Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt:
Lokale behov Overordnede føringer: - Nasjonal strategi for KOLS-området Arbeidsgruppe for Forløpsgruppe KOLS, mai 2009.

2 Søknad om prosjektmidler
”Samhandling om KOLS pasienter og andre med behov for oksygenbehandling”. Støtte lokalt* – og opprettet 20 % stilling for oksygensykepleier på lungepoliklinikken fra høsten *Forskningsutvalget i Helse Sunnmøre HF

3 Oppstart Pilot i Haram kommune. Arbeidsgruppe, hospitering og utarbeidelse av Oksygenjournal (for brukere) og Ressursperm (for HBO). Så utvidelse til andre kommuner: Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske og Ålesund.

4 Målgruppe og hensikt Å få en bedre oversikt over hva oksygenbrukeren har av hjelpemidler og oksygen utstyr, og gi rettledning i hvordan dette skal brukes. Alle som er involvert i arbeidet med pasienten skal være orientert om tiltak og målsetting.

5 Oppstart - oppfølging Sykepleier ved lungepoliklinikken tar initiativ overfor pasient og hjemmesykepleier for å avtale hjemmebesøk. Lungeseksjonen skal årlig invitere til temadag på sykehuset der kommunene inviteres til å delta for å få faglig påfyll om pasientgruppen.

6 Hjelpemiddel Oksygen journal gir en oversikt over forhold som har med behandlingen å gjøre, og det blir lettere å komme i kontakt med de som kan yte bistand. Ressurspermen inneholder aktuell tverrfaglig informasjon som oksygenkontakten skal benytte seg av. I den grad det er hensiktsmessig trekkes fysioterapeut/ergoterapeut inn hos den enkelte pasient.

7 Omfang Et felles hjemmebesøk (1-1,5 time) der også pårørende om mulig er tilstede. Besøket dokumenteres i elektronisk pasientjournal på sykehuset (prosjektnotat). En gang pr. 3. mnd. dokumenterer hjemmesykepleien pasientens status i oksygenjournalen ut fra en sjekkliste og et observasjonsskjema – SpO2, vekt, symptom, aktivitet og oksygenbruk. Pasienten tar med oksygenjournal ved poliklinisk konsultasjon på sykehuset, blodgassverdi og videre oksygendosering dokumenteres. Kopi av poliklinisk notat og prosjektnotat går til fastlege.

8 Hvor står vi? 17 oksygenkontakter fordelt på 10 kommuner.
54 hjemmebesøk (fordelt på 9 kommuner). 2 kursdager for kommunene i 2012. Erfaringer fra hjemmesykepleien. Tilbakemeldinger fra brukere. Erfaringer fra lungepoliklinikken Ønske om retning på videre samarbeid.

9 Presisering Å skape ett nettverk – slik at oksygenbrukere kan få en bedre oppfølging fra både 1. og 2. linjetjenesten. «… og det er rettet mot brukere, pårørende og helsepersonell (1. linje). Dette for å styrke kunnskapsnivået, øke ferdighetene og tryggheten hos målgruppen». Sitat fra søknad.

10 Hva kan vi få til?


Laste ned ppt "Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google