltak. Tiltakene er generelt uavhengige av hverandre, [….] kan og bør gjennomføres i løpet av det første året i 5-6 års perioden.” ”Forutsetningen for igangsettelse er at det foreligger en beslutning om at Lundavang skal fraflyttes innen utgangen av 5-6 års perioden” ”Dersom sykehusdriften skal fortsette ut over 5-6 årsperioden, er tiltakene skissert her ikke tilstrekkelige”. Multiconsult, 30. mai 2011

8 Hva bør skje i 2012? Forsvarlig utredning av sykehusstrukturen
Helse Midt-Norge setter av midler til bygging av nytt sykehus Ingen vei utenom mer omfattende vedlikehold og oppgradering! Og imens: Satsing på faglighet. Fjern ”mangellappene”! Ledere, tillitsvalgte og ansatte har i fellesskap fokus på drift og faglig utvikling

9 Takk for oppmerksomheten!
Hold Løftene!


Laste ned ppt "Molde sjukehus: 1960 – budskap fra tillitsvalgte i Molde:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google