Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt: Lokale behov Lokale behov Overordnede føringer: - Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 - Arbeidsgruppe for Forløpsgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt: Lokale behov Lokale behov Overordnede føringer: - Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 - Arbeidsgruppe for Forløpsgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt: Lokale behov Lokale behov Overordnede føringer: - Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 - Arbeidsgruppe for Forløpsgruppe KOLS, mai 2009. Overordnede føringer: - Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 - Arbeidsgruppe for Forløpsgruppe KOLS, mai 2009.

2 Søknad om prosjektmidler ”Samhandling om KOLS pasienter og andre med behov for oksygenbehandling”. ”Samhandling om KOLS pasienter og andre med behov for oksygenbehandling”. Støtte lokalt* – og opprettet 20 % stilling for oksygensykepleier på lungepoliklinikken fra høsten 2011. *Forskningsutvalget i Helse Sunnmøre HF Støtte lokalt* – og opprettet 20 % stilling for oksygensykepleier på lungepoliklinikken fra høsten 2011. *Forskningsutvalget i Helse Sunnmøre HF

3 Oppstart Pilot i Haram kommune. Arbeidsgruppe, hospitering og utarbeidelse av Oksygenjournal (for brukere) og Ressursperm (for HBO). Pilot i Haram kommune. Arbeidsgruppe, hospitering og utarbeidelse av Oksygenjournal (for brukere) og Ressursperm (for HBO). Så utvidelse til andre kommuner: Så utvidelse til andre kommuner: Skodje, Ørskog, Stordal, Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda, Sykkylven, Norddal, Stranda, Sykkylven, Sula, Giske og Ålesund. Sula, Giske og Ålesund.

4 Målgruppe og hensikt Å få en bedre oversikt over hva oksygenbrukeren har av hjelpemidler og oksygen utstyr, og gi rettledning i hvordan dette skal brukes. Å få en bedre oversikt over hva oksygenbrukeren har av hjelpemidler og oksygen utstyr, og gi rettledning i hvordan dette skal brukes. Alle som er involvert i arbeidet med pasienten skal være orientert om tiltak og målsetting. Alle som er involvert i arbeidet med pasienten skal være orientert om tiltak og målsetting.

5 Oppstart - oppfølging Sykepleier ved lungepoliklinikken tar initiativ overfor pasient og hjemmesykepleier for å avtale hjemmebesøk. Sykepleier ved lungepoliklinikken tar initiativ overfor pasient og hjemmesykepleier for å avtale hjemmebesøk. Lungeseksjonen skal årlig invitere til temadag på sykehuset der kommunene inviteres til å delta for å få faglig påfyll om pasientgruppen. Lungeseksjonen skal årlig invitere til temadag på sykehuset der kommunene inviteres til å delta for å få faglig påfyll om pasientgruppen.

6 Hjelpemiddel Oksygen journal gir en oversikt over forhold som har med behandlingen å gjøre, og det blir lettere å komme i kontakt med de som kan yte bistand. Oksygen journal gir en oversikt over forhold som har med behandlingen å gjøre, og det blir lettere å komme i kontakt med de som kan yte bistand. Ressurspermen inneholder aktuell tverrfaglig informasjon som oksygenkontakten skal benytte seg av. I den grad det er hensiktsmessig trekkes fysioterapeut/ergoterapeut inn hos den enkelte pasient. Ressurspermen inneholder aktuell tverrfaglig informasjon som oksygenkontakten skal benytte seg av. I den grad det er hensiktsmessig trekkes fysioterapeut/ergoterapeut inn hos den enkelte pasient.

7 Omfang Et felles hjemmebesøk (1-1,5 time) der også pårørende om mulig er tilstede. Besøket dokumenteres i elektronisk pasientjournal på sykehuset (prosjektnotat). Et felles hjemmebesøk (1-1,5 time) der også pårørende om mulig er tilstede. Besøket dokumenteres i elektronisk pasientjournal på sykehuset (prosjektnotat). En gang pr. 3. mnd. dokumenterer hjemmesykepleien pasientens status i oksygenjournalen ut fra en sjekkliste og et observasjonsskjema – SpO2, vekt, symptom, aktivitet og oksygenbruk. En gang pr. 3. mnd. dokumenterer hjemmesykepleien pasientens status i oksygenjournalen ut fra en sjekkliste og et observasjonsskjema – SpO2, vekt, symptom, aktivitet og oksygenbruk. Pasienten tar med oksygenjournal ved poliklinisk konsultasjon på sykehuset, blodgassverdi og videre oksygendosering dokumenteres. Kopi av poliklinisk notat og prosjektnotat går til fastlege. Pasienten tar med oksygenjournal ved poliklinisk konsultasjon på sykehuset, blodgassverdi og videre oksygendosering dokumenteres. Kopi av poliklinisk notat og prosjektnotat går til fastlege.

8 Hvor står vi? 17 oksygenkontakter fordelt på 10 kommuner. 17 oksygenkontakter fordelt på 10 kommuner. 54 hjemmebesøk (fordelt på 9 kommuner). 54 hjemmebesøk (fordelt på 9 kommuner). 2 kursdager for kommunene i 2012. 2 kursdager for kommunene i 2012. Erfaringer fra hjemmesykepleien. Erfaringer fra hjemmesykepleien. Tilbakemeldinger fra brukere. Tilbakemeldinger fra brukere. Erfaringer fra lungepoliklinikken Erfaringer fra lungepoliklinikken Ønske om retning på videre samarbeid. Ønske om retning på videre samarbeid.

9 Presisering Å skape ett nettverk – slik at oksygenbrukere kan få en bedre oppfølging fra både 1. og 2. linjetjenesten. Å skape ett nettverk – slik at oksygenbrukere kan få en bedre oppfølging fra både 1. og 2. linjetjenesten. «… og det er rettet mot brukere, pårørende og helsepersonell (1. linje). Dette for å styrke kunnskapsnivået, øke ferdighetene og tryggheten hos målgruppen».. «… og det er rettet mot brukere, pårørende og helsepersonell (1. linje). Dette for å styrke kunnskapsnivået, øke ferdighetene og tryggheten hos målgruppen». Sitat fra søknad.

10 Hva kan vi få til?


Laste ned ppt "Bakgrunn for KOLS/O2-prosjekt: Lokale behov Lokale behov Overordnede føringer: - Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 - Arbeidsgruppe for Forløpsgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google